Číslo : ŠJ 04/2015
Názov : Kúpno – predajná zmluva
   
Dátum uzatvorenia:

2.9.2015

Dátum zverejnenia: 2.9.2015
Zmluvný partner: Inmedia spol. s  r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen
IČO zmluvného partnera: 36019208
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva