image006„Šibem, šibem, šibi – ryby, môj korbáčik nemá chyby.
Ešte vody trošíčka, daj vajíčka z košíčka“.

Šikovní žiaci zo 6. ročníka sú už pripravení na Veľkú noc. Na pracovnom vyučovaní si zhotovili korbáče z prútia a okrasné vtáčie hniezda zo sena, ktoré sú toho dôkazom.

„Už aby bol pondelok“!

                                                                                                                  Ing. Pavol Bilas

UF den zdraviaK tohtoročnému Svetovému dňu zdravia (7.4.) bola vyhlásená téma Naša planéta, naše zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že klimatická kríza je aj zdravotná kríza. Svetový deň zdravia sme si pripomenuli aj na našej škole, so žiakmi sme sa rozprávali, ako sa musíme o našu planétu a naše zdravie starať. Žiaci si zo záujmom pozreli prezentácie, vypracovali pracovný list k danej téme a testom o správnej výžive si oprášili svoje vedomosti. Svorne debatovali a navrhovali možnosti, ako by aj oni mohli pomôcť životnému prostrediu. Vedia, že každý musí začať od seba – hlavne šetriť vodou, papierom, elektrickou energiou, neplytvať potravinami, triediť odpad a neznečisťovať ním lesy, vodu...

Vieme, že o svoje zdravie by sme sa mali starať po celý rok. Správne stravovanie znamená, že máme jesť zdravú a vyváženú stravu v primeranom množstve. Výraz: „Ste to, čo jete“, vyjadruje, že to čo konzumujeme, má vplyv na naše zdravie. Nadmerné znečistenie ovzdušia, najmä prachovými časticami môže mať z hľadiska zdravia nepriaznivé akútne a chronické účinky, najmä u detí a seniorov.

             „Zdravie je ako perla v mori, ktorú si treba chrániť, ak sme zdraví nechýba nám nič ku šťastiu.“ 

                                                                                                          Bc. Marta Játiová

UF HK1Dňa 5.4.2022 sa v spojenej škole internátnej konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťaž sa koná na počesť velikána slovenskej literatúry P.O. Hviezdoslava už od roku 1954. Aj šikovné a nadané deti v našej škole sa naučili všakovaké pestré veselé zaujímavé poučné texty a nádherne ich predniesli pred publikom, ktoré tvorili žiaci a učitelia. Pozorní diváci veru nešetrili potleskom. Deti prekonali trému a mnohé aj samých seba a veľmi pekne sa odprezentovali. 

Darilo sa im nasledovne:

Poézia – I. kategória                                   Poézia – II. Kategória                                   Poézia – III.kategória

1. miesto - Tomáš Frolo                               1. miesto - Vanesa Martinková                       1. miesto - Izabela Balážová

2. miesto - Matej Hroško                              2. miesto - Tadeáš Kopúnik                            2. miesto - Anežka Valášková

2. miesto - Juraj Štoder                                3. miesto - Nikola Holešová

                                                 3. miesto - Matúš Bača                                3. miesto - Marko Kresáň

 

Próza  - II. Kategória                                      Próza – III. kategória

1. miesto - Branislav Štruml                            1. miesto - Tomáš Rychtarčík

2. miesto - Lívia Michálková                            2. miesto - Michaela Chachulová

3. miesto - Vanesa Chválniková                      3. miesto - Šimon Lipka

Všetkým srdečne blahoželáme! Sme na vás pyšní!

                                                  Mgr. Martina Koišová

Slávik zaspieva môjmu srdcu pieseň krásnu až nebo zmodreje od úžasu.

UF BS5.4.2022 sa na pôde spojenej školy internátnej konala spevácka súťaž Bytčiansky slávik, kde sa predstavili a odprezentovali najlepší speváci a speváčky našej školy. Žiaci predviedli veľmi hodnotné a kvalitné vystúpenia, za čo ich pozorné obecenstvo odmenilo potleskom. Porota hodnotila výber a náročnosť piesne, úroveň interpretácie, hlasový prejav, ľudový spev i kultivovanosť folklórneho speváckeho prejavu.

Zvíťazili tí najlepší:

I. kategória                                                   II. kategória

1. miesto - Matej Hroško                               1. miesto - Janka Fuljerová

2. miesto - Mirka Fišerová                             2. miesto - Branko Štruml

                                                                   3. miesto - Alžbetka Valášková                      3. miesto - Lívia Michálková

Tešíme sa zo všetkých spevákov a speváčok, ktorí prišli predviesť svoje spevácke umenie a gratulujeme oceneným.

