V prílohe sa nachádza Plán práce školy na školský rok 2017/2018.