UF začiatok šk. roka 2021Škola, škola, školatá,

tak už sme tu zase!

Kričia chlapci, dievčatá,

až sa komín trasie.

Škola, škola, školička,

dosť už bolo zeme,

vody, lesov, strání, lúk...

                                                                 Už sa učiť chceme.

Dva mesiace letných prázdnin ubehli skutočne prirýchlo. Deti i učitelia si oddýchli a načerpali nové sily. Takto vyzbrojení sa spolu vydávame na dobrodružnú cestu do školského sveta úloh a povinností. Čaká nás objavovanie prírody, pochopenie zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti. Spolu preplávame úskaliami slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy, dejepisu i chémie... Už teraz sa tešíme na spoločne strávené kreatívne, zaujímavé a obohacujúce chvíle. Prajem všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2021/2022.

Mgr. Martina Koišová

UF tábor 2021V priloženej prezentácií si môžete pozrieť, ako sme zabávali počas letného tábora.

Mgr. Paulína Hujová

UF ukončenie šk roka 202021Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa nieslo v príjemnej atmosfére v areáli školy aj za prítomnosti vedúceho odboru školstva Okresného úradu Žilina PhDr. PaedDr. Dušana Galbavého, PhD. a prednostu Okresného úradu Žilina Mgr. Kamila Rumana.

Slniečko nás svojimi lúčmi šteklilo po tvári, ako by nám chcelo povedať, že prázdniny už klopú na dvere. So školským rokom sa spevom a tancom rozlúčili najmenší škôlkari, malí aj veľkí žiaci. Riaditeľka školy Mgr. Anna Ďurajková zhodnotila školský rok, ktorý bol vplyvom pandémie pomerne náročný. Slová vďaky patrili všetkým zamestnancom školy, žiakom, rodičom, ktorí i napriek sťaženým podmienkam tento rok úspešne zvládli. Posledný deň na našej škole patril aj našim deviatakom a predškolákom. Prajeme vám veľa šťastia, úspechov, nech je váš život radostný a krásny. Príjemnú atmosféru umocnilo odovzdávanie ocenení našim žiakom za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy v rôznych súťažiach. Po ukončení slávnostného programu sa žiaci vrátili do tried, kde si z rúk triednych učiteľov prevzali vysvedčenia.

Všetkým prajeme krásne prázdniny plné oddychu, slnka, dobrodružstiev, s množstvom nezabudnuteľných okamihov. Pavol Hamel spieva ,,keď máme ústa od malín čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo a nie tak zradne rýchlo“   Tešíme sa v septembri!

 Mgr. Mária Holáčiková

UF deviataci 2021Včera ste merali 110 a dnes 180. Nedávno ste nastúpili do prvého ročníka a dnes ste ukončili deviaty ročník. Áno, všetko má svoj začiatok  aj koniec. Bolo že to plaču, otáľania, nervov a stresu pokiaľ sa zo žiačika vykresal žiak. Avšak za všetkým tým je potrebné vidieť nezávideniahodnú snahu pedagógov, ktorí to neberú ako prácu, ale ako poslanie.

Deväť rokov ubehlo ako voda a každému z nás ostanú spomienky len na príjemné a pekné chvíle strávené v školských laviciach, na školských výletoch a pri úspešnej reprezentácii školy. Posledný, nezabudnuteľný výlet na Štrbskom Plese a jeho fotky sú toho dôkazom. Foto tu.

A aký by to bol záver deviateho ročníka, keby sme neostali spať v školských priestoroch. V tento deň deviataci prichystali príjemné posedenie, kde si uctili pani riaditeľku, pani zástupkyňu, triedneho učiteľa a pedagógov, s ktorými prichádzali najviac do kontaktu. V predvečer tohto skvelého dňa sa odohrala zápletka, ktorú sme všetci prežívali so stiahnutým hrdlom a žalúdkom. Nakoniec sa všetko vysvetlilo a zábava mohla pokračovať ďalej. Foto tu.

Posledné deviatacké - Ďakujeme! odznelo od žiakov v deň vydávania vysvedčení, a či sme chceli alebo nie, sem tam vyhŕkli aj slzy a slzičky. Foto tu.

