Deťom a žiakom so sluchovým postihnutím sa venuje špeciálna pedagogička - surdopédka, ktorá im zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť prostredníctvom edukačných a poradenských činností. Jej prácu a bližšie informácie si môžete pozrieť v priloženej prezentácií.

Mgr. Monika Játiová