Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča oznamuje zákonným zástupcom detí, že v prípade záujmu zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do Základnej školy pre žiakov s autizmom alebo do Špeciálnej základnej školy v Bytči pre školský rok 2021/2022  je potrebné kontaktovať riaditeľku školy na č. tel. 0911 553 321 – Anna Ďurajková najneskôr do 10. mája 2021.

Mgr. Anna Ďurajková