Návšteva Mestskej knižnice v Bytči, spoločné čítanie rozprávok

V stredu 14.11.2018 deti školského internátu s pani vychovávateľkami navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. Čitateľskú gramotnosť rozvíjali spoločným čítaním rozprávok. Najskôr si vypočuli rozprávku „O zajkovi Zahrajkovi“, v ktorej sa dozvedeli, aké potrebné je mať dobrých kamarátov. V knihe „Rozprávky o zvieratkách“ si prečítali príbeh „O myške hrdopýške“ a „O kocúrovi v čižmách.“ Každý príbeh hovorí o pocitoch zvierat, ktoré sa spolu s ľudskými bytosťami stávajú hlavnými hrdinami a do príbehov vnášajú nevšedné čaro a nehu. Tieto rozprávky nás učia byť lepšími a poučiť sa z chýb ich hrdinov. Z bohatého výberu kníh, ktoré knižnica svojim čitateľom ponúka si každý žiak vybral rozprávkovú knihu, ktorá ho zaujala, aby si ju prečítal a potešil sa ňou.

 

Bc. Mária Chabadová

EKO HRY

Žiaci ŠKD a ŠI sa v rámci voľnočasových aktivít stretli dňa 11. októbra 2018 na spoločnom podujatí „Eko hry“. V súťažno-zábavných hrách precvičovali a upevňovali vedomosti o známych prírodninách (stromy, listy, plody). V štafetových hrách rozvíjali pohotovosť, postreh, pohybové schopnosti, obratnosť, rýchlosť. Mladší žiaci 1. oddelenia ŠKD určovali pomocou hmatu druh prírodnín, ktoré vytiahli z košíka. Cieľom hry „Pavučina vzťahov“ bolo uvedomiť si dôležitosť zachovania všetkých organizmov na Zemi a pochopiť ich vzájomné vzťahy.

 

Vychovávateľka ŠI Bc. Mária Chabadová  

Zimné radovánky

Počas rekreačnej činnosti si deti ŠI užili bohatú snehovú nádielku na zimné radovánky. Usilovne stavali snehuliakov a kĺzali sa na lopároch. Tešili sa z pohybových hier na snehu, ako napríklad „Líška a hus“ a „Mráziky“. Pri spoločnej guľovačke sa deti do sýta vyšantili a zabavili.

Bc. Mária Chabadová

Prezentácia Živočíchy žijúce v okolí vody

Prezentáciu Živočíchy žijúce v okolí vody, vypracovanú v rámci prírodovedno-environmentálnej oblasti výchovy, ktorú spracovala Bc. Mária Chabadová, si môžete pozrieť TU.

Jesenné dekorácie z prírodnín

V priloženej prezentácii si môžete pozrieť námety a postupy technicko-pracovnej činnosti v školskom internáte.