UF zaciatok rokaSlávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude dňa 05. septembra 2022 o 8,30 hod. v priestoroch školského dvora na ul. Mičurova 367/3 (žltá budova vedľa zmrzliny Jadran). V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v priestoroch školskej chodby v hlavnej budove školy.

Do tried po skončení slávnosti pôjdu len žiaci prípravných ročníkov, ostatní žiaci, ktorí dochádzajú do školy denne pôjdu domov.

V školskom internáte zostanú deti, ktoré sú prihlásené na ubytovanie na týždenný pobyt. Pre týchto žiakov je zabezpečené celodenné stravovanie.

Rodičia môžu svoje deti prihlásiť v tento deň na odoberanie stravy od 06.09.2022 (desiata, obed) u vedúcej školskej jedálne.

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude prebiehať od 06.09.2022. Vyučovanie v tento deň končí najneskôr piatou vyučovacou hodinou (12,35 hod.)

Pre deti, ktoré navštevujú špeciálnu materskú školu sa slávnostné otvorenie v uvedených priestoroch netýka. Rodičia privedú svoje dieťa do materskej školy v čase od 7,00 hod. do 8,00 hod. Dĺžku pobytu budú mať novoprijaté deti v tento deň z dôvodu adaptácie na prostredie a podmienky skrátenú podľa pokynov zástupkyne riaditeľky materskej školy. Ďalšie podmienky si zákonní zástupcovia dohodnú s triednymi učiteľkami.

Každé dieťa/žiak môže do školy nastúpiť len v prípade, ak neprejavuje známky respiračného ochorenia a známky ochorenia na COVID-19. Z tohto dôvodu sú zákonní zástupcovia povinní odovzdať pred nástupom dieťaťa do školy písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rodičia môžu toto vyhlásenie potvrdiť elektronicky cez EDUPAGE, alebo podpísané v papierovej forme odovzdajú zdravotníkovi školy pri vstupe (príloha č.1).

Príloha č.1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

                                                                                                                      Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy