Prezentácia Komunikácia s deťmi so sluchovým postihnutím v špeciálnej materskej škole, ktorú vypracovala Mgr. Monika Játiová,  je zameraná na prácu s deťmi so sluchovým postihnutím  pri  využívaní rôznych foriem komunikácie (napr. posunkový jazyk, odzeranie...) a na rozvíjanie slovnej zásoby.