Ak by sme mali definovať tanec, hovoríme o fyzickom vyjadrení vzťahov a nápadov prostredníctvom pohybu. Nikto ho nevytvoril ani nevymyslel. Je zarytý hlboko v srdci a prináša nám potešenie. Ladnosť, jedinečnosť, rozmanitosť, fantázia, radosť, víťazstvo, čaro okamihu, úsmev. To všetko môžu zažívať naši žiaci, ak okúsili kúzlo tanečných pohybov. Veľakrát im tanec pomáha vyjadriť pocity a emócie, na ktoré slová nestačia. Nielen tanec, ale všetky športové a pohybové aktivity nám pomáhajú už niekoľko rokov realizovať inklúziu. Naši žiaci svojou jedinečnosťou, odhodlaním a výkonmi dokážu ohúriť aj intaktnú populáciu. Ako inak, keď nie tancom sme si mohli pripomenúť 29. apríl, Medzinárodný deň tanca. Pri dodržaní všetkých opatrení školský dvor na chvíľu ožil smiechom, radosťou a tancom. Mohli by sme povedať, že tanec a umenie je len pre talentovaných ľudí, ale práve naopak. Umenie by malo byť dostupné pre všetkých, aby kvalitne formovalo každého z nás. Práve tanec, ako umelecký výrazový prostriedok, umožňuje našim žiakom zažívať pocit šťastia a úspechu.

                                                    Mgr. Mária Holáčiková

22. apríla sme si spolu so žiakmi pripomenuli a oslávili našu krásnu Zem. Tento deň je v súčasnosti veľmi populárny na celom svete. Všetky akcie a podujatia podporujú u ľudí ekologické správanie. Naši učitelia sa každoročne snažia žiakom vštepiť, že každý z nás môže svojím konaním a správaním v niečom prispieť. Pretože, aj malý krôčik jedného z nás zmôže veľkú vec! Žiaci sa zúčastnili poučných aktivít zameraných na ochranu a lásku k našej planéte. Pozreli si prezentáciu o dôležitosti ochrany Zeme a tiež o potrebe separácie odpadu. Zahrali si odpadové človeče i pexeso. Absolvovali aj vychádzky do blízkeho okolia a zbierali porozhadzované odpadky. Ďalšie skupinky upratovali a zveľaďovali školský pozemok, okopávali vyvýšené záhony a vytrhávali burinu. Veríme, že všetky činnosti, ktoré žiaci absolvovali ich motivujú nielen k zamysleniu sa, ale aj hľadaniu riešenia, ako pomôcť našej Zemi. Majme radi našu Zem i prírodu a dary, ktoré nám dáva. Je našou povinnosťou robiť všetko pre to, aby tu bola aj pre ďalšie generácie.

Mgr. Jana Frniaková

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Je to jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už po 25-krát a 11. apríl sa už klasicky nesie v žltej farbe. Symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia v tento deň pripínajú na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu a podporu onkologickým pacientom.

Žiaľ, tento rok sa kvôli Covid-19 nemôže konať tento výnimočný deň, v ktorom by sme sa všetci spojili a opäť priniesli medzi ľudí malé kvietky symbolizujúce nádej, morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

Napriek tomu si žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami pripomenuli tento deň. Porozprávali sa o zdravom spôsobe života, o starostlivosti o vlastné zdravie, o prevencii proti chorobám a aj o tom, prečo je potrebné pomáhať chorým ľudom. Zapojili sa aj prostredníctvom tvorivých aktivít – vyrábali narcisy, modelovali, maľovali, strihali, lepili, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili podporu a empatiu ľudom, ktorí bojujú s rakovinou.

                                                                                                                      Bc. Marta Játiová

Pozývame Vás na virtuálnu výstavu 25. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet na tému: Je to v mojich rukách! Nahliadnite spolu s nami do sveta detskej fantázie žiakov a študentov z materských, základných, stredných, špeciálnych a umeleckých škôl z celého Slovenska, medzi ktorými sú aj štyri výtvarné práce žiakov našej školy.

Virtuálnu výstavu si môžete pozrieť na: https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/galeria

Prajeme vám krásny umelecký zážitok!

Mgr. Božena Bašová

V pondelok 22. marca sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň vody. Zopakovali sme si, že voda je základnou podmienkou všetkého života na našej planéte a bez nej by život nemohol existovať. Voda má pre človeka, zvieratá i rastliny nesmierny význam! S vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Naši usilovní žiaci pod vedením svojich učiteľov pozerali poučnú prezentáciu o tejto najvzácnejšej tekutine. Spoločne kreslili, maľovali kvapky vody a vypracovali si zaujímavé pracovné listy. Žiaci si osviežili staré známe pojmy ako pitná a úžitková voda, zdroje pitnej vody, slaná morská voda aj sladkovodné zásoby vody. Všetci sa aktívne a veselo zapájali a opäť nám žiaci dokázali, že sa v danej téme orientujú a že vodou skutočne šetria a neplytvajú. Všetci dobre vieme, že zdroje pitnej vody sú obmedzené, preto ochrana vody a šírenie pozitívneho povedomia už u malých detí je nesmierne dôležité. Musíme si uvedomiť, že znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i pre ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť a pristupovať k nim rozumne.

 Mgr. Jana Frniaková

Jedinečnosť, rozmanitosť, vzácnosť. Aj takto by sme mohli opísať našich skvelých spolužiakov a kamarátov s Downovým syndrómom. Možno pre niekoho sú iní, no my to tak nevnímame. Pre nás sú rovnakí ako my všetci. Sú veľkí milovníci hudby, tanca a športu. Sú veľmi šikovní v učení a zúčastňujú sa rôznych súťaží, kde ukazujú svoju jedinečnosť. Aj keď nám koronavírus momentálne plány zamotal a na niektoré aktivity nie je ten správny čas, naši žiaci sa spolu s pani učiteľkami zapojili do Ponožkovej výzvy. Chceli sme dať najavo, že si uvedomujeme odlišnosť našich spolužiakov, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme.

Svojou radosťou a smiechom obohacujú naše životy. Učia nás byť k sebe milí, láskaví, tolerantní. Dávajú nám priestor, aby sme všetci mohli osobnostne rásť a dokázali pochopiť tento zložitý svet.

Mgr. Mária Holáčiková, Mgr. Paulína Hujová

Cieľom tohto dňa je motivovať žiakov k zmene stravovacích návykov, k obmedzeniu konzumácie nezdravých potravín a k dodržiavaniu správneho pitného režimu. 10.3.2021 sme v rámci ,,Dňa bez sladkostí“ so žiakmi realizovali aktivity zamerané na tému: Zdravé a nezdravé jedlo. Žiaci sa s pani učiteľkami porozprávali o význame zdravých potravín pre ľudské telo a aj o rizikách, ktoré sa môžu vyskytnúť pri častom jedení nezdravých potravín. Žiaci s autizmom si v letákoch vyhľadávali potraviny, triedili ich podľa prospešnosti pre organizmus, povystrihovali si zdravé aj nezdravé potraviny a tie nalepili do ,,brušiek“ namaľovaných medvedíkov – usmiaty medvedík predstavoval zdravé potraviny, smutný nezdravé potraviny.

Starší žiaci si vytvorili zaujímavý a poučný projekt zameraný na správne stravovacie návyky. Porozprávali sa o význame ovocia, zeleniny a vymenili si navzájom domáce recepty na zdravé nátierky. Žiaci druhého a tretieho ročníka s pani učiteľkami prežili tiež príjemný deň. Spoločne si v kuchynke pripravili zdravé pokrmy – upiekli si kváskové rožky, posypané semienkami. Na ne si natreli nátierku z pečenej zeleniny a všetko zapili voňavým bylinkovým čajíkom. Našim malým kuchárom nielenže veľmi chutilo, ale naučili sa, že chlebík a rožky sa môžu upiecť aj bez kvasníc a sú veľmi zdravé. Všetky tieto aktivity boli zamerané na zdravú stravu, podporu zdravia a prevenciu obezity.

