Zmluvy nad 300,00 € uzatvorené od 01.09.2015 ako aj zmluvy uzatvorené prostredníctvom EKS sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR .

 

Zmluvy uverejnené na starej stránke do 7.2.2014 nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz - Zmluvy do 7.2.2014

Číslo :  
Názov : Zmluva NN č. 9500000113 o združenej dodávke elektriny
   
Dátum uzatvorenia:

23.12.2014

Dátum zverejnenia: 23.12.2014
Zmluvný partner: V-Elektra Slovakia s.r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Martin, Moyzesova 17
IČO zmluvného partnera: 36421693
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke  plynu
   
Dátum uzatvorenia:

29.10.2014

Dátum zverejnenia: 30.10.2014
Zmluvný partner: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
Sídlo zmluvného partnera: Bratislava 
IČO zmluvného partnera: 35815256
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

 

Číslo :  
Názov : Zmluva o poskytovaní služieb
   
Dátum uzatvorenia:

29.09.2014

Dátum zverejnenia: 29.09.2014
Zmluvný partner: Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN
Sídlo zmluvného partnera: Kysucké Nové Mesto
IČO zmluvného partnera: 44475900
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Zmluva o poskytovaní služieb
   
Dátum uzatvorenia:

26.09.2014

Dátum zverejnenia: 29.09.2014
Zmluvný partner: Janka Kozáková – JK Servis
Sídlo zmluvného partnera: Považská Bystrica
IČO zmluvného partnera: 36937151
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 23006/26120130025
   
Dátum uzatvorenia:

18.09.2014

Dátum zverejnenia: 19.09.2014
Zmluvný partner: Metodicko-pedagogické centrum
Sídlo zmluvného partnera: Bratislava 
IČO zmluvného partnera: 00164348
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

 

Číslo : 882/2014
Názov : PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
   
Dátum uzatvorenia:

21.08.2014

Dátum zverejnenia: 25.08.2014
Zmluvný partner: Úrad vlády SR
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
Sídlo zmluvného partnera: Bratislava
IČO zmluvného partnera: 00151513
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov :

Zmluva o dielo č. 2014/514

   
Dátum uzatvorenia:

30.07.2014

Dátum zverejnenia: 30.07.2014
Zmluvný partner:

ARES spol. s r.o.

Sídlo zmluvného partnera:

Pluhová 49, Bratislava

IČO zmluvného partnera:

31363822

Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK
   
Dátum uzatvorenia:

19.03.2014

Dátum zverejnenia: 19.03.2014
Zmluvný partner: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo zmluvného partnera: Žilina, Bôrická cesta 1960
IČO zmluvného partnera: 36672297
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva