Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pre školský rok 2021/2022 na pozície:

  • učiteľ v špeciálnej materskej škole,
  • učiteľ v špeciálnej základnej škole,
  • vychovávateľ.

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z Vyhlášky 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca. Vyžaduje sa splnenie kvalifikačného predpokladu vzdelania – špeciálna pedagogika.

Požiadavky na zamestnancov: organizačné schopnosti v rámci triedy/skupiny detí, samostatnosť, zodpovednosť, zručnosť, ovládanie práce na PC, flexibilita, vzťah k práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením, zvládanie záťažových situácii pri  práci s deťmi s autizmom a viacnásobným zdravotným znevýhodnením.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • zdravotná spôsobilosť.

Nástup: k 01.09.2021

Platové podmienky:  V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 21. mája 2021. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.