                                                                            Mgr. Valéria Kuceljová

UF bubbleDňa 01.04.2022 navštívil našu školu, pri príležitosti oslavy Svetového dňa povedomia o autizme, bublinkár - Mr. Bubble. O skvelú bublinkovú show sa žiaci s autizmom s radosťou podelili aj so svojimi kamarátmi zo ŠMŠ, so žiakmi prípravných ročníkov, prvého ročníka a so žiakmi B a C variantu. Perfektný zážitkový program si všetci veľmi užili. Každému sa počas vystúpenia ušlo niekoľko bublín, dokonca niektorí mali možnosť fúknutím alebo mávnutím bublinu vyrobiť! Žiaci sa počas celej show aktívne zapájali a iskričky šťastia v ich očiach bolo vidieť na míle ďaleko.😊

Mgr. Dominika Papšová, Mária Červeňanová

UF pinpongNaši žiaci reprezentovali školu na podujatí Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v stolnom tenise vo Vršatskom Podhradí. Prvý deň absolvovali registráciu. Po nej sme si išli spoločne pozrieť zrúcaninu hradu Vršatec.  Druhý deň sa z našich žiakov stali úspešní hráči stolného tenisu, ktorí súťažili v dvojhre a v unifikovanom stolnom tenise v štvorhre. Každý z nich si odniesol medailu,  spojenú s neopakovateľným športovým zážitkom.

Zlatú medailu si vybojovala Lea Sopóciová v dvojhre vo vekovej kategórii B dievčatá, Vanesa Martinková získala striebornú medailu v dvojhre vo vekovej kategórii A dievčatá, rovnako aj Ivan Stolár získal striebornú medailu v dvojhre, v najmladšej vekovej kategórii A chlapci. Za výborne odohraté zápasy si veľkú pochvalu zaslúži žiak Mário Rástočný, ktorý si v silnej konkurencii vybojoval krásne 5. miesto.

V unifikovanom stolnom tenise sa k nám pridali kamaráti z Gymnázia z Bytče. Kristián Randa s našou Leou Sopóciovou vytvorili dvojicu, ktorá si priniesla bronzovú medailu a Sebastián Miloš Nemček spolu s Máriom Rástočným vybojovali striebornú medailu.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii našej školy.

Mgr. Ivana Janošíková

UF DSŽivot má veľa podôb a je všade okolo nás. Naše životy sú popreplietané rôznymi situáciami, okamihmi, ale aj rozdielnymi ľuďmi, ktorí obohacujú naše životy. To, že sme rozdielni, robí náš život omnoho krajším. Môžeme sa navzájom spoznávať, rešpektovať, obdivovať. Inakosť je v každom z nás a s ňou je každý deň jedinečný. 21.apríl patril ľudskej jedinečnosti, ktoré symbolizujú dve rozdielne ponožky. Práve tie sa spájajú s ponožkovou výzvou, do ktorej sme sa všetci s veľkým zanietením zapojili, aby sme si spolu s našimi spolužiakmi pripomenuli tento výnimočný deň.

Školský dvor ožil detským smiechom a pestrofarebnými ponožkami, ktoré sme museli hľadať. Indícia ukrytá v jednej z ponožiek nás priviedla k vytúženej odmene. Naši starší spolužiaci svoje farebné ponožky nakreslili na veľký plagát, ktorý zdobí ich triedu dodnes. Spontánna radosť z maličkostí, bezprostredné objatia a prejavy emócií, to je len malý úlomok z toho, čím nás ľudia s Downovým syndrómom vedia inšpirovať.

Život nám prináša nádherné okamihy, ktoré by sme si mali chrániť. A práve ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším a zaujímavejším.