                                                                                                                      Bc. Marta Játiová

Vtáčik, vtáčik, prileť k nám,

ja ti niečo prichystám.

Trochu hrachu, trochu krúp,

prileť vtáčik, dupi, dup.

Žiaci zo špeciálnej základnej školy majú dobré srdiečka a nápady. Veľmi im záleží na prírode a zvieratách, zvlášť na vtáčikoch, ktoré to majú počas zimy ťažké. Keďže je všetko pokryté bielym snehom, potravy majú naozaj málo. Naši žiaci sa rozhodli pomôcť vtáčikom a pod vedením pána učiteľa vyrobili nielen krásne, ale hlavne funkčné vtáčie búdky. Vtáky sa v tomto príbytku cítia bezpečne a pohodlne, preto im búdky poskytnú domov a môžu sa v nich zahniezdiť. Spoločne so žiakmi sme vtáčie búdky rozmiestnili na školskom dvore a vysvetlili si, na čo slúžia. Po stromoch žiaci rozvešali aj vlastnoručne vyrobené kŕmidlá, ktoré sme počas zimy kontrolovali a plnili rôznymi semienkami. Na ich zostrojenie použili odpadový materiál. Opäť sme si zopakovali, čo je recyklácia a že aj odpadovému materiálu môžeme vdýchnuť nový život.

                                                                                                                                 Mgr. Jana Frniaková

                                                                                                                                               

O výsledkoch medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2020 sme Vás už informovali v predošlom príspevku. Chceme sa s Vami podeliť o milé prekvapenie, ktoré pre nás 9. februára 2021 pripravili organizátori Zeleného sveta zo Slovenskej agentúry životného prostredia MSc. Jana Rajnohová a Mgr. Andrej Šijak. Oceneným deviatakom ŠZŠ Erikovi Ďurkechovi a Silvii Majerovej priviezli okrem diplomov aj hodnotné ceny, ktoré im v priestoroch našej školy osobne odovzdali. Verní myšlienke efektívneho využitia vecí obdarovali žiakov praktickými športovými, školskými a umeleckými potrebami. Škole podarovali knižné publikácie s environmentálnou tematikou. Silvia Majerová, víťazka hlavnej ceny Zeleného sveta, získala okrem uvedených cien aj  krásny, novučičký bicykel. Vzhľadom na preventívne pandemické opatrenia sa odovzdávania cien nemohli zúčastniť všetci žiaci školy, preto svojou prítomnosťou podporili spolužiakov iba deviataci, ktorí sa spolu s pani riaditeľkou Mgr. Ďurajkovou, pani zástupkyňou Mgr. Bašovou a triednym učiteľom Ing. Bilasom spoločne tešili z tejto milej, pre všetkých nezabudnuteľnej chvíle. Ďakujeme!

Fotografie z odovzdávania ocenení si môžete pozrieť TU.

Viac informácií o súťaži Zelený svet a všetky ocenené práce účastníkov si môžete pozrieť na: https://www.ewobox.sk/clanok/vysledky-25-rocnika-umeleckej-sutaze-zeleny-svet.

Mgr. Božena Bašová

Ako plesknutím čarovného prútika sme našu triedu zmenili na rozprávkovú krajinu. Odrazu sme sa ocitli vo svete splnených prianí, kedy sa na chvíľu môže stať každý tým, čím chce. Žiaci sa zmenili na batmanov, čarodejníkov, šašov, princezné a iné rozprávkové postavičky. Aj napriek všetkým hygienickým opatreniam a nariadeniam si žiaci užili krásne chvíle plné zábavy a šantenia. V týchto ťažkých časoch sa nám podarilo vytvoriť jeden zázračný rozprávkový svet plný fantázie a hlavne úsmevu.

 

 

 

 

Dnes sme naše školské učenie,

zmenili na karnevalové šantenie.

A že to bola riadna paráda,

smiechom sa nám dvíhala nálada.

 

V triede sa odrazu všetko zmenilo

a v rozprávkovej ríši sa žiakom páčilo.

Na matematiku k nám zavítala lienka,

na písanie zas krásna Snehulienka.

 

Verte, že sme to riadne roztočili

a úsmev sme všetkým vyčarili.

Veríme, že o rok zase,

zažijeme karneval v plnej kráse.

 

                                                                                        Mgr. Mária Holáčiková

 

Žiaci 4.a 5. ročníka nastúpili 8. februára do školy skutočne pravou nohou. Počas prvých hodín bolo naozaj veselo, tvorivo a pomocou hry sme sa veľa naučili a deti si utvrdili svoje vedomosti, ktoré v poslednej dobe získavali na online vyučovaní. Na slovenčine sme si zopakovali abecedu a písanie vlastných mien pomocou plastelíny. Spojili sme jemnú motoriku s vedomosťami a každý zapojil i svoju fantáziu. Dobrými pomocníkmi boli aj vlastnoručne vyrobené kartičky s mäkkým I a ypsilonom. Zistila som, že vybrané aj odvodené slová idú deťom veľmi dobre. Len sem-tam sa objavila maličká chybička. Na záver sme si zahrali obľúbenú hru s názvom Kolotoč. Deti vymýšľali slová na koncové písmeno predošlého slova, ktoré povedal ich spolužiak. A poviem vám, slovná zásoba našich usilovných žiakov je bohatá. Poznajú exotické zvieratká, členov rodiny, názvy krajín aj atypické krstné mená.

Milé deti, prajem vám, aby sa vám takto príjemne a veselo pracovalo počas celého 2. polroka. Robíte nám veľkú radosť! FOTO

 

Škola to je sranda veľká,

i keď do nás hučí učiteľka.

Naučí nás písať, čítať,

na matike aj počítať.

 

Uč sa, aby si bol šťastný

a nemusel tvrdo drieť!

Kým si mladý, tak sa nauč,

o čom všetko je náš svet.


Mgr. Martina Koišová

Brány školy sa nám pred Vianocami zavreli a my sme sa ocitli v neľahkej situácii. Som naozaj rada a vďačná za všetky technické vymoženosti, ktoré nám umožňujú, aby sme sa navzájom videli a spolu sa učili online. Musím pochváliť žiakov 4. a 5. ročníka, ktorí sa danej, náročnej situácie zhostili naozaj výborne. S chuťou a s optimizmom spolu zdolávame denno-denné prekážky. Deti si opakujú hlásky, vety, násobilku i vybrané slová. Je úžasné vidieť detský úsmev bez rúška! Verím, že všetko zlé rýchlo pominie a v zdraví sa stretneme v škole. Veľké ďakujem patrí rodičom! Milé maminy a ocinovia, bez Vás by takáto forma učenia nebola možná. Ešte raz ďakujem za ochotu a skvelú spoluprácu!

Mgr. Martina Koišová

Aj naša škola patrí medzi tie školy, ktoré sa zapojili do súťaže organizovanej Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave pod názvom  Nebuď otrok drog 6.

V spodnej časti tohto článku sú uvedené odkazy, ktoré majú pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja. 

Súťaž vznikla ako súčasť projektu, ktorá je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov.                           
Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021.
Zoznam vyžrebovaných výherných škôl bude zverejnený 20.02. 2021 na webovej stránke www.nebudotrokdrog.sk a na stránke www.skolske.sk.                                           

Relácie budú postupne sprístupnené od 21.12. 2020 do 31.01. 2021, 12:00 hod.

