UF SVP 22V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. ročník pre žiakov s viacnásobným postihnutím s ľahkým, stredným, ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, platný od 01.09.2021.