Spojená škola internátna je aj v školskom roku 2020/2021 zapojená do školského programu „Školské ovocie“.

 

Bc. Eva Sedliačková