Prvý polrok školského roka sme na našej škole ukončili športovými s pohybovými aktivitami vonku na čerstvom vzduchu. Jarné počasie umožnilo aj najmenším škôlkarom vybehať sa na školskom dvore. Pre žiakov prípravného až 7. ročníka sme pripravili športové súťaže v hode na cieľ, člnkovom behu a v štafetovom behu. Žiaci 8. a 9. ročníka sa stretli v priateľskom futbalovom zápase. Po návrate do školy bol deťom podávaný bylinkový čaj a deti boli poučené o škodlivosti pitia energetických nápojov.

 

 

 

Vo štvrtok 13. februára 2014 sa uskutočnilo stretnutie s MsP Bytča. Pre mladších žiakov školy príslušníci pripravili základy dopravnej výchovy. So staršími žiakmi viedli prednášku spojenú s besedou na tému Drogy a iné návykové látky - zodpovednosť a následky. Stretnutie bolo veľmi poučné a zaujímavé.

Naši žiaci sa dňa 05.02.2014 zúčastnili Majstrovstiev okresu Bytča v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl. Družstvo dievčat v zložení žiačok: Kubíková M., Rástočná D., Bongilajová J.a Balážová M. čestne obstálo a obsadilo 2. miesto v skupine.

Nečakaný úspech dosiahlo družstvo chlapcov v zložení: Cabaj A., Rástočný P., Baláž A., Kováč P., ktorí obsadili celkové 1. miesto. Stali sa tak majstrami okresu Bytča a vybojovali si postup na krajské majstrovstvá do Čadce.

Adam Cabaj - najllepší hráč turnaja získal plný počet bodov. K víťazstvu prispeli aj Peter Rástočný (3,5 boda) a Armand Baláž (1 bod).

Srdečne blahoželáme!

Dňa 19.12.2013 sme mali veľkú česť privítať na pôde našej školy ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, Dr.Sc. Pán minister sa zúčastnil krásneho a bohatého programu na vianočnej besiedke, ktorý si pripravili žiaci A, B aj C variantu s pani učiteľkami a vychovávateľkami, prezrel si priestory školy, ŠMŠ, CŠPP a školského internátu a výstupy z projektov Sme iní, ale nie horší - učíme sa moderne a Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní, dotovaných z európskych sociálnych fondov.

Pozvanie na vianočnú besiedku prijali aj hostia z kancelárie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, p. primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik, metodička Okresného úradu v Žiline, PaedDr. Anna Klein Krušinová, PhDr. Dana Čuláková z odboru školstva a Ing. Jana Balážová, Okresný úrad v Žiline.

Fotogaléria na stránke školy

Fotogaléria vianočnej besiedky na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Pri príležitosti národného dňa tiesňového volania 112, ktorý pripadá na 01. 12. sa na našej škole uskutočnila beseda so záchranármi. Žiaci si na konkrétnych situáciách trénovali volanie na tiesňovú linku. Naučili sa, ako správne telefonovať na 112, aké údaje majú poskytnúť a ako sa majú v danej situácii zachovať. Menšie deti si vyskúšali, či vedia privolať dospelú osobu a správne vysvetliť, čo, kde a komu sa stalo.