Druhého septembra naša škola otvorila brány novému školskému roku 2019/2020. Po dvoch mesiacoch priestory školy opäť ožili a boli plné života a detskej vravy. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas povinností, školských aktivít, ale i dobrodružstiev našich žiakov, ktorí okrem chuti nazbierať veľa nových vedomostí, skúseností a zručností sa tiež chcú venovať svojim záľubám, chcú sa hrať, zabávať, súťažiť, odhaľovať tajomstvá a zažiť nezabudnuteľné chvíle. Pani riaditeľka Mgr. Anna Ďurajková všetkých srdečne privítala a popriala veľa radostných školských dní, nových kamarátov a úspechov na našej škole, aby školský rok bol pestrý, veselý, plný nových objavov a krásnych zážitkov.
 
Mgr. Mária Holáčiková

Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo dňa 28. júna 2019 na školskej chodbe aj za účasti vedúceho odboru školstva Okresného úradu Žilina PhDr. PaedDr. Dušana Galbavého, PhD.. Ani v tento významný deň nechýbal pestrý kultúrny program, v ktorom vystúpili deti zo špeciálnej materskej školy, deti z krúžku anglického jazyka, z tanečného a z dramatického krúžku. Rozlúčili sa s nami žiaci deviateho ročníka, žiaci tretieho ročníka praktickej školy aj predškoláci zo špeciálnej materskej školy, ktorým prajeme do budúcnosti veľa šťastia. Pani riaditeľka sa v závere všetkým prihovorila, vyhodnotila školský rok a zaželala pekné prázdniny. PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD. poďakoval všetkým zamestnancom za vykonanú prácu a tiež poprial všetkým zaslúžený oddych. Mnohí žiaci boli ocenení pochvalou riaditeľky školy za výborný prospech, vzorné správanie alebo reprezentáciu školy. Potom sa už všetci žiaci spolu s učiteľmi ponáhľali do tried po vysvedčenia. Stretneme sa opäť v septembri!

Mgr. Katarína Valíčková

Dňa 25. júna 2019 sa na našej škole uskutočnili letné účelové cvičenia so žiakmi 4. až 10. ročníka variantu A a variantu B. V teoretickej aj praktickej časti účelového cvičenia sa žiaci dozvedeli ako postupovať pri mimoriadnych udalostiach, upevnili si základné vedomosti a postupy pri záchrane života i zdravia a samozrejme nemohla chýbať ani orientácia v prírode či dopravná výchova. Žiaci plnili na siedmich stanovištiach rôzne úlohy – hod na cieľ, skákanie vo vreci, balenie evakuačnej batožiny, použitie trojrohej šatky, ošetrenie zlomeniny, prenos raneného, chemický únik a iné. Vďaka krásnemu počasiu sa nám podarilo splniť všetky stanovené ciele a spolu so žiakmi sa už tešíme na budúcoročné účelové cvičenie.

 Mgr. Jana Zlochová

Ani sme sa nenazdali ako ten čas letí. Tento rok je to už neuveriteľných desať rokov, kedy vznikol projekt "Sme iní, nie horší“, ktorého súčasťou bolo vytvorenie partnerstva medzi našou Spojenou školou internátnou v Bytči a družobnou školou vo Weissenburgu. Výročie sme si pripomenuli návštevou družobnej školy v Nemecku v termíne od 03.06. do 06.06.2019. Po dlhej ceste nás privítal riaditeľ Thomas Geyer s učiteľmi partnerskej školy. Nasledujúce ráno nás privítala hudobná skupina z nemeckej školy piesňou "Dobre, že tu si". Následne sme realizovali v triedach spoločné skupinové aktivity s rozličným materiálom na tému "Mesto Weissenburg". Žiaci si mohli oddýchnuť v snoezelen miestnosti na vodnej posteli, zahrali si biliard a futbal. V odpoludňajších hodinách sme navštívili miestny aquapark, kde si deti zaplávali, šmýkali sa na šmýkačkách a skákali do vody, z čoho mali veľkú radosť. V stredu sme absolvovali celodenný výlet do Dopravného múzea v Nürnbergu, kde si mali možnosť žiaci z oboch škôl prezrieť zbierku od prvých parných vlakov až po moderné aerodynamické tvary vlakov. Nachádzala sa tam aj zbierka bicyklov, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Na koľajisku mohli žiaci vidieť výber parných, motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel nemeckých železníc. Jedna z výstavných hál múzea bola vyhradená expozícii železničnej signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre údržbu trate, rovnošatám a ďalším predmetom z histórie železničnej dopravy na území Nemecka. Vo večerných hodinách sme mali stretnutie s učiteľmi a zamestnancami partnerskej školy. Naši žiaci im rozprávali zážitky z pobytu, ktoré budú uverejnené v školskom časopise. Posledný deň návštevy sa niesol v znamení rozlúčky, na ktorej sme sa pozdravili a vymenili si darčeky. Našich nemeckých priateľov sme pozvali na budúcoročnú návštevu Slovenska, čím začneme druhú dekádu partnerstva prekračujúceho hranice.

Boli sme ešte na ďalších pekných miestach, zažili sme veselé príhody, rozprávali inými jazykmi, a predsa sme si rozumeli. Celý náš pobyt môžeme zhrnúť do jedného odkazu: „Všetkým zážitkom nech dominuje pocit vďačnosti za pretrvávajúce priateľstvo, pohostinnosť a osobný vklad, ktorými naši nemeckí priatelia nešetrili.“

Mgr. Ľubomíra Kucková

Dňa 12. júna 2019 sa uskutočnili Športové hry žiakov špeciálnych základných škôl Žilinského regiónu. Žiaci súťažili v atletických disciplínach – beh na 60 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a hod granátom. Žiaci A variantu celkovo získali 9 prvých a 4 druhé miesta. Medzi ocenenými boli: Juraj Ďuraj – tri 1. miesta, Pamela Štrkáčová – tri 1. miesta, Enrik Baláž – 1. a 2. miesto, Lea Sopóciová – 1. a dve 2. miesta, Ivan Stolár – 1. miesto, Ján Jašík – 2. miesto. Zahanbiť sa nedali ani žiačky B variantu Janka Fuljerová, ktorá získala tri 1. miesta a Dominika Babčanová, ktorá sa umiestnila na 1. a 2. mieste. Naši žiaci bojovali ako levy a nedali sa odradiť ani horúcim letným počasím. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

                                                                                                                                     Miroslav Kurinský

Naša škola sa zapojila do celoslovenského podujatia Celé Slovensko číta deťom. Starší žiaci sa 30. mája 2019 zúčastnili detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si... 2019 v Mestskej knižnici v Bytči. Mladší žiaci navštívili knižnicu v stredu 5. júna 2019. Z knižky Nezblázni sa mamička im čítala pani Uhliariková. Žiaci sa započúvali do vtipných príbehov, ktoré si formou denníka písal hlavný hrdina Bruno. Všetci pozorne počúvali, a potom odpovedali na otázky súvisiace s prečítaným textom. Návštevou knižnice sme sa pokúsili naplniť motto podujatia: „Čítajme deťom 20 minút každý deň! Každý deň bude o zážitok krajší!

                                                                                                                                     Mgr. Eva Kováčiková

V utorok 04.06.2019 si deti špeciálnej materskej školy a žiaci prípravného až 2. ročníka a tried B1, C1, C2 užili svoj koncoročný školský výlet. Spolu so svojimi učiteľkami a asistentkami sa vybrali do zábavného centra KONGO v Žiline, kde prežili doobedie plné zábavy a športu. Deti sa tu naplno vyšantili a vyhrali v bazénoch s farebnými guličkami, na hojdačkách, šmýkačkách, trampolínach, šliapacích autíčkach, pieskovisku a na rôznych iných atrakciách. Všetky deti boli dobré a disciplinované, za čo sme ich pochválili. Bol to pekný výlet.

Mgr. Katarína Valíčková

Dňa 31.05.2019 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v našej škole privítali Záchranný kynologický zbor Varín a dobrovoľných hasičov z Bytče a Kolárovíc. Záchranári predviedli názornú ukážku, ako ich štvornohý kamaráti dokážu nájsť nezvestné osoby a ako zvládajú rôzne povely. Najväčšiu radosť mali deti, keď mohli psíkov pohladkať. Ukázali nám aj svoje vycvičené prasiatko, ktoré za odmenu predviedlo rôzne nacvičené triky. Dobrovoľný hasičský zbor z Bytče a Kolárovíc nám predstavil techniku, ktorú používajú pri zásahoch. Na záver nám hasiči na školskom ihrisku nastriekali penu – bola super zábava. Všetky deti sa vyšantili a z tejto akcie odchádzali príjemne unavení.

V piatok 31. mája 2019 sa šesť žiakov z našej školy zúčastnilo na športovom dopoludní Parádny deň 11 s mottom: „Každý z nás je prvý“. Cieľom akcie bola propagácia športu pre osoby s akýmkoľvek druhom postihnutia. Žiaci mali možnosť odskúšať si hasičskú techniku a odev hasičov. Absolvovali desať športových disciplín, v ktorých si odskúšali svoje športové zručnosti, rýchlosť a vytrvalosť. Celé podujatie vyjadrovalo myšlienku športovania a dobrej zábavy. Organizátorom tohto podujatia bola Spojená škola, na  Rosinskej ceste 4, v  Žiline.

Mgr. Valéria Kuceljová

Do európskeho futbalového týždňa Špeciálnych olympiád sme sa zapojili aj v tomto roku. XIX.ročník sprevádzala kampaň: Keepupwiththegirls – Dostať každé dievča s mentálnym postihnutím na ihrisko. Túto kampaň podporil aj program Erasmus+. Naša škola má spolu s Gymnáziom Bytča vytvorené unifikované tímy chlapcov a dievčat už niekoľko rokov. Už tradične sme odohrali s chlapcami priateľské zápasy s unifikovanými tímami z Považskej Bystrice a Púchova v Dolných Kočkovciach 24.05.2019. Náš chlapčenský tím sa umiestnil na krásnom 1. mieste. Dievčenské unifikované tímy odohrali tiež priateľské zápasy na ihrisku Gymnázia v Bytči 31.05.2019. Naše dievčatá sa umiestnili na 2. mieste. Gratulujeme!

Mgr. Zdena Počarovská

Blíži sa koniec školského roka a k nemu neodmysliteľne patrí aj školský výlet. So žiakmi špeciálnej základnej školy a praktickej školy sme sa 22. mája 2019 vybrali do Banskej Štiavnice. Našťastie sme si vopred naplánovali program, ktorý sme realizovali v interiéroch, pretože nám celý deň pršalo ako z krhly. Po príchode do mesta sme najskôr absolvovali prehliadku Mineralogického múzea v Berggerichte spojenú s edukačnými aktivitami: detektív v múzeu, 3D pexeso, 3D film a iné. Potom sme si prezreli výtvarné práce z medzinárodnej výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS, na ktorej žiaci našej školy získali Čestné uznanie za kolekciu prác a Mário Rástočný aj individuálne ocenenie za svoje výtvarné dielo. Vystavené výtvarné práce boli nádherné a žiaci si výstavu so záujmom pozreli. Dopoludnie sme zakončili prehliadkou Štôlne Michal, ktorá sa nachádza v pivničných priestoroch Berggerichtu. Spoločný obed v reštaurácii Gallery všetkým veľmi chutil. Popoludní sme vďaka Ing. arch. Ivete Chovanovej, vedúcej Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, zažili v priestoroch galérie zaujímavé umelecké popoludnie. Najskôr sme sa prostredníctvom prezentácie oboznámili so životom a umeleckými dielami Jozefa Kollára, potom sme sa cez tvorivé vzdelávacie aktivity zoznámili s jeho tvorbou priamo, dokonca sme sa umelcami na nejaký čas aj stali. Okrem suvenírov a vlastnoručne zhotovenej kópie obrazu Jozefa Kollára sme si domov odniesli aj nové zážitky, skúsenosti a poznatky.

Mgr. Božena Bašová, Mgr. Viera Kalmanová

Dňa 23.05.2019 sa konal v ŠZŠ v Ružomberku 8. ročník súťaže v speve ľudových piesní pod názvom „Červené jabĺčko". Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy: Lívia Michálková (2. ročník), Alexandra Paigertová (4. ročník) a Izabela Balážová (6. ročník). Naše dievčatá tu boli prvýkrát a v silnej konkurencii 35 súťažiacich každá z nich získala krásne 2. miesto. Blahoželáme za úžasné výkony a prajeme im veľa úspechov aj v ďalších súťažiach. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Mgr. Linde Cigánikovej, ktorá ich počas tohto školského roka hudobne pripravovala.                         

Mgr. Valéria Kuceljová

Dňa 22.05.2019 sme sa opäť ocitli v príjemnom prostredí ŠZŠ s MŠ v Kysuckom Novom Meste na regionálnom podujatí Kysucký jarmok hier. Ani upršané počasie, ktoré nám nedovolilo byť vonku, neprekazilo výbornú náladu a bojovnosť žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci z 1. a 2. ročníka, ktorí súťažili najprv ako jednotlivci a neskôr ako tím. Súťaže boli nové, ale aj tradičné ako práca s čínskymi paličkami, párovanie ponožiek, hádzanie loptičiek do levovej papule, chôdza na chodúľoch. Nechýbala ani obľúbená disciplína - lov plávajúcich citrónov ústami. Odmenení boli všetci zúčastnení. Veľká vďaka za krásne ceny a chutné občerstvenie. Úsmevy detí svedčia o tom, že podujatie splnilo svoj cieľ.

Mgr. Katarína Valíčková

Tancom dokážu deti vyjadriť takmer všetko. Častokrát tanec pomáha sprostredkovať i to, na čo slová nestačia. Tanečné pohyby detí nám pomáhajú lepšie pochopiť a precítiť celý príbeh a uvedomiť si hudbu až do posledného tónu. Veríme, že sa nám to aj tento rok podarilo a krásu tanca a pohybu sme predviedli na veľkolepej tanečnej súťaži Tanec bez hraníc Piešťany 2019, ktorú organizovala Spojená škola Piešťany a Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany. V utorok 21. mája 2019 sa na VI. ročníku súťaže zúčastnilo 169 žiakov špeciálnych škôl. Nádhernou atmosférou v kine Fontána nás sprevádzal moderátor Telerána Roman Juraško. Porota to ani tento rok nemala jednoduché a neľahká úloha byť predsedom poroty padla na obľúbeného slovenského herca Romana Pomajba. Žiakov prišla podporiť aj europoslankyňa Jana Žitňanská, trnavský župan Jozef Viskupič a primátor Piešťan Peter Jančovič. Žiaci zostali v nemom úžase, keď sa ako tajný hosť predviedol Laci Strike a spevák Ego, ktorí celú atmosféru umocnili svojim tanečným a speváckym vystúpením. Nefalšovaná detská radosť, rozžiarené detské očká, skvelé výkony, radosť predviedli aj naši žiaci 1. a 2. stupňa v modernom a ľudovom tanci. V modernom tanci si žiaci s choreografiou Bláznivý deň a Farebný svet odniesli krásne 1. a 3. miesto. V ľudovom tanci s choreografiou Zbojníci od Bytče získali skvelé 2. miesto. Svojimi úžasnými výkonmi dokázali deti chytiť každého za srdce a opäť nám ukázali, aké sú výnimočné a skvelé. V priloženom odkaze si môžete pozrieť aj príspevok z regionálnej TV Karpaty o tanečnej súťaži. 

http://piestanytv.sk/tanec-bez-hranic-deti-prekvapil-ego-a-laci-strike/?fbclid=IwAR255nkjq7LG5rDKfG6ACSjscfaX-E4LuICJ8kPgTUAyCpOhQpl7FsOc2Dw

Ďakujeme Spojenej škole v Piešťanoch za úžasné emócie, množstvo zážitkov a nové priateľstvá, ktoré v nás stále rezonujú a zostávajú.

 

Mgr. Mária Holáčiková

Dňa 17. mája 2019 nás krásne slnečné počasie sprevádzalo do Spojenej školy v Púchove na nádhernú športovú akciu Niečo aj pre nás – Cirkus. Súťaž bola určená pre žiakov B a C variantu. Našu školu reprezentovali žiaci B variantu Dominika Babčanová, Jakub Brezáni, Janka Fuljerová a Silvia Voloníková. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach na jednotlivých stanovištiach v telocvični a v areáli školy. Veľmi sa im páčili športové a zábavné aktivity, cestujúca voda, pochytaj bubliny, aktivity na interaktívnej tabuli a karaoke. Za svoje športová výkony si všetci žiaci odniesli ocenenia a odmeny.

Mgr. Mária Holáčiková 

Na 20. ročníku Martinského turnaja v minifutbale konaného dňa 16. mája 2019 našu školu reprezentovali - Milan Klunda, Enrik Baláž, Mário a František Rástočný, Marián Rác, Juraj Ďuraj. Po minuloročnom triumfe obsadili pekné 3. miesto. Enrik Baláž bol najlepším strelcom turnaja s jedenástimi gólmi. Našim chlapcom blahoželáme!

Miroslav Kurinský