V prílohe je uverejnená Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016