Zmluvy nad 300,00 € uzatvorené od 01.09.2015 ako aj zmluvy uzatvorené prostredníctvom EKS sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR .

 

Zmluvy uverejnené na starej stránke do 7.2.2014 nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz - Zmluvy do 7.2.2014

Číslo : 01/2015
Názov : Zmluva o dielo 01/2015
   
Dátum uzatvorenia:

06.02.2015

Dátum zverejnenia: 01.04.2015
Zmluvný partner: Milan Gaňa - Cleanex
Sídlo zmluvného partnera: Bytča, Gaštanová 1008/29
IČO zmluvného partnera: 34757716
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Zmluva o dielo - SIGMAPOINT
   
Dátum uzatvorenia:

16.03.2015

Dátum zverejnenia: 16.03.2015
Zmluvný partner: SIGMAPOINT s.r.o. 
Sídlo zmluvného partnera: Žilina, Na Hôrke 26
IČO zmluvného partnera: 47788861
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov :

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10

   
Dátum uzatvorenia:

06.02.2015

Dátum zverejnenia: 06.02.2015
Zmluvný partner:

KOMENSKÝ s.r.o

Sídlo zmluvného partnera:

Park mládeže 1, Košice

IČO zmluvného partnera:

43908977

Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Dodatok č. 1 k zmluve č. 9500000113 o združenej dodávke elektriny
   
Dátum uzatvorenia:

27.01.2015

Dátum zverejnenia: 27.01.2015
Zmluvný partner: V-Elektra Slovakia s.r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Martin, Moyzesova 17
IČO zmluvného partnera: 36421693
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Združená zmluva o pripojení
   
Dátum uzatvorenia:

07.01.2015

Dátum zverejnenia: 08.01.2015
Zmluvný partner: TES Media s.r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Žilina, Kragujevská 3754/4
IČO zmluvného partnera: 36781657
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Zmluva o poskytovaní služieb
   
Dátum uzatvorenia:

01.01.2015

Dátum zverejnenia: 02.01.2015
Zmluvný partner: Základná škola Bytča
Sídlo zmluvného partnera: Bytča, Ulica mieru 18
IČO zmluvného partnera: 37798383
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu 
   
Dátum uzatvorenia:

2.1.2015

Dátum zverejnenia: 2.1.2015
Zmluvný partner: DF Družstvo s.r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Gaštanová 1008/27, Bytča
IČO zmluvného partnera: 46916105
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
   
Dátum uzatvorenia:

2.1.2015

Dátum zverejnenia: 2.1.2015
Zmluvný partner: Trafin Oil SK, s.r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Gaštanová 1008/27, Bytča
IČO zmluvného partnera: 47313382
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Dodatok č. 1 k Zmluve o správe a údržbe PS
   
Dátum uzatvorenia:

2.1.2015

Dátum zverejnenia: 2.1.2015
Zmluvný partner: Hromec s.r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Dukelská 296/35, Bytča
IČO zmluvného partnera: 46188851
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva