Prezentácia Živočíchy žijúce v okolí vody

Prezentáciu Živočíchy žijúce v okolí vody, vypracovanú v rámci prírodovedno-environmentálnej oblasti výchovy, ktorú spracovala Bc. Mária Chabadová, si môžete pozrieť TU.

Zimné radovánky

Počas rekreačnej činnosti si deti ŠI užili bohatú snehovú nádielku na zimné radovánky. Usilovne stavali snehuliakov a kĺzali sa na lopároch. Tešili sa z pohybových hier na snehu, ako napríklad „Líška a hus“ a „Mráziky“. Pri spoločnej guľovačke sa deti do sýta vyšantili a zabavili.

Bc. Mária Chabadová

Prezentácia Čitateľská gramotnosť v ŠI

V priloženej prezentácii si môžete prečítať, ako rozvíjajú čitateľskú gramotnosť žiakov p. vychovávateľky v školskom internáte.

 

Jesenné dekorácie z prírodnín

V priloženej prezentácii si môžete pozrieť námety a postupy technicko-pracovnej činnosti v školskom internáte.

 

Marec - mesiac knihy

Pri príležitosti mesiaca knihy navštívili žiaci školského internátu Mestskú knižnicu v Bytči. S pracovníčkami knižnice besedovali o prečítaných knihách – ako správni čitatelia rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť. So záujmom si prezerali nové knihy, ktoré si zároveň aj vypožičali.

Bc. Mária Chabadová