Vážení rodičia, sponzori a priatelia školy, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% podielu zaplatenej dane z Vašich príjmov pre deti a žiakov  Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na nákup nových učebných a kompenzačných pomôcok pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tlačivá pre zamestnávateľa si môžete prevziať osobne v našej škole u p. Mgr. Randovej alebo v daňovom priznaní poukázať 2% na adresu Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina a kópiu odovzdať v našej škole.

ĎAKUJEME!