UF pekarenObjav chleba bol významnou udalosťou vo vývoji človeka. Starí Sumeri pripisovali chlebu dušu, v Mezopotámii sa stal chlieb súčasťou hieroglyfického znaku pre jedlo. Francúzi, keď chvália, povedia ,, si dobrý ako chlieb.“ Slovanský zvyk je vítať hostí chlebom a soľou. Aby si naše deti uvedomili a pochopili význam a dôležitosť chleba v každodennom živote, absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka návštevu PEKÁRNE NA KLÁSKU. Milá pani majiteľka nás privítala a zobrala priamo do ,,srdca“  pekárne, kde nám všetko poukazovala a vysvetlila. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o postupe pečenia chlebíka a pečiva a o strojoch, ktoré sa pri tomto procese používajú. Deti boli pozorné, vnímavé a zvedavé. Pani majiteľka zodpovedala všetky ich otázky a na záver každý dostal na ochutnávku chlebík, ktorý chutil znamenite. Myslím, že od dnešného dňa si budeme chlieb viac vážiť.

,, Chlebíček je dar boží.“

                                                                                  Mgr. Martina Koišová

UF Sk HKDňa 24.03.2023 sa v Spojenej škole internátnej konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťaž sa koná na počesť velikána slovenskej literatúry P.O. Hviezdoslava už od roku 1954. Aj šikovné a nadané deti v našej škole sa naučili všakovaké pestré veselé zaujímavé poučné texty a nádherne ich predniesli pred svojimi kamarátmi a odbornou trojčlennou porotou. Pozorní diváci veru nešetrili potleskom. Všetky deti boli úžasné, prekonali trému a mnohé aj samých seba a veľmi pekne sa odprezentovali. 

,, Literatúra poskytuje nekonečný priestor pre tvorivosť a dáva voľnosť duši.´´

 

Poézia – I. kategória

1. Ondrej Jakubík

2. Samanta Kotlárová

3. Sofia Pongová, Tobias Holínec

Poézia – II. kategória

1. Jaroslav Ačjak

2. Peter Minárik

3. Dominika Babčanová, Lukáš Bukovan, Adéla Gašpieriková

Poézia – III.kategória

1. Michaela Chachulová

2. Vanesa Martinková,  Jozef Papaj

3. Ivan Stolár

Poézia – I. kategória/ ZŠ pre žiakov s autizmom

1. Matej Hroško

2. Juraj Štoder, Adam Gabrík

3. Šimon Radvan, Gabriel Matias Mazúr

Próza  - I. kategória

1. Miriam Rácová

Próza  - II. kategória

1.Erik Kotlár, Vanesa Chvalníková

Próza – III. kategória

1. Tomáš Rychtarčík

2. Janka Fuljerová, Marko Kresáň

3. Mário Cudrák

Próza – IV./PŠ

1. Šimon Lipka

Próza  – I. kategória/ ZŠ pre žiakov s autizmom

1.Štefan Štoder              

Všetkým srdečne blahoželáme! Sme na vás pyšní!

Mgr. Martina Koišová

 

UF ZUDňa 24.03.2023 sa v Spojenej škole internátnej konal netradičný zážitkový deň spojený s čítaním, recitovaním a čitateľskou gramotnosťou. Počas celého vyučovania sa deti vzdelávali hravou formou a striedali mnohé aktivity, ktoré rozvíjali ich pozornosť, tvorivosť a koncentráciu. Žiaci boli rozdelení do skupín a absolvovali školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, aktivitu Veľkí čítajú malým, kde siedmaci čítali Ako išlo vajce na vandrovku a zároveň  hrali divadielko škôlkarom, prípravkárom, prvákom a druhákom.  Nemenej zábavné a poučné bolo aj nevšedné Divadielko zrkadielko, ktoré si pripravili ôsmaci a deviataci. Úlohou detí bolo nájsť a opraviť pravopisné chyby v krátkom texte. Takto si zopakovali vybrané slová a pravidlá ortografie. Veľký úspech zožala aj rozprávka O troch grošoch, ktorú nám prečítali pani Betka Frniaková a pani Katka Ďuratná. Čítanie bolo spojené nielen s hlavnou myšlienkou a posolstvom príbehu, ale aj s finančnou gramotnosťou a matematikou. Žiaci boli pozorní a zároveň aktívni diváci. Každá činnosť bola odmenená detskou radosťou a veľkým srdečným potleskom.

Mgr. Martina Koišová

UF DSAj tento rok sa naša škola zapojila do Ponožkovej výzvy, ktorá sa každoročne koná 21.3. a je spojená so Svetovým dňom Downovho syndrómu.

