Netradičné techniky vo výtvarnej výchove

Prezentácia Netradičné techniky vo výtvarnej výchove - ukážky netradičných výtvarných techník.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná

EKO HRY

V rámci voľnočasových aktivít si žiaci ŠKD a ŠI spríjemnili štvrtkové popoludnie na spoločnej akcii Eko hry. V súťažno-zábavnej hre „Beh s donáškou“ si žiaci upevnili vedomosti o známych prírodninách, rozvíjali pohotovosť, postreh a pohybové schopnosti. Uvedomiť si dôležitosť zachovania všetkých organizmov na Zemi, pochopiť ich vzájomné vzťahy bolo cieľom eko hry „ Pavučina vzťahov “.

Bc. Mária Chabadová

Finančná gramotnosť - príprava na vyučovanie v ŠKD

Prezentácia Finančná gramotnosť - ukážka prípravy na vyučovanie v ŠKD.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná

Pohyb hrou - prezentácia

Spojenie teoretických poznatkov s praktickým využitím v školskom klube detí ilustruje priložená prezentácia od p. vychovávateľa Miroslava Kurinského.

Výchovný program ŠKD

V prílohe sa nachádza Inovovaný školský výchovný program pre Školský klub detí, platný od 01.09.2016.