 
 
 
 
 
 
Koordinátor pre ľudské práva a drogovú prevenciu
Ing. Pavol Bilas

Problém ochrany životného prostredia je globálny, týka sa každej sféry života, každého jednotlivca, a preto danej problematike venujeme vo všetkých organizačných zložkách školy veľký priestor a čas. Naším cieľom je prispievať k rozvoju osobností detí a žiakov tak, aby už od útleho veku získavali vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné k rastu ich environmentálneho povedomia, k ochrane životného prostredia a k úcte ku všetkému živému. Pedagogickí zamestnanci školy sa počas vyučovacích hodín v  rámci medzipredmetových vzťahov pravidelne venujú tematike ochrany životného prostredia, preto pojem environmentalistika nie je pre deti a žiakov našej školy cudzím pojmom. Nielenže poznajú význam daného slova, ale skutočne sú spolu so zamestnancami školy ohľaduplní a zodpovední voči životnému prostrediu. Spoločne separujeme odpad, zbierame papier, staráme sa o školskú zeleň, šetríme energie, vyrábame kŕmidlá a vtáčie búdky, zapájame sa do rôznych environmentálnych súťaží a robíme veľa ďalších aktivít.

Ako po minulé roky, aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet, ktorú vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia. Poslaním  súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Prostredníctvom jubilejnej témy 25. ročníka Je to v mojich rukách mohli deti a žiaci spolu s pedagógmi rozobrať environmentálne problémy súčasnosti a následne výtvarne alebo literárne vyjadriť svoj pohľad na túto tému, na dnešný svet, na situáciu, v ktorej sa nachádzame a spoločne hľadať riešenia.

Do súťaže Zelený svet 2020 sa zapojili výtvarnými prácami žiaci našej špeciálnej základnej školy. V konkurencií 1524 výtvarných a 26 literárnych prác obstáli excelentne. S potešením sme prijali správu organizátorov o udelení dvoch ocenení pre našich deviatakov. Erik Ďurkech získal za svoju kolorovanú kresbu s názvom „EKOdedina“ ocenenie v kategórií „Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky“. Hlavnú cenu Zeleného Sveta udelila porota Silvii Majerovej za kolorovanú kresbu „Symbióza“. Oceneným žiakom srdečne gratulujeme!
Opäť nám ukázali, že majú úžasnú fantáziu a nápady, ktoré vedia aj umelecky stvárniť. Poďakovanie patrí aj ostatným žiakom a ich pedagógom za krásne výtvarné práce prezentujúce vzťah k životu a prírode, s ktorými sa zapojili do súťaže. Môžete si ich pozrieť TU.

Viac o výstave a fotografie ocenených prác si môžete pozrieť na https://www.ewobox.sk/clanok/vysledky-25-rocnika-umeleckej-sutaze-zeleny-svet?preview=517

 

                                                                                 Mgr. Božena Bašová, Mgr. Jana Frniaková

Už sme si zvykli, že takmer každý deň v roku si pripomíname nejaký medzinárodný, európsky či národný sviatok. V tretí decembrový deň sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Všetci žiaci s autizmom sa v tento deň zapojili do tvorivej aktivity Spoločne to zvládneme, ktorej cieľom bolo pripomenúť si význam vzájomnej pomoci medzi ľuďmi a čaro blížiacich sa vianočných sviatkov. Zhotovili Deda Mráza so sánkami a darčekmi. Žiaci z triedy AUT I. vyrobili postavu Deda Mráza zo sena. Žiaci z triedy AUT II. darovali Dedovi Mrázovi krásne biele sane a žiaci z triedy AUT III. naplnili tieto sane nádhernými darčekmi. O tom, že našich žiakov táto práca zaujala a mali z nej veľkú radosť svedčia aj priložené fotografie.

 

Padaj, sniežik, padaj,
nech ťa máme veľa,
nech sa pretekáme
s vetrom ani strela.
 
                                           Padaj, sniežik, padaj,
                                           na lúky a stráne,
                                           pretože my s tebou
                                           veľké plány máme.

 

Žiaci sa pri práci naučili zimnú báseň a poprosili Deda Mráza o krásne biele Vianoce.

Mgr. Milada Randová