Aj žiaci so Spojenej školy internátnej v Bytči pravidelne zbierajú vrchnáčiky z PET fliaš a tie doteraz odovzdali tým deťom, ktoré potrebovali pomoc. Keď v novembri vyrástlo pred Mestským úradom v Bytči kovové srdce na plastové vrchnáky, tak sme sa rozhodli aj my zapojiť a pomôcť dobrej veci a spoločne vyzbierané vrchnáky sme doň vhodili. Napriek tomu, že aj naše deti patria do skupiny zdravotne znevýhodnených, s radosťou a nezištne sa snažia pomáhať tým, ktorí to potrebujú viac. Spojili sme príjemné s užitočným a veríme, že sociálne cítenie našich žiakov budeme rozvíjať aj ďalej.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová, Bc. Marta Játiová

S radosťou sme sa zapojili do 48. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže LIDICE 2020. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2020 Medzinárodným rokom zdravia rastlín. Zdravé rastliny sú významné pre všetok život na Zemi, pre fungovanie ekosystémov, pre bezpečnosť potravín, pomáhajú udržiavať zdravé životné prostredie a prekonávať klimatické zmeny. Podporujú boj proti hladomoru, biede a podvýžive. Rastliny patria k človeku odpradávna. Práve preto bola ústrednou témou súťaže KRAJINA. Mladí umelci si mohli vybrať z týchto  podtém:

  • Život rastlín a stromov
  • Bohatosť a formy krajiny
  • Krajina a domov
  • Krajina poznačená činnosťou človeka
  • Atmosféra krajiny - jej nálada, vône, zvuky
  • Architektúra a krajina
  • Zvieratá v krajine
  • Horizonty

Do súťaže sme zaslali 14 prác žiakov našej školy. Porota posudzovala 22 216 prác detí zo 78 štátov sveta a udelila 1403 ocenení. S potešením sme prijali správu o udelení ČESTNÉHO UZNANIA žiačke 9. ročníka Silvii Majerovej a žiakovi druhého ročníka Jožkovi Majštiníkovi. SRDEČNE BLAHOŽELÁME. Diplomy, fotografie ocenených žiakov a ich práce si môžete pozrieť TU.

Viac o výstave a fotografie ocenených prác si môžete pozrieť na https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/exponaty/evropa/41/

Mgr. Božena Bašová

Aj tento školský rok sme sa v rámci osláv Medzinárodného dňa školských knižníc prihlásili do celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Súťažnú prácu, s ktorou sme sa v októbri do uvedenej súťaže zapojili, sme zverejnili vo forme prezentácie na webovom sídle školy v príspevku  Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

S potešením sme prijali informáciu Mgr. Rozálie Cenigovej, ústrednej metodičky pre školské knižnice Slovenskej pedagogickej knižnice z Bratislavy, o udelení ocenenia našej škole. V rámci celoslovenského projektu sme sa spomedzi 56 školských  knižníc umiestnili na výbornom 3. mieste. Srdečná gratulácia a veľké poďakovanie patrí všetkým žiakov a učiteľkám, ktoré sa do súťaže zapojili, ako aj hlavným koordinátorkám súťaže Mgr. Evke Kováčikovej a Mgr. Janke Kačincovej, vedúcim školskej a učiteľskej knižnice.

Tlačovú správu o súťaži „Poznáme už víťazov osláv Medzinárodného dňa školských knižníc“ zverejnilo na svojom webovom sídle aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vy si ju môžete prečítať  na  https://www.minedu.sk/pozname-uz-vitazov-oslav-medzinarodneho-dna-skolskych-kniznic/

Mgr. Božena Bašová

Kobukrav, občianske združenie, Trhovisko 444/6 Dunajská Streda, vyhlásilo v júni 2020 pre deti vo veku od 3 do 15 rokov medzinárodnú súťaž v kreslení "Ja a koronavírus" tematicky zameranú na pohľad detí na koronavírus a ich zážitky z obdobia karantény. Myšlienkou súťaže bolo uctiť si kresbami obete koronavírusu a vytvoriť z nich mozaiku kresieb, aby každá obeť mala svoju kresbu. Do medzinárodnej súťaže  sa úspešne zapojili aj žiaci našej školy. Za kolekciu prác získala ocenenie celá naša škola, ale porota udelila aj individuálne ocenenia dvom žiakom ŠZŠ – deviatačke Silvii Majerovej a štvrtákovi Peťkovi Minárikovi. Blahoželáme a tešíme sa, že máme v škole takých šikovných, vnímavých,  pozorných a tvorivých žiakov a žiačky. Práce našich žiakov si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

