V prílohe sa nachádza Smernica o organizovaní školských výletov, exkurzíí a vychádzok.