Slávnostné oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov

Dňa 10. apríla 2018 sa naši žiaci a učitelia zúčastnili slávnostného podujatia Okresného úradu v Žiline pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom bolo odovzdané ocenenie aj pani Ing. Jane Valterovej, ktorá pracuje ako učiteľka v triede Praktickej školy za jej prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a rozvoj školstva v Žilinskom kraji. Ocenenie si zaslúžila za dlhoročnú obetavú a na vysokej profesionálnej úrovni vykonávanú prácu so zdravotne znevýhodnenými žiakmi pri príležitosti jej životného jubilea a blížiaceho sa odchodu do starobného dôchodku. Prevzala ho z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Podujatie sa konalo v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Žiaci našej školy prispeli do programu tanenčným vystúpením a spevom ľudových piesní.

Mgr. Júlia Moravíková

 
 

Majstrovstvá školy žiakov v stolnom tenise

V utorok, 10. apríla 2018, sa uskutočnili Majstrovstvá školy v stolnom tenise za účasti 18 súťažiacich. Hralo sa v troch kategóriách - dievčatá, chlapci I. a chlapci II.

V dievčenskej kategórii bola najúspešnejšia Pamela Štrkáčová pred Elin Balážovou a Erikou Garbierovou.

Skupina chlapci II. mala víťaza Petra Bohuša, 2. miesto obsadil Milan Klunda a tretí skončil Patrik Čerňan.

Najstrhujúcejšie zápolenia predviedli chlapci v skupine I., kde na stupne víťazov vystúpili Jaroslav Rác, Enrik Baláž a Marek Adamec. 4. miesto obsadil Jakub Štrkáč.

Miroslav Kurinský

Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik - školské kolo

Dňa 20.03.2018 sa po veľkej prestávke na školskej chodbe stretli všetci naši žiaci a začalo sa školské kolo súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik. Hneď v úvode sa nám predstavili deti z folklórneho súboru Podžiaranček z Papradna a zaspievali nám krásne staré balady. Ich folklórne vystúpenia sa postupne prelínali celou súťažnou prehliadkou. A veru ani naši žiaci sa nedali zahanbiť. Veľmi pekne recitovali básne i prózu, vyspevovali slovenské ľudové piesne. Svoje recitačné výkony predviedlo spolu 26 detí. Všetkým žiakom a ich učiteľom patrí veľká pochvala.

Mgr. Milada Randová

Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik - regionálne kolo

Dňa 27.03.2018 sa v Kultúrnom dome v Bytči uskutočnil 23. ročník regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik. Naše pozvanie prijali učitelia a žiaci zo špeciálnych a spojených škôl v Žiline, Martine, Kysuckého Nového Mesta, Turzovky, Považskej Bystrice, Púchova, Trenčianskej Teplej. Počas súťažnej prehliadky sa predstavilo 31 recitátorov a 6 spevákov. Porota mala naozaj ťažkú úlohu, pretože takmer všetky recitačné výkony žiakov boli vynikajúce. Najlepší postupujú do krajského kola recitačnej súťaže Gaňova Tarnava, ktoré sa bude konať dňa 18.04.2018 v Ružomberku. Našu školu pôjdu reprezentovať: Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Martin Mišík a Pamela Štrkáčová. Všetkým držíme palce a prajeme veľa úspechov.

Mgr. Milada Randová

Finančná gramotnosť - beseda

Deň pred veľkonočnými prázdninami sme v našej škole privítali pani Zuzanu Šuškovú, riaditeľku bytčianskej pobočky Prima banky a pani Ruženu Šimúnovú, riaditeľku žilinskej pobočky. Dôvodom bola beseda so žiakmi 4. - 9. ročníka a vybranými žiakmi Praktickej školy na stále aktuálnu tému finančnej gramotnosti.

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Pani riaditeľky sa venovali najskôr žiakom 4. - 6. ročníka a neskôr skupine žiakov 7. - 9. ročníka a Praktickej školy. Pripravili si pre nich rôzne zaujímavé aktivity - nájsť a priradiť logá rôznych bankových inštitúcií, vyhľadať slová, ktoré do banky patria a nepatria, vysvetliť rôzne pojmy, ktoré súvisia s peniazmi... Poučili žiakov o význame bankových inštitúcií, poskytli informácie o druhoch účtov a zvlášť sa venovali témam ako sporenie či ochrana osobných údajov.

Pani riaditeľkám veľmi pekne ďakujeme za prípravu a realizovanie besedy a aktivít, ktoré nám spestrili deň pred prázdninami, za to, že žiaci získali cenné informácie i za milú pozornosť pre žiakov a učiteľov.

Ako žiaci pracovali, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Júlia Moravíková