Mgr. Mária Holáčiková, Mgr. Paulína Hujová

zamocek

Ďalšou z aktivít, ktorou sa v našej škole snažíme deti a žiakov motivovať k čítaniu, k záujmu o knihy a rozvíjať ich predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť, bola aktivita Veľkí čítajú malým. Zhostili sa jej žiaci šiesteho ročníka. Poslucháčmi boli deti zo špeciálnej materskej školy, a tak sa šiestaci vymenili s pani učiteľkami a prišli detičkám prečítať rozprávku pred obedným spaním. Vybrali si rozprávku Drevený zámoček. Každý žiak predstavoval jedno zvieratko a nechýbal ani rozprávač. Šiestaci si pre škôlkarov pripravili aj rozprávkové omaľovanky a zvieratká na paličkách, aby si po spaní mohli zahrať divadielko či jednotlivé postavičky vymaľovať. Takouto metódou zážitkového učenia sa rozvíja motivácia, sociálne a komunikačné zručnosti žiakov.
Rozprávku Drevený zámoček deti špeciálnej materskej školy už dobre poznali. Podobnú rozprávku s názvom Rukavička, kto v tebe býva? si čítali a dramatizovali už vo februári. Pri dramatizácii rozprávky si hravou formou precvičili svoj jazýček, vzájomnú komunikáciu, upevňovali si kamarátske vzťahy medzi sebou, rozvíjali fantáziu a predstavivosť. Bez ohľadu na to, či nájdu deti vo svojej knižnici rozprávku o rukavičke alebo zámočku, každá nesie posolstvo, že „dobrých priateľov sa všade veľa zmestí.“
Ďakujeme žiakom šiesteho ročníka za ich snahu o zážitkové čítanie pre našich škôlkarov, za čo im bol veľkou odmenou široký úsmev a potlesk malých kamarátov.

Mgr. Ľubomíra Kucková, Mgr. Júlia Moravíková

UF canisterapiaCanisterapia je jednou z animálnych terapií (zooterapií), ktoré využívajú  interaktívny terapeutický vzťah medzi človekom a psom prostredníctvom pozitívneho pôsobenia psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pes je vlastne terapeut a má priamy merateľný liečebný účinok na fyzické zdravie dieťaťa. Zároveň pôsobí ako motivátor a vplýva na dieťa veľmi upokojujúco.

Psíkovia Orchidea a Odysea zavítali do našej školy a my sme ich srdečne privítali. Dvakrát do týždňa sa terapeutky canisterapie aktívne venujú deťom zo špeciálnej materskej školy, žiakom z B a C variantu, autistom, deťom zo školského klubu  a školského internátu. Individuálne hodiny majú vyhradené tri imobilné nevidiace sestry Valáškové, pre ktoré má čas strávený so psíkmi veľmi pozitívne účinky. Terapia prebieha formou hry a nenásilných dotykov. So psami Odyseou a Orchideou vytvorili deti skvelú dôveryhodnú partiu, ktorej sa deti dožadujú aj v iné dni. Psíkovia sa pre deti stali zdrojom nových podnetov, spestrením života. Deti sú počas canisterapie pokojné a empatické. Psy v nich prebúdzajú pozitívne emócie a sú pre nich aj zdrojom relaxu, pohody a uvoľnenia.

Veľká vďaka za možnosť realizácie tejto terapeutickej činnosti patrí OZ Dotyky svetla z Bratislavy, ktoré ju finančne podporilo. Menovite obrovské ĎAKUJEME smeruje k človeku s veľkým srdcom - Mgr. Leonardovi Hölblingovi, riaditeľovi OZ.

Michaela Belúchová

sol22Jedným z cieľov vyučovania vlastivedy v 6. ročníku ŠZŠ A variant, je pestovať u žiakov hlboký vzťah k prírode, k tvorbe a ochrane životného prostredia v prospech človeka. Žiaci prostredníctvom multimédií, prezentácií, zaujímavým rozprávaním či pokusom získavajú poznatky o prírode a spoločnosti. Naši šiestaci si pomocou laboratórnej práce osvojili pojem „kryštalizácia“ na jednoduchom pokuse s nasýteným roztokom kuchynskej soli. Ale aby bol pokus ešte zaujímavejší, vyrobili si prostredníctvom neho ozdoby a srdiečka s kryštálikmi soli. Postup bol naozaj jednoduchý a šiestaci ho hravo zvládli. Na začiatku experimentovania si pripravili poriadne nasýtený slaný roztok. Do hrnca naliali vodu a keď začala vrieť, nasypali do nej soľ. Tú sypali dovtedy, kým sa vo vode rozpúšťala. Potom si z chlpatých drôtikov vyrobili rôzne ozdoby. Tie upevnili na špajdľu a vložili do sklenených pohárov. Poháre zaliali slaným roztokom. Ozdoby nechali vo vode dva dni. Po tomto čase vodu vyliali a nechali vyschnúť. Na ozdobách sa im vytvorili krásne kryštáliky soli. Druhý pokus bol o niečo jednoduchší. Žiaci si vystrihli z farebného papiera srdiečka, ktoré položili na dno sklenených misiek. Srdiečka zaliali slaným roztokom a nechali na teplom mieste 48 hodín odpariť. Aj na srdiečkach mohli pozorovať voľným okom ale aj mikroskopom krásne kryštáliky soli. A že je soľ nad zlato, sa zhodli všetci šiestaci jednohlasne pri počúvaní známej rozprávky. Rozmýšľali pri tom, ktoré jedlá pripravíme aj bez soli a na prípravu ktorých jedál je soľ nevyhnutná.

Mgr. Júlia Moravíková

UF florbalNaši žiaci sa 22. 3. 2022 zúčastnili športového podujatia Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád vo florbale v Modre. Žiaci vytvorili skvelé dva tímy. V prvom súťažili 6 žiaci v hre 4 proti 4 a druhý tím vytvorili spolu so žiakmi gymnázia 6 proti 6.. Všetci žiaci podali skvelý výkon a bojovali do poslednej sekundy zápasu. Podarilo sa im získať jednu zlatú a jednu striebornú medailu. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy. 

Mgr. Valéria Kuceljová, Mgr. Ivana Janošíková

UF knihyDňa 21.3.2022 sa deti z dvoch škôl v mestečku Bytča spoločne vydali na dobrodružnú cestu za čítaním a objavovaním nových príbehov, básničiek i rozprávok. Táto úžasná akcia sa niesla v duchu Medzinárodného dňa darovania knihy a celé to bolo umocnené mesiacom knihy- MARCOM. Deti sa stretli v záhrade ZŠ Lániho. Posadali si do altánku. Krásne nahlas sa navzájom predstavili. Odvážni chlapci i dievčatá zarecitovali svoj text, s ktorým súťažili na Hviezdoslavovom Kubíne. Deti boli uvoľnené, bezprostredné. Navzájom sa rešpektovali, boli slušné, neskákali si do reči a recitovanie i čitateľské výkony odmenili hlasným a úprimným potleskom. Pointou a ideou príjemne stráveného dopoludnia bola myšlienka obdarovať knihou svojho nového kamaráta či kamarátku. Ani jedno dieťa neodišlo naprázdno. Každý si sám, podľa vlastnej chuti, vybral z pripravených knižočiek. Deťom od nadšenia a radosti žiarili očká. V každej knihe bolo aj venovanie podpísané jej darcom. Veľkú detskú pozornosť si zaslúžila aj ručičková aktivita. Do vopred pripravenej ruky, vystrihnutej z farebného papiera, deti napísali alebo nakreslili svoj pocit z celej zázračnej akcie. A poviem vám, nešetrili slovami chvály a vďaky. Nasledovalo záverečné fotenie. Deti sú nádherné čisté stvorenia. V priebehu krátkej chvíle sa zrodili nové kamarátstva. Každý usilovný žiak odchádzal nielen s úsmevom na perách, ale aj s novou knižkou v ruke.

Milé naše deti, nech je pre vás čítanie kníh radosťou, nie povinnosťou. Nech sú knihy vašimi priateľkami, inšpiráciou i útočiskom. Knihy sú predsa také zázračné! Prenášajú nás do sveta fantázie, obohacujú našu slovnú zásobu, rozvíjajú naše emócie a vzťahy .Pomocou kníh vieme poľahky rozlíšiť dobro a zlo. Sme emotívnejší a dokážeme si postaviť a vytvoriť príbeh vo svojej vlastnej fantázii. Zážitky z kníh sú pestré, jedinečné, nenahraditeľné. Veríme, že aj keď cesta za čítaním nie je krátka, ani jednoduchá, nebude pre vás, deti, nemožná. Držíme vám palce!

,, Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.“  Dr. Seuss

 Mgr. Martina Koišová

UF knižnice,, Najväčším pokladom je dobrá knižnica.“

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihami, ktoré sú studnicami a neutíchajúcim zdrojom vedomostí, múdrostí a informácií. Ako každý rok, sme zas a opäť navštívili Mestskú knižnicu, kde nám pani knihovníčky pripravili pestrý program. Deti sa dozvedeli, prečo marec dostal prívlastok mesiac knihy, kto bol Matej Hrebenda, hádali sme hádanky, vyfarbovali obrázky, vypĺňali tajničky aj hrali pexeso. Najzaujímavejšie však bolo, že sme si mohli knihy prelistovať a prečítať. Myslím, že v našej škole sa nájde veľa vášnivých čitateľov. Knihy sú úžasné. Obohacujú slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti čitateľov. Skvalitňujú myslenie, sústredenie. Rozvíjajú našu fantáziu, tvorivosť. Nútia čitateľa rozmýšľať, hľadať odpovede, polemizovať a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií. Slúžia aj ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a odstraňujú stres. Knihy sú bránou do sveta poznania. Poďte všetci s nami do krajiny rozprávok, vedy, umu, básní i piesní. Verte, že zaručene dostanete odpovede na všetky svoje zvedavé otázky.

Mgr. Jana Kačincová, Mgr. Martina Koišová

UF bylinky„Koľko vecí potrebuje človek pokiaľ je zdravý...Keď je chorý, už iba jednu“.

Vážme si preto zdravie, denne ho udržiavajme, majme ho radi ako seba samých. K plneniu týchto odporúčaní nám veľkou mierou môžu prispieť práve bylinky. V priebehu marca si aj naši žiaci zasadili semienka mäty, medovky, rumančeka, materinej dúšky, bazalky.... Zároveň sa dozvedeli aj o liečivých účinkoch týchto rastliniek pre zdravie človeka. Keď zo semienok vyrastú malé rastlinky, žiaci ich potom presadia do vysunutých záhonov alebo na školský pozemok. Už teraz sa tešíme na voňavý a zdravý bylinkový čajík.

Ing. Kristína Randová

UF dopravná výchovaSemafor sa múdro tvári,

červeno a žlto žiari.

Niekedy je zelený,

lebo sa mu nelení.

Na červenú zastaviť sa,

na žltú zas pripraviť sa.

Na zelenú zrýchliť krok,

môžeš prejsť na druhý bok.

Šikovné deti 2., 3., 5. ročníka nastúpili po jarných prázdninách do školy s úsmevom, radosťou a so všetkými splnenými domácimi úlohami. Na vyučovaní si medzi sebou hrdo ukázali a odprezentovali dopravné značky, ktoré si doma, s pomocou rodičov, vyrobili. Spoločne sme si zopakovali pravidlá cestnej premávky a správanie sa chodcov. Keďže je marec, mesiac knihy, prečítali sme si aj rozprávku z publikácie Rozprávky o dopravných značkách od Petra Potočného. Následne sme si spolu vyrobili našu vlastnú knižočku s názvom Doprava a dopravné značky očami detí zo špeciálnej základnej školy. Deti sa usilovne zapájali. Práca im išla od ruky. Veľa sme sa naučili a stihli sme k danej téme vyzdobiť aj nástenku. Atmosféra v triede bola úžasná a všetkých hrial pocit z dobre odvedenej práce.

                                                                                                             Mgr. Martina Koišová

image002„Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“

Jacqueline Kennedyová-Onassisová

Niet pochýb o tom, že čítanie kníh má pozitívny vplyv na náš život. Osvedčilo sa ako tréning pozornosti, pamäte, koncentrácie pozornosti, ako prostriedok na oddych, relaxáciu, uvoľnenie stresu, napätia, prežívania pozitívnych emócií. Má vplyv na naše rozprávanie, vyjadrovanie sa, rozvíjanie slovnej zásoby. Čítanie je zdrojom poznania; rozvíja predstavivosť, fantáziu.
Každoročne v marci, ktorý je považovaný za mesiac knihy, prebieha v našej škole prehliadka žiakov v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Tohtoroční šiestaci sa na súťaž chceli zodpovedne pripraviť hlavne výberom vhodnej ukážky. Preto navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. Pri hľadaní tej správnej knihy zistili, že v knižnici je toľko skvelých kníh, že sa rozhodli založiť si čitateľské preukazy, aby si mohli postupne všetky zaujímavé knihy požičať a prečítať. Chlapcom sa páčili najmä knihy o autách, lodiach, ale aj knihy s historickou tematikou. U dievčat jednoznačne víťazili dievčenské romány. S výberom im pomohli aj zamestnankyne knižnice, ktoré ich poučili aj o poriadku zapožičiavania kníh a o ďalších písaných a nepísaných pravidlách. Dúfame, že žiakom čitateľské nadšenie vydrží aj naďalej a knihy sa stanú každodennou súčasťou ich života.

Mgr. Júlia Moravíková