Vtáčiky v zime

Zima vbehla za vrátka, 

vyplašila vtáčatká. 

Sneh sa sype, vietor hudie,

čo len s nami teraz bude?

 Nebojte sa naši malí, 

kŕmidlo sme na strom dali.

Vianočné pečenie

Upečiem si medovník,

taký sladký ako nik.

Bude sladký ako med,

zjem ho zaraz,

zjem ho hneď.

Dňa 14.12.2017 si deti zo ŠMŠ v Bytči upiekli a ozdobili vianočné medovníčky, niečo ochutnali, stromček s nimi ozdobili a rodičom pre potešenie medovníček odložili.

Mgr. Marta Rakovanová

Šarkaniáda v ŠMŠ

K deťom v ŠMŠ v Bytči prišiel taký hosť,

pestrý je i dlhý dosť.

Veľké oči, žiadne uši,

ktože je to, nik netuší?

My to vieme

a v prezentácií Vám to prezradíme​​.

Plody jesene

Listy nám už padajú,

farbou sa nám mihajú.

Jeseň, to je umelkyňa,

každý z nás to vie.

Na červeno, hnedo, žlto,

farbami si maľuje.

Mgr. Marta Rakovanová

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v ŠMŠ - prezentácia

Zima prišla, vietor duje,
vonku sniežik poletuje.
Rozvoniava celý dom,
vianočný je plný stôl.
Po roku k nám prišli zas,
Vianoce a lásky čas.
Guľky, sviečky, zvončeky,
zdobia v izbách stromčeky.

Bc. Marta Rakovanová