Majko, Patrik, Erik, Silvia, Mirko a Aďko, prajeme Vám, aby ste boli dobrí a úctiví ľudia, aby ste nezabudli na svoju školu a hlavne svojich pedagógov, ktorí Vám dali kus svojho života.

         Motto: Odovzdaj toľko radosti a šťastia, koľko dokážeš prijať...   JA

                                                                                                                Ing. Pavol Bilas, triedny učiteľ

UF trojboj 2021Dnes 29.6. je príjemné slnečné utorkové doobedie, priam stvorené na pohyb. Naši žiaci sa zúčastnili atletického trojboja, kde si zasúťažili jednotlivci s viacnásobným postihnutím v troch disciplínach, a to v behu na 15m, v skoku z miesta a v hode na cieľ. Súťažiaci prekonávali  v plnení disciplín sami seba, za čo boli v závere patrične odmenení. Všetci získali medailu, diplom i malú plyšovú odmenu.

Ďakujem riaditeľom súťaže Mgr. Zdenke Počarovskej a Miroslavovi Kurinskému, aj všetkým učiteľom, ktorí boli súčasťou trojboja. Tiež ďakujem  pomocníkom /žiakom našej školy/. V neposlednom rade chcem vyzdvihnúť výkony účastníkov súťaží a blahoželám im k ich úspechu a v ďalšom prekonávaní samých seba.

Mgr. Ivana Janošíková

UF zber papiera 2021

Obrovská pochvala patrí všetkým žiakom našej školy, ktorí sa s chuťou zapojili do tohtoročného zberu papiera. Napriek nepriaznivej covidovej situácií nezaháľali a pod pozitívnym vedením svojich triednych učiteľov zbierali papier ako usilovné včeličky. Prispeli tak k záchrane mnohých stromov, ktoré nám dávajú kyslík a nemusia byť vyrúbané a spracované na ďalší papier. Celkovo sa vyzbieralo 1075 kg papiera, ktorý bol vymenený za hygienické potreby. Tie sa rozdelili do jednotlivých tried a do školskej jedálne.

Deti, všetci ste pre nás víťazi!

 

 

Ocenené však boli triedy, ktoré vyzbierali papiera najviac.

1. miesto získala trieda B1

2. miesto prípravný ročník A + 1. ročník

3. miesto trieda C3

Odmenou pre dané triedy bola chutná pizza, ktorú deti tak ľúbia. Veľká vďaka patrí i rodičom a našim šikovným deviatakom, ktorí úžasne pomáhali.

                                                                                                                 Mgr. Jana Frniaková 

Kde bolo, tam bolo, bola raz......Takto začínajú asi všetky rozprávky. Tá dnešná sa odohrala práve v našej škole. Odrazu sa školská chodba zmenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej k nám zavítal talentovaný bábkoherec, scenárista a rodák z Bytče Peter Gärtner s úsmevnou rozprávkou O čertovi Kolofónovi.

Hlavný hrdina, čert Kolofón, zažíva dobrodružný príbeh nielen v pekle, ale aj na zemi, kde stretne dve hyperaktívne deti Janka a Marienku, ktorí sa rozhodnú, že z neho spravia poriadneho čerta.

Bola že to riadna zábava. Smiech, radosť, prekvapenie a potlesk sa niesli počas celého predstavenia. Rozžiarené detské očká a úsmev boli výsledkom nezabudnuteľného okamihu. Veríme, že naše stretnutie s Peťom Gärtnerom nebolo posledné a v jeho rukách ožijú aj iné bábky a príbehy, s ktorými nás príde potešiť. Práve rozprávka je niečo magické a dáva nám možnosť byť stále deťmi. Bolo by úžasné, ak by aj vo svete dospelých vždy víťazilo dobro nad zlom!

,,Rozprávky sú ako reťaz. Obopínajú svet a spájajú ľudí odvšadiaľ.“

                       Mgr. Mária Holáčiková

,,Hudba je vesmír, v ktorom je dovolené všetko.”

Skutočne sme sa všetci veľmi potešili, keď nám pani riaditeľka oznámila, že nás kamaráti zo ZŠ E. Lániho pozvali na koncert Tomáša Bezdedu, ktorý sa konal na ich školskom dvore. Vzduchom sa niesla veselá atmosféra a tóny známych pesničiek, ako napr. Malý princ či Krásna, krásna. Všetky deti si to poriadne užili. Spolu sme spievali, smiali sme sa aj tancovali. Na konci nechýbal obrovský potlesk venovaný Tomášovi Bezdedovi a ďalšiemu výbornému spevákovi zo skupiny AYA, Borisovi Lettrichovi. Všetkých potešila i záverečná autogramiáda a spoločné fotenie. Ďakujeme veľmi pekne!

