Dni nádeje

Aj tento rok sme sa so žiakmi Spojenej školy internátnej v Bytči zapojili do výtvarnej súťaže Celoslovenského protidrogového festivalu Dni nádeje 2017. Nadácia LÚČ v Žiline v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Mestským úradom v Žiline zorganizovala už XXIII. ročník tohto podujatia, ktoré je zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti. Žiaci vo svojich výtvarných prácach na témy „Drogy? Toto je moja odpoveď!“, „Ja vo svete, ja v živote“  alebo vo voľnej téme zobrazili zmysluplné využívanie voľného času, plnohodnotný život bez drog a nevhodných „kamarátov“.

Výtvarné  práce  žiakov  boli  ocenené  na  akadémii „Oskar nádeje 2017“, ktorá sa konala  05. 10. 2017 o 10. 00 hod. v Mestskom divadle v  Žiline. Na tomto podujatí boli v kategórii ŠZŠ ocenení aj  žiaci našej školy nasledovne:

1. miesto:  Marián Bondora - 6. ročník

2. miesto:  Emanuel Hošták - 9. ročník

3. miesto:  Adrián Zajac - 6. ročník

VŠETKÝM   SRDEČNE   BLAHOŽELÁME!

Mgr. Božena Bašová

Svoje srdce máš vo vlastných rukách!

Hoci nie je Valentína, 29. september sme venovali srdcovým témam – pripomenuli sme si Svetový deň srdca a riziká srdcovo-cievnych ochorení. Rozmanitými aktivitami sme sa snažili motivovať deti a žiakov k tomu, aby venovali dostatok pozornosti svojmu srdcu a nezabúdali, že prevencia je lepšia ako liečba. Starší žiaci si pozreli prezentáciu a náučné video o stavbe, funkcii a fungovaní srdca, rozoberali a skúmali školský model ľudského tela. Keďže už o srdci čo-to vedeli, mali veľa rôznych otázok a živo rozoberali reálne i menej reálne dotazy typu „čo keby...“ Po úsmevnej debate na vážnu tému nastala chvíľa pravdy. Žiaci mali možnosť počuť tlkot svojho srdca cez fonendoskop a nechať si zmerať krvný tlak. Zostali zaskočení, ale po prvých odvážlivcoch chcel už zistiť svoj tlak každý. Dokonca aj niektoré pani učiteľky, pani riaditeľka a zástupkyňa sa dali nahovoriť na „školskú preventívnu prehliadku srdiečka“. Žiaci skonštatovali, že dospeláci sú zdraví ako rybičky a ešte vydržia mnoho žiackych vylomenín :o)

Mladší žiaci zistili, že ľudské srdce vôbec nevyzerá tak, ako na ich obrázkoch. Ale veľmi dobre vedeli,  ako sa starať o svoje srdiečka, aby boli dlho zdravé – hlavne pohyb a šport. A že „Šport je zdravý“  dokázali aj zvieratká v rozprávke, ktorú si žiaci pozreli. Nakoniec predviedli svoju šikovnosť a namaľovali, ako si predstavujú zdravé srdiečko.

Škôlkari sa do športu vrhli sami. Hoci netušia, čo je prevencia a o tele a srdiečku vedia veľmi málo, podporujú jeho činnosť zo všetkých síl – behajú, šantia, vyskakujú – a to je tá najsprávnejšia cesta k zdravému životnému štýlu, dlhšiemu a lepšiemu životu.

                                                                                                           Mgr. Alena Korduljaková

Fotogaléria k aktivitám

Jesenné účelové cvičenie

Dňa 14. septembra 2017 sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie. Skladalo sa z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa žiaci oboznámili so základmi prvej pomoci, ochrane života a zdravia, topografie a riešenia mimoriadnych udalostí CO. V praktickej časti plnili jednotlivé úlohy na stanovištiach. Jesenné účelové cvičenie splnilo všetky stanovené ciele.

Miroslav Kurinský

Výstava výpestkov

Kultúrny dom v Bytči bol aj tento rok miestom prezentácie výsledkov práce  bytčianskych záhradkárov. Na výstave ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestkov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29.09. - 02.10.2017 sme mohli aj my, tak ako každý rok, prezentovať úrodu zo školského pozemku a školskej záhrady. Okrem toho naši šikovní žiaci spolu s pani učiteľkami vytvorili zaujímavú jesennú dekoráciu  z prírodnín, plodov jesene, ovocia a zeleniny, ktorá sa návštevníkom výstavy veľmi páčila.  Spolu s pani učiteľkami si potom žiaci prezreli celú výstavu a diskutovali o význame pestovania ovocia a zeleniny, ktoré sú dopestované bez rôznych chemických látok, sú to tzv. bio výpestky. Okrem toho táto záľuba poskytuje ľuďom aj zmysluplné využívanie voľného času, ktorého výsledky sú krásne farebné, voňavé, chutné a najmä zdravé.

Ing. Jana Valterová

Otvorenie školského roka

Štvrtý september bol dňom slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018. Program v hlavnej budove školy viedla pani učiteľka Mgr. Milada Randová, ktorá pripomenula deťom, žiakom a rodičom najdôležitejšie okamihy zo života našej školy, ktoré sa odohrali v minulom školskom roku. Pani riaditeľka, Mgr. Anna Ďurajková, privítala všetkých zúčastnených a v príhovore im zaželala veľa úspechov. Informovala o rozdelení detí a žiakov do jednotlivých tried a taktiež pripomenula to najdôležitejšie, a síce, že škola nie sú len učebné plány a osnovy, sú to i noví kamaráti, množstvo zážitkov a radosť zo získavania vedomostí.

Mgr. Júlia Moravíková