Zo života našej školy

Žiaci 9. ročníka Veronika Kováčová, Erik Baláž a Jozef Veizer spracovali videoprezentáciu s názvom Zo života našej školy. Projekt pripravili v rámci hodín informatickej výchovy na podujatie Môj priateľ počítač. Videoprezentáciu si môžete pozrieť TU.

Zmena názvu školy

Od 01.01.2015 sa Špeciálna základná škola internátna Bytča zlúčila so Špeciálnou materskou školou v Bytči. Nový názov školy je Špeciálna základná škola s materskou školou internátna.

Naša škola

Poslanie a úlohy Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči upravuje Štatút školy.

Špeciálna základná škola internátna je špeciálnou školou, vnútorne diferencovanou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie žiakom s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu úspešne vzdelávať v základnej škole. Dokladom o získanom vzdelávaní je vysvedčenie, v ktorom sa uvádza vnútorná diferenciácia špeciálnej školy.