Mgr. Martina Koišová

 

Hudbu môjho srdca

v sebe počujem,

nechám sa ňou unášať,

so srdcom tancujem.

 

UF Ďakovný ListAko sme Vás už informovali, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ponúklo žiakom a žiačkam základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva.

Milo nás prekvapila pani Saboová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorá prišla 22.6.2021 do našej školy osobne odovzdať ceny a diplomy autorom ocenenej  kolektívnej práce. Boli to naši štvrtáci a piataci, ktorí pod vedením Mgr. Koišovej a Ing. Bilasa vytvorili edukačné leporelo a v celoslovenskej súťaži získali krásne 2. miesto. Jedna žiačka z oceneného kolektívu sa odovzdávania ocenenia nemohla zúčastniť, preto sme jej cenu i diplom poslali domov.

Úprimnú radosť ocenených žiakov si môžete pozrieť TU. Organizátorom súťaže srdečne ďakujeme a úspešným štvrtákom a piatakom blahoželáme.

                                                                                                                                           Mgr. Božena Bašová

Šli deti na výlet,

smiali sa, výskali,

na lúke pod lesom

veselo spievali.

V krásnu slnečnú stredu, 23.6.2021, sa žiaci 4., 5. ročníka a Praktickej školy spoločne vybrali na koncoročný výlet. Ráno sme si v triedach zopakovali pravidlá BOZP i pravidlá slušného správania. S dobrou náladou a s úsmevom na tvári sa deti vydali na turistickú vychádzku na neďalekú Kaplnku. Tu nechýbali zaujímavé, viac i menej náročné športové úlohy a behy, ktoré deti zvládli na výbornú. Po nabitom programe sme sa vrátili do areálu školy, kde sme si opiekli špekáčiky a slaninku. Deti si zaskákali na trampolíne, oprášili aj hojdačky. Školskou záhradou sa niesla veselá vrava a milé detské rozhovory. S plnými bruškami a s dobrým pocitom z vydareného výletu sme sa rozutekali domov alebo do školského klubu.

                                                                           Mgr. Martina Koišová, Mgr. Ivana Janošíková

Deň kvetov sme v našej škole oslávili naozaj krásne, tak ako sa patrí. Šikovné deti z B a C variantu sa pod vedením svojich pani učiteliek hravou formou pustili do tvorenia originálnych kvetov z odpadového materiálu. Žiaci sa pri aktívnej práci skutočne zabavili, precvičili si prstíky a jemnú motoriku. Spojili príjemné s užitočným a vznikli naozaj veľmi pekné práce. Veď posúďte sami!

Mgr. Jana Frniaková

Nádherné slnečné počasie nás sprevádzalo v piatok, 18.06.2021, na školský výlet do Rozprávkového lesa. Rozžiarené detské očká, v ktorých bolo vidieť očakávanie a radosť z krásneho a kúzelného prostredia v Nezbudskej Lúčke. Pred nami sa objavil nádherný les plný rozprávkových postavičiek v životnej veľkosti. Veľkým prekvapením bolo, keď nejakým zázračným kúzlom odrazu postavičky začali spievať a tancovať. Bola to riadna zábava. Smiech a radosť sa niesli v celom areáli Rozprávkového lesa. Slniečko nás svojimi rozpálenými lúčmi šteklilo po tvári, akoby nám chcelo povedať, že o chvíľu sú tu prázdniny. Na výborných dobrotách od rodičov a pani učiteliek sme si pochutnali v krásnej drevenej kolibe. Jedinečné prostredie nám umocňovalo pohľad na hrad Strečno, ale aj rieku Váh, cez ktorú sa premáva kompa.

A čo dodať na záver. Odporúčame všetkým deťom aj dospelákom navštíviť Rozprávkový les a preniesť sa do sveta rozprávok a čarokrásnych príbehov. Práve očami detí sa nám bude na tento zložitý svet pozerať o niečo ľahšie.

Mgr. Mária Holáčiková

V piatok, 18.6.2021, sa žiaci 4. a 5. ročníka vybrali na zaujímavú výstavu do Sobášneho paláca pod názvom: PREMENY SVADOBNEJ BIELEJ.

Mali sme možnosť vidieť originálnu zbierku svadobných odevov i doplnkov, ktorá mapuje históriu svadobnej módy 20. storočia a súčasnosť. Dievčatá i pani učiteľka si skutočne prišli na svoje. Zrazu sme sa ocitli v prekrásnej rozprávke. . . . Chlapci tiež pozorne počúvali i obzerali. Tým sa veľmi páčil starý automobil a moped, ktoré si mohli aj vyskúšať. Bol to obohacujúci, úžasné strávený čas! Osobne sa choďte pozrieť aj vy. Výstava trvá až do 31. októbra 2021.

Verte, neoľutujete!                                                   

Mgr. Martina Koišová

Na pracovnom vyučovaní sa naši žiaci priúčajú rôznym zaujímavým praktickým činnostiam. Tí menší lepia, strihajú, prišívajú, pracujú s hlinou, drevom, kožou a vedia už aj uvariť jednoduché pokrmy. Súčasťou pracovného vyučovania je aj práca na školskom pozemku a v záhradke. Žiaci 4. a 5. ročníka začali už na jar obrábať svoje malé políčko. Spoločne sme pôdu prekyprili a následne zasadili hrášok, fazuľu, reďkovku, kukuricu i cibuľku. Každý týždeň deti zoberú vedrá, krhly, motyky a s úsmevom na tvári usilovne pracujú vo svojej záhradke. A o tom, že sa nám skutočne darí, svedčí bohatá úroda červených reďkoviek.

Poviem Vám, s maslovým chlebíkom, chutili znamenite!

Deti, ste šikovné a robíte nám veľkú radosť!                     

Mgr. Martina Koišová

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov každoročne organizuje Výstavu výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením. Sme radi, že aj my patríme medzi tie školy, ktoré sú každoročne pozývané prezentovať práce svojich žiakov na tomto podujatí. Pandemické opatrenia neumožnili organizátorom priamu účasť žiakov, rodičov a širokej verejnosti na výstave. Výborný nápad prezentovať výtvarné práce online elektronickou formou sme preto všetci s potešením uvítali. 

Virtuálnu výstavu Výtvarné dielničky si môžete pozrieť  na tomto linku:

https://youtu.be/Os3PhxN-4Jk

Ocenenie za výtvarné práce získali títo žiaci a žiačky našej školy:

  • prvák Samuel Sič
  • deviatačka Silvia Majerová
  • tretiačka Dominika Babčanová
  • žiak praktickej školy Miroslav Malý

Ďakujeme organizátorom, učiteľom a všetkým žiakom za krásny umelecký zážitok. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

Mgr. Božena Bašová

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ponúklo žiakom a žiačkam základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva. Cieľom súťaže je osveta v rámci dodržiavania ľudských práv a nediskriminácie, tolerancie, rešpektu a všeobecného uplatňovania ľudských práv a základných slobôd v reálnom živote. Tento rok organiozátori pre deti vybrali tri tematické okruhy:

1. Spolu dokážeme veľké veci

2. Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena

3. Kalendár ľudských práv.

Do súťaže sa zapojilo celkom 128 škôl s 727 výtvarnými prácami.

S uvedenými témami sme so žiakmi na vyučovacích hodinách pracovali aj v našej špeciálnej základnej škole. Do súťaže sme zaslali 10 prác. Môžete si ich pozrieť TU.

S veľkým potešením sme prijali informáciu o tom, že v  kategórii  žiaci a žiačky špeciálnej základnej školy sa na druhom mieste umiestnila kolektívna práca žiakov štvrtého a piateho ročníka našej špeciálnej základnej školy, ktorí pod vedením Mgr. Koišovej a Ing. Bilasa vytvorili edukačné leporelo.

 Výsledky súťaže a všetky ocenené práce si môžete pozrieť na

http://www.snslp.sk/moje-ludske-prava-2021-vysledky/

Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zapojili do súťaže Moje ľudské práva ďakujeme a oceneným štvrtákom a piatakom srdečne gratulujeme.

                                                                                                                                                             Mgr. Božena Bašová