V prílohe je uverejnená Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2016