Číslo :  
Názov : Zmluva o dielo
   
Dátum uzatvorenia:

17.07.2015

Dátum zverejnenia: 17.07.2015
Zmluvný partner: CB construkt s.r.o. 
Sídlo zmluvného partnera: Oravská 2350/1, Žilina
IČO zmluvného partnera: 43795781
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva