Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa k stiahnutiu.

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa zo Špeciálnej materskej školy v Bytči inou osobou k stiahnutiu.

Žiadosť o prijatie dieťaťa

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Špeciálnej materskej školy v Bytči k stiahnutiu.

Informovaný súhlas

Informovaný súhlas zákonného zástupcu a záväzné oznamy a pokyny k stiahnutiu.