Opekačka v ŠKD a ŠI

Školský rok sa pomaly končí a my sme si v školskom klube a v školskom internáte spríjemnili popoludnie spoločnou opekačkou. Pospomínali sme si na spoločne prežité chvíle a tiež sme si zašportovali. Tešíme sa na ďalší školský rok.

Mgr. Daniela Vyšná

Pohyb hrou

Prezentácia Pohyb hrou - cvičenia a hry na rozvoj koordinačných schopností pre deti mladšieho školského veku - 2. časť - názorne zobrazuje rozvíjanie uvedených schopností u našich žiakov v ŠKD pod vedením Miroslava Kurinského.

EKO HRY

V rámci voľnočasových aktivít si žiaci ŠKD a ŠI spríjemnili štvrtkové popoludnie na spoločnej akcii Eko hry. V súťažno-zábavnej hre „Beh s donáškou“ si žiaci upevnili vedomosti o známych prírodninách, rozvíjali pohotovosť, postreh a pohybové schopnosti. Uvedomiť si dôležitosť zachovania všetkých organizmov na Zemi, pochopiť ich vzájomné vzťahy bolo cieľom eko hry „ Pavučina vzťahov “.

Bc. Mária Chabadová

Netradičné techniky vo výtvarnej výchove

Prezentácia Netradičné techniky vo výtvarnej výchove - ukážky netradičných výtvarných techník.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná

Pohyb hrou - prezentácia

Spojenie teoretických poznatkov s praktickým využitím v školskom klube detí ilustruje priložená prezentácia od p. vychovávateľa Miroslava Kurinského.