Číslo :  
Názov : Zmluva č. 2015_AMV_BB_ZA_11 o nájme nebytových priestorov
   
Dátum uzatvorenia:

08.04.2015

Dátum zverejnenia: 09.04.2015
Zmluvný partner: Metodicko-pedagogické centrum
Sídlo zmluvného partnera: Bratislava, Ševčenkova 11
IČO zmluvného partnera: 36164348
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva