Po úspešnom postupe z okresného kola naši stolní tenisti historicky reprezentovali okres Bytča na Krajských majstrovstvách žiakov a žiačok základných škôl v Čadci dňa 6. marca 2014.

Na  majstrovstvách sa stretli so silnou konkurenciou registrovaných hráčov v stolno-tenisových kluboch. Hrali v zložení: Adam Cabaj, Peter Rástočný, Armand Baláž, Patrik Kováč. Na podujatí získali cenné skúsenosti a v rámci kraja - ako jediní zo ŠZŠ - obsadili pekné 7.-10. miesto.

Žiakom ďakujeme za reprezánciu.

V stredu 26. 02. 2014 sme na našej škole zorganizovali odborné stretnutie rodičov autistických detí so psychologičkou Mgr. Alenou Žabkovou. Témy stretnutia boli nasledovné: Komunikácia a jej prostriedky, Problémové správanie sa autistických detí a riešenia problémového správania. Pre veľký záujem zo strany rodičov, aj pedagógov týchto detí, nám pani psychologička prisľúbila ďalšie stretnutia, na ktoré sa už teraz tešíme. Určite sa opäť dozvieme nové zaujímavé informácie a vymeníme si navzájom rady a skúsenosti, ktoré nám  pomôžu pri výchove a vzdelávaní autistických detí.


Cvičná kuchynka na našej škole sa v pondelok 24. 02. zmenila na malý kozmetický salón. Prišla k nám pani kozmetička a dievčatám z 2. stupňa porozprávala, ako sa majú starať o pleť a aká kozmetika je vhodná pre ich typ pleti. Nezostalo však len pri slovách. Dievčatá si na "vlastnej koži" odskúšali čistenie pleti, aplikáciu peelingu, či pleťovej masky, aj nanesenie ľahkého make-upu. Po besede s pani kozmetičkou odchádzali dievčatá nielen o niečo múdrejšie, ale hlavne krajšie.

 

Aj tento rok sa žiaci našej školy so svojimi výtvarnými  prácami zapojili do 42. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Lidice 2014. Tohtoročná téma bola Rodinné hospodárstvo alebo naša záhradka a pole.

 

Výtvarné práce našich žiakov, ktoré sme zaslali na výstavu,  si môžete pozrieť aj Vy.

24. februára 2014 sa konal turnaj v stolnom tenise o majstra ŠZŠI Bytča. Záujem prejavilo 21 nádejných tenistov. Poradové umiestnenia:

 

 

A, dievčatá

  1. Dominika Rástočná -8. ročník
  2. Mária Kubíková - 9. ročník
  3. Jana Bongilajová - 9. ročník

B, chlapci

  1. Adam Cabaj - 9. ročník
  2. Armand Baláž - 7. ročník
  3. Peter Rástočný - 7. ročník

Dňa 25.02.2014 to vyzeralo na našej škole ako v rozprávke. Žiaci školy a deti ŠMŠ sa zmenili na rozprávkové bytosti a presvedčili nás, že fantázii sa medze nekladú. Zahanbiť sa však nedali ani pani učiteľky, ktoré pripravili pre žiakov skvelý program a zábavu. Posúďte sami :-).Prvý polrok školského roka sme na našej škole ukončili športovými s pohybovými aktivitami vonku na čerstvom vzduchu. Jarné počasie umožnilo aj najmenším škôlkarom vybehať sa na školskom dvore. Pre žiakov prípravného až 7. ročníka sme pripravili športové súťaže v hode na cieľ, člnkovom behu a v štafetovom behu. Žiaci 8. a 9. ročníka sa stretli v priateľskom futbalovom zápase. Po návrate do školy bol deťom podávaný bylinkový čaj a deti boli poučené o škodlivosti pitia energetických nápojov.

 

 

 

Vo štvrtok 13. februára 2014 sa uskutočnilo stretnutie s MsP Bytča. Pre mladších žiakov školy príslušníci pripravili základy dopravnej výchovy. So staršími žiakmi viedli prednášku spojenú s besedou na tému Drogy a iné návykové látky - zodpovednosť a následky. Stretnutie bolo veľmi poučné a zaujímavé.

Naši žiaci sa dňa 05.02.2014 zúčastnili Majstrovstiev okresu Bytča v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl. Družstvo dievčat v zložení žiačok: Kubíková M., Rástočná D., Bongilajová J.a Balážová M. čestne obstálo a obsadilo 2. miesto v skupine.

Nečakaný úspech dosiahlo družstvo chlapcov v zložení: Cabaj A., Rástočný P., Baláž A., Kováč P., ktorí obsadili celkové 1. miesto. Stali sa tak majstrami okresu Bytča a vybojovali si postup na krajské majstrovstvá do Čadce.

Adam Cabaj - najllepší hráč turnaja získal plný počet bodov. K víťazstvu prispeli aj Peter Rástočný (3,5 boda) a Armand Baláž (1 bod).

Srdečne blahoželáme!

Dňa 19.12.2013 sme mali veľkú česť privítať na pôde našej školy ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, Dr.Sc. Pán minister sa zúčastnil krásneho a bohatého programu na vianočnej besiedke, ktorý si pripravili žiaci A, B aj C variantu s pani učiteľkami a vychovávateľkami, prezrel si priestory školy, ŠMŠ, CŠPP a školského internátu a výstupy z projektov Sme iní, ale nie horší - učíme sa moderne a Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní, dotovaných z európskych sociálnych fondov.

Pozvanie na vianočnú besiedku prijali aj hostia z kancelárie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, p. primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik, metodička Okresného úradu v Žiline, PaedDr. Anna Klein Krušinová, PhDr. Dana Čuláková z odboru školstva a Ing. Jana Balážová, Okresný úrad v Žiline.

Fotogaléria na stránke školy

Fotogaléria vianočnej besiedky na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Pri príležitosti národného dňa tiesňového volania 112, ktorý pripadá na 01. 12. sa na našej škole uskutočnila beseda so záchranármi. Žiaci si na konkrétnych situáciách trénovali volanie na tiesňovú linku. Naučili sa, ako správne telefonovať na 112, aké údaje majú poskytnúť a ako sa majú v danej situácii zachovať. Menšie deti si vyskúšali, či vedia privolať dospelú osobu a správne vysvetliť, čo, kde a komu sa stalo.