Každý z nás je iný - každý z nás je jedinečný a práve symbolom tejto úžasnej ľudskej inakosti sú dve rozdielne ponožky. Obutím dvoch rozdielnych ponožiek sme si pripomenuli, že rozdielnosť robí náš život krajším a pestrejším. Otvára nám bránu možností...možností spoznávať nových ľudí, vytvárať nové kamarátstva, učiť sa vzájomnému rešpektu a obdivovať inakosť, ktorá je v každom z nás. Hovorí sa, že ľudia s Downovým syndrómom majú vo svojom tele niečo naviac. S istotou Vám vieme povedať, že jediné čoho majú navyše je úsmev na rozdávanie, radosť vyžarujúca z detských očí, smiech, ktorý naplní každú miestnosť a láskavosť, ktorej sa musíme ešte od nich učiť. 

Obutím si dvoch rozdielnych ponožiek sme sa aj my pripojili k oslave ľudskej jedinečnosti a inakosti. A viete prečo? Lebo aj keď sme iní, spolu sme jedineční.

Mgr. Paulína Hujová

UF ZSTrieda 1. a 2. ročníka sa vo štvrtok 23.03.2023 premenila na „zdravotné stredisko“, v ktorom bola čakáreň plná chorých, kýchajúcich a zranených malých pacientov. Tých sa hneď ujal pán doktor Ondrej (neskôr Terezka) a jeho milá sestrička Mirka. Pacientovi najskôr odmerali teplotu, skontrolovali hrdlo, popočúvali dýchanie naozajstným fonendoskopom či ošetrili ranu. Následne doktor predpísal recept a odporučil medikamentóznu liečbu. Prostredníctvom hry si žiaci zopakovali nadobudnuté vedomosti o chorobách, úrazoch, o zdravotnom stredisku, o tom ako sa správať u lekára a utvrdili si ich v praxi. Vedia, že pre naše zdravie je dôležitý nielen pitný režim a zdravá strava, ale aj šport a pobyt na čerstvom vzduchu. Veď zdravie máme len jedno, preto si ho musíme vážiť a chrániť.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

UF worksopVybraní športovci našej školy sa 14. 03. 2023 zúčastnili Workshopu v unifikovanom volejbale v Modre.  Podujatie sa konalo v športovej hale a zúčastnili sa ho aj športovci z iných špeciálnych škôl a zariadení. Mali sme príležitosť vyskúšať si rôzne pohybové hry, ktoré boli zamerané na prácu s loptou, postreh a koordináciu športovca. Niektorým to išlo ľahšie, iným ťažšie. Navzájom si pomáhali a spolupracovali medzi sebou ako spoluhráči. Vďaka prítomnosti skúseného bývalého slovenského volejbalistu, Martina Nemca, si nielen športovci, ale i my, tréneri, odniesli veľa užitočných rád, prostriedkov a foriem, ako začať s volejbalom u našich žiakov. Špeciálnym olympiádam Slovensko sa chceme poďakovať za  príležitosť  zúčastniť sa tak užitočného workshopu, ktorý obohatil trénerov i športovcov. 

Mgr. P. Hrobáriková a Mgr. I. Janošíková

UF florbalDňa 15.03.2023 sa konal florbalový turnaj Špeciálnych olympiád Slovensko v Modre. Ani  tím Spojenej školy internátnej v Bytči, zložený z hráčov M. Jašíkovej (9.roč.), F. Motla (8.roč.), M. a M. Cudrákovcov (7.roč.), I. Stolára (7.roč.) a F. Horváta (6.roč.) na ňom nesmel chýbať. Celým turnajom sa niesla napätá a súťaživá atmosféra až do posledného kola. Každý jeden hráč nášho tímu odviedol na svojom poste skvelú prácu. Veď posúďte sami, keď na ich hrudi sa na konci celého turnaja zablyšťala zlatá medaila. Bola to skvelá tímová práca! Zlatá medaila je toho dôkazom. Som si istá, že určite nebola posledná. Už teraz sa tešíme na ďalšie turnaje vo florbale.

Mgr. P. Hrobáriková a Mgr. I. Janošíková 

UF kniznicaMarec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája s príchodom teplejších slnečných dní či s prvými prácami v záhradkách. Okrem toho sa spája aj s odpočinkom v podobe čítania kníh. Ale o tom, že je marec mesiacom kníh, ste už isto mnohí počuli. Pri tejto príležitosti nám pani knihovníčky každý rok otvárajú bránu Mestskej knižnice v Bytči a vítajú nás s úsmevom na tvári a knihou v ruke. Inak tomu nebolo ani tento rok. Opäť mali pre nás pripravený pestrý program. Žiaci sa dozvedeli niečo z histórie knižníc, čítali, recitovali, vyfarbovali, hádali hádanky. Na záver dostali priestor, aby si pozreli zbierku kníh v celom detskom oddelení. Z toho mali najväčšiu radosť. Prechádzali sa pomedzi regály plné kníh, pozerali, listovali, tí väčší si aj samostatne čítali.

