s35 V prílohe sa nachádza zoznam pomôcok pre jednotlivé triedy ŠZŠ.