Mgr. Božena Bašová

Spojenú školu internátnu v Bytči navštevujú iba dobré deti a vzorní žiaci, o čom svedčí aj návšteva sv. Mikuláša, ktorý k nám zavítal v piatok aj so svojimi anjelmi. Samozrejme, že sa k nemu prikmotrili aj nezbedné čertiská, pretože sa im do pekla doniesla správa, že niektorým deťom a žiakom našej školy začínajú vytŕčať čertovské rožky. Našťastie, sa táto správa nezakladá na pravde, preto čerti odišli z našej školy s dlhým nosom a prázdnym vrecom. Mikulášska nádielka bola tento rok aj vďaka mestu Bytča bohatšia ako inokedy, za čo sa chceme všetkým, ktorí sa o to pričinili, srdečne poďakovať.

Mgr. Božena Bašová

 

Pomaličky, krôčik po krôčiku, sa k nám blížia najkrajšie sviatky roka, všetkými milované, Vianoce. Deti zo ŠZŠ majú veľké srdiečka a ukázali, že sa vedia podeliť. S radosťou, v každej triede, naplnili krabicu niečím voňavým, sladkým, slaným, teplým, niečím na čítanie i niečím malým na pamiatku. Deťom krásne žiarili očká a mali úprimnú radosť, keď do školy nosili darčeky a krabičky sa postupne plnili. Škola vyzerala ako Ježiškova dielňa a naši šikovní žiaci ako malí milí anjelici, ktorým záleží na šťastí a radosti ľudí okolo seba. Naozaj, niet krajšieho pocitu, ako keď sa podelíme s ostatnými a z lásky niečo darujeme!

                                                                                                           Mgr. Martina Koišová

Celoslovenský festival Dni nádeje otvoril v roku 2020 už svoj 26. ročník. Podujatie je zamerané na prevenciu patologických javov v spoločnosti. Skladá sa z osvetovej, preventívnej, športovej a kultúrnej časti. V tomto pandemickom období sa jednotlivé aktivity nedajú realizovať podľa plánu, ale aj napriek tomu organizátori uskutočnili aspoň tie, ktoré im nariadené opatrenia umožnili. Medzi ne patrí aj výtvarná a literárna súťaž, ktorá poskytuje deťom, žiakom a mládeži možnosť umelecky vyjadriť svoj vzťah k životu a zmysluplnému  využívaniu voľného času. Dni nádeje sú priestorom pre všetkých, ktorých sa dotkla problematika závislostí, ale aj pre tých, ktorí svojimi aktivitami poukazujú na ich riešenia.

Ďakujeme organizátorom a pani riaditeľke Ing. Anne Halečkovej, že sme mohli byť súčasťou zmysluplného projektu.

Výtvarné práce našich žiakov, s ktorými sme sa zapojili do podujatia, si môžete pozrieť TU.

                                                                                                                Mgr. Božena Bašová, Ing. Pavol Bilas

Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška. Blíži sa najkrajšie obdobie roka. Sviatky radosti, lásky a pokoja. Začíname si ich uvedomovať vždy, keď sa na adventnom venci rozhorí prvá sviečka a celým mestom sa šíri vôňa ihličia, medovníčkov i prskaviek. Všetci ľudia sú k sebe milší, pozornejší, láskavejší. Vianoce bez výnimky milujeme! Do tejto skupiny patríme aj my, žiaci Praktickej školy. Advent si aj tento rok pripomenieme zapálením prvej adventnej sviece na našich vlastnoručne vyrobených vencoch, už túto nedeľu. Tvorenie nám išlo od ruky aj vďaka nádherným vianočným piesňam. Ako to v našej triede vyzeralo vám prezradia fotky.

Všetkým prajeme pokojné prežitie adventného obdobia. Nech Vaše srdcia zaplní radosť, úprimnosť a láska.

