Číslo : CŠPP_01/2018
Názov : Zmluva o zabezpečení adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca
   
Dátum uzatvorenia:

28.02.2018

Dátum zverejnenia: 1.3.2018
Zmluvný partner: ŠZŠsMŠ J.Vojtaššáka 13, Žilina 
Sídlo zmluvného partnera: Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
IČO zmluvného partnera: 36134228
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva