Aktuálne písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič za svoje dieťa vždy, ak dieťa chýba v škole 3 po sebe nasledujúce dni.

Príloha č. 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – dieťa/žiak

Príloha č. 1a: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti – rodič