Žiaci Praktickej školy

Naši šikovníci zo 4. a 5. ročníka majú veľmi radi PVC. Sú pracovití a kreatívni. Stále niečo vymýšľajú! Radi nielen kreslia, pília a šmirgľujú drevo, ale aj šijú a prišívajú. Práca s ihlou, niťou a gombíkmi im ide jedna radosť. Hravo zvládnu prišiť na kúsok látky dvojdierkové i štvordierkové gombíky. Veľkou výzvou bol uzlík, a potom to už išlo ako na dobrej sánkovačke. Zrazu sme sa ocitli v malej krajčírskej dielničke medzi usilovnými škriatkami, ktorým práca ide veselo od ruky. Ovzduším sa niesla nádherná predvianočná nálada, ktorú sme doplnili spevom a počúvaním vianočných a mikulášskych pesničiek.

Mgr. Martina Koišová, Ing. Pavol Bilas

 

My sme deti šikovné,

veľmi radi tvoríme.

Nalepíme hrušku,

ochutnáme trošku.

Z jabĺčka si dáme tiež,

na papieri sa zjaví jež.

Rozprávková kniha, nožnice a lep,

do sveta fantázie s nami leť.

 

 

Šikovní žiaci z B a C variantu pod vedením svojich kreatívnych pani učiteliek vytvorili čarokrásne pestrofarebné jesenné dielka. Nechýbalo typické ovocie pre toto ročné obdobie. Strihali, lepili, farbili a popri tom si veselou hravou formou opakovali farby, písmenká, čísla i znaky jesene. Zašli si aj na prechádzku, počas ktorej sa na deti usmievalo zubaté slniečko. Nikto sa do školy ani domov nevrátil naprázdno, ale s kopou gaštanov a veselou kyticou farebného lístia. V každej triede dáva na deti pozor nezbedný šarkan či milý hnedý ježko. Ďakujeme pani Jeseň za bohatú nádielku ovocia, zeleniny a úžasných podnetov i nápadov!

                                                                                                         Pani učiteľky B a C variantu

Dňa 18.11. sme si na našej škole aktívne pripomenuli Medzinárodný deň bez fajčenia. Žiaci si pozreli krátku prezentáciu o negatívnych vplyvoch fajčenia na ľudský organizmus. Sami odsúdili fajčiarov a mnohí sa priznali, že, žiaľ, neraz boli účastníkmi pasívneho fajčenia. Naučili sme sa rôzne nové pojmy, ako ľahké drogy, nikotín i chronická obštrukčná choroba pľúc. Nasledovala zaujímavá a obohacujúca diskusia, do ktorej sa deti zapájali a kládli podnetné otázky. Sme veľmi radi, že žiaci ŠZŠ v tom majú jasno a jednohlasne fajčenie i fajčiarov odsúdili. Chcú žiť zdravo a peniaze míňať na príjemnejšie veci, pretože: ,,Cigareta - páchnuca vňať z buriny, ktorá má na jednom konci oheň a na druhom blázna.” (Abraham Lincoln)

Mgr. Martina Koišová, Ing. Pavol Bilas

 

Nádherná a očarujúca jeseň hrala všetkými farbami aj v našej triede. Vietor sa popreháňal nielen po uliciach, ale pani Jeseň zafúkol aj do našej triedy a priniesol nám nádherné jesenné motívy. Tekvičky, jabĺčka, hruštičky a ostatné ovocie sa zmenili na rozprávkové postavičky. Sladké ovocie, ktoré je plné vitamínov deťom veľmi chutilo. Keď vykuklo slniečko, vetrík nás spolu so šarkanmi odniesol do parku. Odrazu sme sa ocitli v nádhernej krajine plnej pestrofarebných listov. Listy, ktoré padali zo stromov nám pripravili nevídanú krásu. Bolo úžasné počuť šušťanie listov pod nohami.      S plnou taškou pestrofarebných listov sme sa vrátili do triedy, kde sme si vyrobili nádhernú jesennú vílu. Jeseň je prekrásne ročné obdobie, ktoré má svoje čaro. Možno aj dažďové kvapky, ktorých býva viac, sa nám snažia vyrozprávať rozprávkový príbeh. Matka príroda nám opäť priniesla nezabudnuteľný pohľad. Keď pôjdeme po lese, skúsme sa nadýchnuť a započúvať sa, ako nám vetrík hovorí, že onedlho Jeseň odovzdá svoje žezlo pani Zime.

