Riaditeľka školy oznamuje zamestnancom školy a zákonným zástupcom detí, že od 03. mája 2021 sa škola riadi podľa uvedených pravidiel (pravidlá pre okresy nachádzajúce sa v červenej farbe podľa COVID automatu). Žiaci odovzdajú vyplnené Vyhlásenia o bezinfekčnosti svojim triednym učiteľom. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti si môžu rodičia stiahnúť v priloženej prílohe.

Mgr. Anna Ďurajková

Príloha: Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti platné od 17.05.2021