Šarkaniáda

Dňa 24.10.2018 sa na školskom dvore konala ,,šarkaniáda“. Púšťanie šarkanov je zdravý, ekologický, vekovo neobmedzený druh športu. Patrí medzi typické symboly jesene. Prvý šarkan vzlietol približne pred 3000 rokmi v Číne. Číňania verili, že šarkan odnáša z domu smolu a nešťastie.

Na podujatí prevládali vlastnoručne vyrobené šarkany, ktoré si deti prichystali vopred v ŠKD a ŠI. Deti súťažili, ktorý šarkan najdlhšie poletí. Na fotkách si môžete pozrieť, že z podujatia mali veľkú radosť.

Mgr. Daniela Vyšná

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v ŠKD a ŠI

Deti ŠKD a ŠI sa dňa 17.10.2018 zúčastnili spoločnej akcie v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a Medzinárodného dňa školských knižníc. Pani učiteľka Mgr. Magdaléna Tóthová, ako vedúca žiackej školskej knižnice, ktorá bola pozvaná, si pre deti pripravila množstvo zaujímavostí. No, ale nebola sama, veľmi aktívne jej pomáhali aj skvelí pomocníčkovia  maňušky - Pomocníček Knihovníček, Myška Hryzka, Pomocníčka Marienka, Sloník Šikovník a pani vychovávateľky. Na úvod deti stručne oboznámila s tým, ako vzniká kniha, spýtala sa, či deti radi čítajú, aké knižočky už prečítali, ale aj to, či vedia, kde je školská knižnica a či si už nejaké knihy z nej zapožičali. Deťom sa veľmi páčili hádanky, ktoré si pripravil Pomocníček Knihovníček, Myška Hryzka im ukázala, ako sa nemá s knižočkami zaobchádzať, Pomocníčka Marienka deťom vysvetlila, že okrem školských knižníc je aj veľká krajská knižnica napr. v Žiline. Potom si všetky deti pozreli školskú knižnicu a vystavené knihy, ktoré si mohli zapožičať. Sloník Šikovník mal pre deti pripravenú úlohu, a to vyrábanie vlastnej knihy, podrobne im vysvetlil, ako sa taká vlastná knižočka vyrába. Deti už aj na jej výrobe začali pracovať. Tí šikovní boli odmenení peknou nálepkou. Sľúbili sme si, že sa na takomto stretnutí v ŠKD a ŠI uvidíme, lebo sa chceme pochváliť s výrobou vlastnej knihy, ale aj porozprávať sa o knihe, ktorú sme prečítali.

Bc. Mária Chabadová

Pohyb hrou

Prezentácia Pohyb hrou - cvičenia a hry na rozvoj koordinačných schopností pre deti mladšieho školského veku - 2. časť - názorne zobrazuje rozvíjanie uvedených schopností u našich žiakov v ŠKD pod vedením Miroslava Kurinského.

Opekačka v ŠKD a ŠI

Školský rok sa pomaly končí a my sme si v školskom klube a v školskom internáte spríjemnili popoludnie spoločnou opekačkou. Pospomínali sme si na spoločne prežité chvíle a tiež sme si zašportovali. Tešíme sa na ďalší školský rok.

Mgr. Daniela Vyšná

Netradičné techniky vo výtvarnej výchove

Prezentácia Netradičné techniky vo výtvarnej výchove - ukážky netradičných výtvarných techník.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná