Prezentácia Čitateľská gramotnosť v ŠI

V priloženej prezentácii si môžete prečítať, ako rozvíjajú čitateľskú gramotnosť žiakov p. vychovávateľky v školskom internáte.

 

Marec - mesiac knihy

Pri príležitosti mesiaca knihy navštívili žiaci školského internátu Mestskú knižnicu v Bytči. S pracovníčkami knižnice besedovali o prečítaných knihách – ako správni čitatelia rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť. So záujmom si prezerali nové knihy, ktoré si zároveň aj vypožičali.

Bc. Mária Chabadová

Poznávame liečivé rastliny v školskom internáte

Prezentácia o tom, ako deti školského internátu poznávajú liečivé rastliny.

Školský výchovný program pre ŠI

V prílohe sa nachádza Inovovaný školský výchovný program pre Školský internát, platný od 01.09.2016.

Prezentácia pracovno-technickej činnosti ŠI

Prezentácia výroby tenerifových motýlikov dokumentuje pracovný postup výroby v rámci pracovno-technickej činnosti v školskom internáte.