V prílohe sa nachádza Žiadosť o prijatie žiaka/čky do Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči.