UF SH......,, A ide sa športovať!!!“ Oznámila som to svojim žiakom s úsmevom a radosťou na tvári. Veľmi sa potešili a už sa nevedeli dočkať, kedy docestujeme do Púchova za novými kamarátmi trošku si zašportovať. Čakalo na nás 10 zaujímavých pohybových stanovíšť a za odmenu každý jeden športovec dostal pečiatku. Na jednom stanovišti športovci preskakovali prekážky, na ďalšom prešli stanovený  úsek po tráve s fúrikom, jazdili na kolobežke slalom a hádzali na cieľ. Niektoré úlohy boli náročnejšie, iné zvládli bez pomoci. Keď športovci nazbierali všetky pečiatky, dostali diplom na pamiatku a tiež balíček, v ktorom sa ukrývali nielen dobroty do bruška, ale aj maličkosti na pamiatku.  Na záver nás čakalo skvelé prekvapenie. Mali sme diskotéku na školskom dvore. To bolo niečo pre nás! Vytancovali sme sa dosýta a šťastní, plní nových zážitkov a známostí  sme sa vrátili späť do našej školy v Bytči.

Mgr. Bašová Božena, Mgr. Janošíková Ivana

UF NHZúčastnili sme sa doposiaľ najväčšieho podujatia Špeciálnych olympiád Slovenska. Národné hry sa konali v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici. Nezabudnuteľná atmosféra sa niesla od samotného otvorenia hier 12.6., kde nás prišli podporiť olympijskí víťazi Danka Barteková a Matej Tóth. Pre našich športovcov sa stal dôležitým dňom 13. jún, kedy si zmerali svoje sily so športovcami v atletických disciplínach.  Ivan Stolár bežal 200m a získal bronzovú medailu. Lea Sopóciová si odbehla beh na 400m a umiestnila sa na druhom mieste, bežala aj dievčenskú štafetu 4x100m, kde si spolu s dievčatami vybehali zlato. Naším ďalším úspešným bežcom sa stal aj Mário Rástočný, ktorý si po 800m behu vybojoval bronzovú medailu. Keďže naši športovci majú radi šport, neotáľali ani v druhej disciplíne a vybrali si skok do diaľky. Ich výkony sú excelentné. Ivan Stolár si po svojom skoku odniesol zlatú medailu, Lea trošku zaostala, ale aj ona si odniesla medailu z druhého miesta. Mário Rástočný skočil neuveriteľných 4,48m a za tento skok si odniesol zlatú medailu. Ich radosť z úspechu bola neopísateľná a objatia a slová vďaky, ktorými sa dokážu podeliť s trénerom, sú o to silnejšie. Našim športovcom želám ešte veľa úspechov v športových súťažiach, veľa trpezlivosti pri trénovaní a odvahu pokračovať v tom, čo robia v športe, pretože to robia najlepšie ako vedia.

Mgr. Ivana Janošíková

image020Dňa 08.06.2022 sa v triede prípravného ročníka A konala otvorená hodina pre rodičov žiakov, ktorí navštevujú prípravný ročník. Počas otvorenej hodiny žiaci preukázali vedomostí a zručností, či už z fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, ale aj poznatky a osvojené vedomostí z obsahu prebratého učiva prípravného ročníka. V triede počas otvorenej hodiny vládla výborná atmosféra. Chlapci a dievčatá dokázali presvedčiť rodičov, že rok strávený v prípravnom ročníku bola správna voľba pre ich úspešný štart do základných škôl. Rodičia nás odmenili veľkým potleskom a slovami vďačnosti. V galérii nájdete fotky o aktivitách žiakov, s ktorými sme sa podelili s rodičmi.

Mgr. Jana Kačincová

UF 6060 rokov je u človeka vekom múdrosti, bilancovania, skúseností. 60 rokov je aj novým štartom. Štartom do ďalších úspešných desaťročníc. 60 rokov je aj oslavou spojenia minulosti s budúcnosťou, šikovnosti so skúsenosťou i dravosti s pokojom.

60 rokov v  ľudskom živote je čas, počas ktorého z malého dieťaťa vyrastie dospelý človek, ktorý dozreje a ovplýva bohatou škálou životných i profesionálnych skúseností. Človek počas života oslavuje meniny, narodeniny, životné i pracovné jubileá, úspechy, víťazstvá... Život školy sa v mnohom podobá na život človeka. Podobne aj v živote školy sa oslavujú úspechy, víťazstva, ba dokonca aj narodeniny. Dňa 2.6.2022 sme si pripomenuli narodeniny našej školy. A neboli to narodeniny hocijaké, ale výnimočné, veď naša škola oslávila 60 rokov od svojho vzniku.

Oslava v kultúrnom dome bola skutočne veľkolepá. Svojou návštevou nás poctilo mnoho hostí: pani Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, pán Dušan Galbavý, riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, pán Kamil Rumana, prednosta Okresného úradu v Žiline, vedúci oddelení Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, pán Pavol Kubo a pán Jaroslav Hičík, primátor mesta Bytča, pán Miroslav Minárčik, pani Jozefína Šarlayová, za Štátnu školskú inšpekciu v Žiline, pán Leonard Hölbling, riaditeľ občianskeho združenia Dotyky svetla. Nechýbali členovia Rady školy, bývalí zamestnanci, riaditelia škôl a školských zariadení v meste Bytča, rodičia, priatelia a priaznivci školy.

Program bol nádherný, precítený, mal svoj príbeh, mal svoju dušu... Spoločne sme nahliadli do života našej školy, ktorý je neskutočne plný a bohatý. Bohatý na skúsenosti, bohatý na lásku, vzťahy, bohatý na zážitky. Všetci sme jeho jedinečnou a neodmysliteľnou súčasťou. Len spolu vytvárame hodnoty, len spolu tvoríme tú krásnu, neopakovateľnú, nenahraditeľnú a pestrú mozaiku. Sme iní, ale nie horší a napriek všetkým odlišnostiam sme úžasní, krásni a talentovaní. Len spolu vyhrávame športové, výtvarné, tanečné súťaže a špeciálne olympiády. Zapájame sa aj do unifikovaných súťaží a vytvárame plnohodnotné družstvá s intaktnými deťmi. Sme ohnivkami reťaze, ktorá drží spolu a ťahá aj tých najslabších. Lebo  len spolu dokážeme úžasné veci, len spolu dokážeme zázraky.

Drahá naša oslávenkyňa! Milá naša škola! Z úprimného srdca ti želáme veľa, veľa ďalších úspešných rokov. 

Tv Severka - 60. výročie založenia školy

zamestnanci SŠI v Bytči

UF tanecKonečne sme po dvoch rokoch mohli predviesť silu príbehov, ktoré sú ukryté v tanci. Silu emócií, ktorými vyjadrujeme svoje pocity, nálady, myšlienky. Silu umenia, ktoré svojou bezprostrednosťou naše deti ukazujú.

Radosť z tanca, úsmev, nadšenie sme opäť zažili na tanečnej súťaži v Piešťanoch. Kino Fontána po dvoch rokoch ožilo neskutočnými choreografiami, nádhernými kostýmami, kde sa konal už siedmi ročník tanečnej súťaže Tanec bez hraníc. Úžasnú atmosféru svojou prítomnosťou umocnila nielen celebritná porota, ale aj moderátor Telerána Roman Juraško, ktorý sa skvelo zhostil sprevádzaním celého programu. Žiaci súťažili v modernom i ľudovom tanci v kategórii mladších a starších žiakov. V modernom tanci naši mladší žiaci s choreografiou Maľujem srdcom, získali krásne 3. miesto. Bytčianski valasi v podaní mladších žiakov si v ľudovom tanci odniesli bravúrne 1. miesto. Silné emócie, slzy v očiach vo všetkých zanechala choreografia Spolu vieme lietať, ktorú predviedli v modernom tanci starší žiaci. Za svoj výkon získali nielen 1. miesto, ale špeciálnu cenu poroty.

Do poroty zasadli riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch Michaela Žažová, pedagogička tanca na Základnej umeleckej škole v Piešťanoch Miriam Šupenová, primátor mesta Piešťan Mgr. Peter Jančovič, PhD., ale aj obľúbený herec René Štúr a objav roka Matúš „Yael“ Kolárovský. Špeciálny hosť Igor Kmeťo starší, nenechal nikoho sedieť na stoličke a svojím vystúpením roztancoval celé Kino Fontána.

Deti, ktorých chytí sila tanca, sú odrazom niečoho veľkolepého, niečoho, čo je ťažké vyjadriť slovami, ale práve tanec dáva priestor, aby naši žiaci ukázali svoju výnimočnosť, jedinečnosť a dokonalosť. Veríme, že sa nám to podarilo a čarovné okamihy sme si neodniesli len my, ale aj všetci účinkujúci. Ďakujeme Spojenej škole v Piešťanoch za výnimočnú atmosféru a nezabudnuteľné zážitky, ktoré v nás rezonujú dodnes. Dovidenia o rok na Tanci bez hraníc!

Mgr. Mária Holáčiková

europsky sportAni my sme neotáľali a neulievali sa počas Európskeho futbalového týždňa. Naši šiestaci a siedmaci si s radosťou preverili svoje schopnosti a zručnosti s loptou. Niektorým to išlo bez problémov, ďalší sa s tým museli popasovať, ale s pomocou šikovných spolužiakov zvládli pripravenú dráhu všetci. Zábava potom pokračovala na unifikovanom futbalovom turnaji, ktorého sa   zúčastnili tímy z Púchova, Považskej Bystrice a Bytče. Na otvorenie turnaja nás prišla privítať pani riaditeľka Gymnázia v Bytči, Mgr. Slávka Sitarčíková a spolu s ňou všetkých povzbudila a podporila i naša pani riaditeľka, Mgr. Anna  Ďurajková. Turnaj sa konal na umelom trávniku Gymnázia v Bytči. Po celý čas nás sprevádzala dobrá nálada a priateľská atmosféra. Hralo sa 5 proti 5. Tímy boli zložené z troch športovcov /žiaci ŠŠ/ a dvoch partnerov/žiaci ZŠ a gymnázia/. Odohralo sa 6 napínavých zápasov. Každý jeden tím sa stal víťazom a medailu si odniesol každý jeden hráč. Považská Bystrica si vybojovala bronzovú medailu. Tím Púchova odišiel s krásnou, striebornou medailou a domáci tím z Bytče si odniesol zlatú medailu.  Povzbudzovať prišli aj žiaci gymnázia a žiaci Spojenej školy internátnej v Bytči. ĎAKUJEME našim štedrým sponzorom: Radoslavovi Papánkovi, spoločnosti WIN s.r.o. a VITAR Slovakia spol.s.r.o., ktorí nám ochotne pomohli k tomu, aby žiaci dodržiavali pitný režim počas turnaja a mohli sa občerstviť.

Mgr. Ivana Jánošíková

UF 4 bojDňa 24. 05 .2022 sa v Púchove konala oblastná súťaž špeciálnych olympiád žiakov a žiačok v atletickom štvorboji. Žiaci z ôsmich špeciálnych škôl si pomerali sily v štyroch disciplínach: 60m beh, hod kriketovou loptičkou/starší - hod granátom, skok do diaľky z miesta a beh na 200m. Našu školu reprezentovali šikovní atléti: Kotlár Erik, 3. ročník, Holešová Nikola, 4. ročník, Minárik Peter, 5. ročník, Martinková Vanesa, 6. ročník, Štruml Branislav, 6. ročník a Motl Filip, 7. ročník. Gratulujeme všetkým žiakom, ktorí predviedli skutočne výborné športové výkony. Nikolka Holešová sa umiestnila na krásnom prvom mieste a ako jediná získala plný počet bodov vo všetkých disciplínach, za čo si prebrala odmenu, ktorou bolo ocenenie najlepšej atlétky súťaže. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme jej i ostatným ešte veľa úspechov v ďalších športových súťažiach. Naše veľké ďakujem patrí spoločnosti WIN,s.r.o. - NUTREND, ktorá darovala našim žiakov fľaše na vodu.  Deti takto dodržiavali pitný režim, ktorý je počas športovania veľmi dôležitý.

Mgr. Valéria Kuceljová, Mgr. Ivana Janošíková

UF kiaV tomto duchu sa niesol beh, ktorý 14. 05. 2022 odštartovala nadácia Kia Slovakia. Mohol sa zapojiť každý, kto mal čas a chuť si zašportovať. Bežalo sa okolo Vodného diela v Žiline a trate merali 8,3 km a 1 km. Podporiť túto skvelú myšlienku prišlo veľa amatérskych i profi bežcov. Aj Spojená škola internátna tam mala svojich šikovných športovcov. Každý z nás si odbehol úsek, ktorý bez problémov zvládol. Juraj Ďuraj, Mário Rástočný a p. učiteľka Janošíková  odbehli 8,3 km za necelých 53 minút. Úžasná podpora prišla zo strany rodiny našej žiačky, Viktorky Slaziníkovej, z Praktickej školy. Spoločne s ňou si prišiel zabehnúť v krásnom počasí jej brat Janko s rodinou. Neboli jediní, ktorí svojou prítomnosťou podporili túto skvelú akciu. Všetkým zúčastneným bežcom ďakujem a želám ešte veľa úspešných bežeckých kilometrov.

Mgr. Ivana Janošíková

UF zdravie10. 5. 2022 bol v kalendári deň zdravia a my sme si tento deň v našej škole pripomenuli aktívnym pohybom. Už ráno sa zdalo, že nám počasie nedovolí sa zdržiavať vonku, no napokon sa umúdrilo a dovolilo všetkým deťom spestriť si tento deň pohybom.

Pre deti bola pripravená na školskom ihrisku dráha, ktorá preverila ich pohybové schopnosti a zručnosti. Vyskúšali si skákať ako žabky, prejsť po hrubom lane a popreskakovali všetky prekážky od nízkych, až po tie najvyššie. Potom si žiaci precvičili svoje schopnosti v hádzaní na cieľ, odbehli si krátky slalom a následne sa snažili dať gól do bránky. Ťažká bola predposledná prekážka, kde bolo ich úlohou golfovou palicou dostať loptičku k cieľu a podliezť poslednú prekážku. Tí, ktorí mali záujem si dráhu zopakovali aj sami, bez pomoci našich šikovných pani učiteliek a pani asistentiek. O úspešnom zdolávaní prekážkovej dráhy sa môžete presvedčiť na vlastné oči, našej fotogalérii.

Chcem sa poďakovať všetkým učiteľom a asistentkám za ich podporu a pomoc deťom pri zdolávaní prekážok. Vďaka vám všetkým mali deti radosť z pohybu a urobili niečo pre svoje zdravie.

Mgr. Ivana Janošíková    

,UF psiky,Je úžasné, koľko lásky a smiechu nám prinesú do života psy a ako sa vďaka nim všetci zblížime.“

V piatok, 13.5.2022, sme v ŠZŠ privítali dve vzácne návštevy. Prvou boli naši kamaráti z 2.C zo ZŠ Lániho a druhou boli psovodi so 4 psíkmi z K-9 TRAINING CENTRE. Toto centrum sa venuje psíkom rôznych vekových kategórii a rás. Psíkov trénujú, vychovávajú a udržujú vo forme inštruktori, ktorí sa im oddane a s láskou denne venujú. Tento nezvyčajný deň bol od rána popretkávaný úžasnými aktivitami a deti absolvovali bohatý program. Po krátkom zvítaní a motivačnom rozhovore sme sa hneď s chuťou pustili do práce. Do vopred pripravených leporel deti vlepovali obrázok psíka, rasu daného psíka a jeho krátky popis. Všetky obrázky hľadali v zmiešaných skupinkách podľa indícií. Následne ich vlepovali do knižočiek s názvom: Naša encyklopédia psíkov, kde sa aj podpísali ako autori. Spolupráca v skupinkách prebiehala veľmi disciplinovane, deti sa navzájom dopĺňali a rešpektovali. Aj takýmto spôsobom sa umocnili a utvrdili priateľstvá medzi našimi deťmi. Po usilovnej práci nás všetkých čakala vytúžená odmena a za burácajúceho potlesku prišli psovodi so svojimi  štvornohými priateľmi a predviedli nám, čo všetko ich psíkovia dokážu. Reagujú nielen na povely, ale sú to aj skvelí záchranári, ochrancovia i obrancovia. Deti boli nadšené! Najviac sa tešili, keď mohli psíkov pohladkať  a zahrať sa na policajtov či psovodov. Neskôr sme si pochutili aj na koláčikoch, ktoré nám upiekli naše šikovné maminy. Čas plynul naozaj prirýchlo. Stihli sme si však ešte navzájom rozdať darčeky. Dostali sme krásny plagát psíka a tematickú maľovanku s obrázkami a hrami. My sme deťom zo ZŠ Lániho darovali kľúčenky v tvare psa, ktoré vyrábali naši žiaci z fimo hmoty. Aj keď sme sa museli rozlúčiť, naše aktivity pokračovali aj v priebehu pondelka v kmeňových triedach. Zamerali sme sa na jemnú motoriku, ktorú si deti precvičili a zdokonalili, keď vymaľovávali veľkú mozaiku psíka. A v neposlednom rade bola na programe čitateľská gramotnosť a čítanie s porozumením. Opäť sme si spoločne prelúskali naše nové knižočky. Aj v triedach deti pracovali aktívne a sústredene.

Ďakujeme pani učiteľke Tonke Ďurajkovej a jej deťom za krásny deň plný zábavy, aktivít a zážitkov, prostredníctvom ktorých sa deti veľa naučili hravou formou a upevnili sa tak priateľstvá medzi našimi jedinečnými deťmi.

Mgr. Martina Koišová

UF snoezelenSnoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho aparátu.

Aj v našej škole máme zriadené dve nové miestnosti – terapeutickú a relaxačnú. Naši žiaci ich využívajú individuálne, prvá hodina je každý deň vyhradená pre žiakov C variantu, ktorí sa tam veľmi tešia. Sú to nielen pre nich, ale aj pre pani asistentky a pani učiteľky čarovné chvíle. Najviac sa deťom páči na vodnej posteli, krásne sa upokoja a sem – tam si aj trošku zdriemnu. Veď názov snoezelen je kombináciou dvoch holandských slov „snuffelen“ a „doezelen“, čo v preklade znamená čuchať a driemať. V relaxačnej miestnosti je pre akčnejších k dispozícii bazén s guličkami, masážne kreslo a tvorivý kútik.

Preneste sa s nami aspoň prostredníctvom fotografií do našich nových, pre nás zázračných priestorov.                           

Mgr. Anežka Byrtusová

UF floorbalV marci 2022 sa naši žiaci stali víťazmi Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád vo floorballe. Vďaka tomu nás pozvali na turnaj žiakov 2. stupňa základných škôl Floorball SK LIGY v Tatralandii. Uskutočnil sa v dňoch 4. – 5. 5. 2022 v Aréne Tatralandie.

Do Tatralandie sme prišli deň pred začatím súťaže, a tak sme mali s deťmi možnosť stráviť pár hodín v Aquaparku. Bol to pre niektorých úplné nový zážitok a vidieť ich radosť v očiach, keď sa vyšantili vo vode, bolo neopísateľné. Presvedčiť sa o ich radosti môžete pri prezeraní fotiek.

4. 5., v stredu, sme absolvovali exhibičný zápas proti chlapcom základných škôl. Bola to dobrá skúsenosť a predpríprava na zápasy, ktoré nás čakali 5. 5. proti dievčenským tímom. Prišli nás podporiť aj herci zo seriálu Hranica a po zápase sa deti zúčastnili autogramiády, na ktorej sa s hercami aj odfotili.

Pred sebou sme mali posledný deň, ktorý bol náročnejší ako dni pred ním. Odohrali sme prvé dva zápasy, kde naši žiaci ukázali, že ich vôbec netreba podceňovať. Po týchto zápasoch sa prebojovali do semifinále a hrali o 3. a 4. miesto proti hráčkam zo základnej školy v Modre. Zápas sa síce skončil našou prehrou 6:3, ale naši žiaci to nevzdali a bojovali do posledného odpískania zápasu. Veď hrať proti skúseným trénovaným a zdravým deťom je pre naše zdravotne znevýhodnené deti veľkou výzvou a úspechom. Odišli sme skúsenejší motivovanejší a obohatení o príjemné zážitky z floorballu. Veľká gratulácia patrí celému tímu Špeciálnej základnej školy z Bytče za reprezentáciu Špeciálnych olympiád a za krásne 4. miesto v súťaži SK LIGY vo floorballe proti víťazom krajských kôl 2. stupňa základných škôl.   

Mgr. Ivana Janošíková

UF odpadkyChrániť životné prostredie znamená chrániť život na Zemi. Je to starostlivosť o vodu, pôdu, rastliny i živočíchy. V rukách každého jednotlivca je možnosť pozitívne vplývať na kvalitu životného prostredia, ale aj možnosť zničiť všetko pekné, čo je okolo nás. Deti zo ŠZŠ sa učia, ako chrániť a zveľaďovať životné prostredie a skvalitňovať si každodenný život. Triedime odpad, šetríme vodou a energiami, upratujeme školský pozemok, pestujeme bio ovocie a zeleninu... Často zbierame i odpadky a takto aktívne upratujeme a skrášľujeme naše mesto zlepšujeme v ňom život. Máme vždy skvelý pocit z dobre vykonanej práce.

Nezabudnime: ,, Vo všetkých veciach prírodných je niečo úžasné.“ ( Aristoteles)

Mgr. Martina Koišová, RNDr. Zuzana Šamajová

UF lesyLesy sú neoddeliteľnou súčasťou prírody, v ktorej tvoria najdokonalejšie rastlinné a živočíšne spoločenstvo. Príroda, a les obzvlášť, je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia a knihou, ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania a múdrosti.

O živote v lese a o tom, aké zvieratá by sme tam mohli stretnúť, ako sa máme v lese správať, ale aj o tom, ako sa starať o zvieratá, aby prežili tuhú zimu, nám porozprával náš šikovný ujo školník Robko Adamov. Veľkým prekvapením pre deti bolo, keď sa zjavil v dverách telocvične v poľovníckom oblečení a s puškou na pleci. Deti ostali v nemom úžase, keď mali možnosť držať v rukách rôzne trofeje preparovaných zvierat, ktoré vyzerali skoro ako živé. Po celej telocvični sa niesli zvuky zvierat, ktoré ujo školník dokázal napodobniť na svojich vábničkách - jelene, diviaky, kačice, mladé srnčeky a pod. Deťom porozprával, čo všetko poľovníci robia pre les a lesné zvieratká: kosia lúky, sušia trávu, seno a uskladňujú ich v senníkoch, odkiaľ ich v zime spolu s inou potravou vynášajú do kŕmidiel, dopĺňajú soľ v soliskách. Nikto z nás ani len netušil, že poľovníctvo je pre nášho uja školníka koníčkom a venuje mu veľa voľného času. 

„Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými zastane rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť“ – Albert Einstein.

Mgr. Mária Holáčiková

kozmetickaŽiačky druhého stupňa mali v škole milé stretnutie s kozmetičkou pani Oľgou Hnilickou. Starať sa o svoje zdravie, t.j. výživu, pleť, vlasy, zuby je samozrejmosťou každej ženy. Vieme, že základné hygienické návyky musíme získať už v detskom veku. Veď, ktorá žena nechce byť upravená, pekne učesaná, nalíčená, vkusne oblečená... Pani Oľga navodila  príjemnú atmosféru, žiačkam vysvetlila, ako sa majú správne starať o pleť, ktorá je v ich veku často problematická. Dôležité je, aby si ju vždy večer dobre umyli a ošetrili pleťovým mliekom alebo pleťovou vodou, ktoré zbavia pleť mastnoty a nečistôt. Samy si vyskúšali očistiť pleť a boli prekvapené, aké nečistoty sa zachytili na tampóne. Upozornila ich na nesprávne líčenie, nevhodný make-up a nesprávnu depiláciu. Dievčatá sa družne zapájali do rozhovoru, prekvapilo nás, čo všetko ich trápi a zaujíma. Na našej asistentke, Monike, im názorne predviedla čistenie pleti, nanášanie make-upu, líčenie (očné tiene, linky, špirálu). Veď posúďte sami, ako sa jej líčenie podarilo! Darmo, žena v každom veku chce byť upravená, obdivovaná a krásna. 

Veľká vďaka patrí pani Oľge Hnilickej za to, že si našla čas, prišla medzi nás a pútavým rozprávaním žiačky nielen zaujala, ale ich obohatila o nové vedomosti aj zručnosti.

Bc. Marta Játiová

UF den zemeKaždý rok si 22. apríla ľudia po celom svete pripomínajú Deň Zeme. Pripomenuli sme si ho aj v  našej škole. Pre mladších aj starších žiakov boli pripravené prezentácie o ochrane životného prostredia, triedení odpadu a jeho recyklácií. Žiaci prípravného ročníka sa rozhodli vyraziť do terénu a v uliciach mesta vyzbierali množstvo rôzneho odpadu. A keď si pripomíname dôležitosť našej Zeme hlavne tento jeden deň, šancu starať sa o našu planétu máme každý deň.

Ing. Kristína Randová