Pohyb hrou - prezentácia

Spojenie teoretických poznatkov s praktickým využitím v školskom klube detí ilustruje priložená prezentácia od p. vychovávateľa Miroslava Kurinského.

Finančná gramotnosť - príprava na vyučovanie v ŠKD

Prezentácia Finančná gramotnosť - ukážka prípravy na vyučovanie v ŠKD.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná

MDD v ŠKD a ŠI

Deti našej školy zo školskej družiny a školského internátu oslávili MDD športovo-súťažným popoludním spojeným s opekačkou. V príjemnom prostredí školského dvora vládla veselá nálada a radosť z pohybu. Na spoločnom priateľskom podujatí si deti pochutnali na voňavých špekáčikoch a nechýbala ani sladká odmena.

Výchovný program ŠKD

V prílohe sa nachádza Inovovaný školský výchovný program pre Školský klub detí, platný od 01.09.2016.

Vikingský šach

P. vychovávateľ Miroslav Kurinský spracoval prezentáciu v programe Microsoft Office PowerPoint s názvom Netradičné športy a hry v ŠKD a ŠI s podtitulom Vikingský šach. Ak by ste mali chuť zahrať si hru, v prezentácii nájdete jej pravidlá obohatené fotografiami detí ŠKD.