                                                                                                                                   Mgr. Mária Holáčiková

Počas mesiaca októbra sme sa so žiakmi našej školy zapojili do 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Žiaci vytvorili veľmi pekné záložky, ktoré si navzájom vymeníme s partnerskou ZŠ a MŠ pre telesne postihnutých v Liberci.

Prihlásili sme sa aj do 16. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Tento školský rok sa do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc s témou „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“ zapojili len žiaci 1. stupňa z dôvodu karanténnych opatrení COVID 19. Počas vyučovacích hodín učitelia v spolupráci so školskými knihovníčkami realizovali v triedach rôzne originálne, vtipné a kreatívne aktivity, ktorých cieľom bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. V rámci dištančného vzdelávania si Medzinárodný deň školských knižníc pripomenuli aj žiaci II. stupňa zo svojich domovov. Keďže nemali  k dispozícii knihy zo školskej knižnice, pomohli si školskými učebnicami z čítania. Z nich si po vzájomnej dohode s vyučujúcimi vybrali jeden úryvok, ktorý spracovali.

Prácu našich žiakov počas Medzinárodného dňa školských knižníc si môžete pozrieť v priloženej prezentácii.     

                                                                                                 Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Jana Kačincová

Zber papiera sa už druhý rok stáva neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Žiaci sa aktívne a s veľkou chuťou zapájajú do tejto peknej akcie. Pojem triedenie odpadu i recyklácia sú im dobre známe, a keďže chceme chrániť našu prírodu i životné prostredie, nielen v škole, ale i doma, odpad triedime. Všetci dobre vieme, že plasty patria do žltého a papier do modrého koša. Noviny i letáky však deti poctivo nosia zviazané do školy a takto pripravené balíčky vymieňame za vreckovky, servítky a toaletný papier. Vzdelávame sa, a zároveň pomáhame našej škole. Teraz to všetci máme trošku ťažšie, keďže sa väčšina z nás vzdeláva dištančne. Viem však, že všetci máme dobré srdiečka, ktoré spoločne bijú za prírodu i našu školu.

Preto vás chcem, milí rodičia, milí žiaci, poprosiť, zbierajte papier aj doma počas učenia sa na diaľku. Už teraz sa teším, keď vás znova uvidím a spolu si našu krásnu a ušľachtilú akciu vyhodnotíme. Všetkým držím palce!

Mgr. Jana Frniaková

Október so sebou prináša mnohé krásne aktivity a projekty. Jednou z nich je aj Svetový deň ochrany zvierat. Tohtoročnou témou boli Ohrozené zvieratá Slovenska. V týždni od 05.10. do 09.10. sa všetci žiaci pod vedením svojich učiteľov do zaujímavej a poučnej akcie s chuťou a radosťou zapojili. V každej triede sa strihalo, lepilo, kreslilo, maľovalo i modelovalo z plastelíny. Žiaci si pozreli prezentáciu o ohrozených zvieratách a utvrdili sa v tom, že o prírodu sa treba starať a správať sa voči nej zodpovedne. Všetky triedy sa s témou statočne popasovali a vznikli úžasné projekty: Noemova archa, učebné pomôcky, postery, 3D plagát, leporelá, knižka a iné.

Zvieratá i naša príroda sa musia ochraňovať a rešpektovať. Zistili sme, že naša škola je plná múdrych, zodpovedných a priateľských detí, ktoré milujú zvieratá a vedia, ako sa o ne starať a ochraňovať ich.

                                                                                                          Mgr. Jana Frniaková

 

Táto nevyspytateľná doba nie je veru ľahká pre nikoho z nás. Žiaci 2. stupňa našej školy ostali doma a neostáva nám nič iné, len denno-denná komunikácia a spolupráca. Nezaháľajú ani žiaci 5. ročníka a poctivo plnia a posielajú krásne vypracované povinné i dobrovoľné kreatívne domáce úlohy. Stále viac a viac ma utvrdzujú v tom, že sú to šikovní, rozumní a zodpovední žiaci. Napriek strachu a rešpektu pred nebezpečným Covidom to zvládajú vynikajúco. Rodičia, deti, ďakujem za úžasnú komunikáciu a spätnú väzbu! Všetkým prajem veľa zdravíčka, optimizmu, energie a sily do každodenných povinností. Verím, že sa čoskoro vrátime do normálu.

Mgr. Martina Koišová