Veríme, že sa nám podarilo u žiakov aspoň trošku prebudiť vášeň k čítaniu. Veď kniha bola oddávna symbolom múdrosti a vzdelanosti.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

UF mapyV triede 3. a 4. ročníka si vyučovanie každý deň užívame. Používame rôzne moderné didaktické  pomôcky, hry a metódy. Jednou z nich je aj myšlienková mapa. Vychádza z jednej ústrednej myšlienky a spája sa s ďalšími. Deťom sa hravou formou zlepšuje schopnosť porozumenia, zapamätania si, aplikovania vedomostí v praxi, kreativita a dispozícia vytvárať prepojenia medzi rôznymi témami a vecami. Deti sa učia a následne si opakujú s porozumením, ľahšie a efektívnejšie si  zapamätajú preberanú látku.

,,Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“

Mgr. Martina Koišová

UF kybersikanaDňa 30. januára 2023 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili v Krajskej knižnici v Žiline na besede pod názvom Kyberšikana a kritické myslenie. Uvedené témy nám pútavou formou prezentovali dvaja zamestnanci knižnice, ktorých cieľom bolo podanie informácie o komunikovaní v on-line priestore medzi osobami, ktoré sa nepoznajú a to môže priniesť rôzne riziká. Žiak je často málo obozretný, keď začína komunikovať v on-line priestore, často o sebe prezradí neznámym ľuďom informácie zo svojho súkromia v dobrej viere, že osoba, ktorej sa zdôveril, je jeho virtuálny priateľ.

Zároveň si žiaci po besede pozreli výstavu posledného človeka na mesiaci, Eugene A. Cernana s vierohodným modulom a skafandrom.

Ing. Pavol Bilas, koordinátor prevencie

UF boccaNový kalendárny rok 2023 je v plnom prúde. Hneď v jeho úvode si žiaci našej školy zmerali sily v školskom turnaji v športovej hre Boccia. Počas celého školského roka deti zo ŠZŠ a zo ZŠ pre deti s autizmom poctivo  bocciu trénovali na hodinách telesnej a športovej výchovy.

Spolu s vyučujúcimi TSV sme vybrali dvoch zástupcov, ktorí reprezentovali svoju triedu. Žiakov sme rozdelili do štyroch základných skupín, v ktorých medzi sebou súťažili. Prvú kategóriu tvorili žiaci 1. – 4. ročníka A aj B variantu. Druhú kategóriu vytvorili žiaci s autizmom. Členmi tretej skupiny boli  žiaci 5. - 9. ročníka A aj B variantu. Nezabudli sme ani na žiakov C variantu, ktorí si zmerali svoje sily v štvrtej kategórii. Žiaci súťažili vo dvojiciach. Počas turnaja vládla medzi deťmi priateľská i zdravá súťaživá atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali a držali si palce. Všetci súťažiaci si odniesli radosť z hry a chuť športovať.  Po ukončení súťaže bol každý jeden žiak patrične odmenený a okrem skvelých pocitov dostal aj hodnotnú cenu, diplom a za prvé tri miesta aj medailu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme!

Mgr. Patrícia Hrobáriková a Mgr. Ivana Janošíková

image001Vedeli ste, že aj komplimenty majú svoj deň v kalendári? Tento rok pripadol 24.január na utorok. Deti v ŠZŠ ho oslávili tak, ako sa patrí. Od rána sme boli k sebe o čosi milší a nešetrili sme pochvalou, oceneniami, či lichôtkami. Na začiatku vyučovania sme si vysvetlili, čo vlastne kompliment je a následne každý povedal nejakú peknú vetu a poďakovanie svojmu kamarátovi v triede. Komplimenty sme písali aj na tabuľu a vytvorili sme krásny, farebný, srdiečkový plagát plný jedinečných komplimentov. Úsmevy a dobrá nálada sa niesli našimi triedami. Milé slová sú predsa príjemnou súčasťou nášho života a vždy človeka mimoriadne potešia a vyčaria úsmev na tvári.

Vyjadrujte svoj obdiv voči iným pri každej príležitosti. Ako raz povedal Abraham Lincoln: ,,Každý má rád kompliment.“

                                                           Mgr. Koišová, Mgr. Hrtánková Sečňová, Mgr. Poliaková

image006Do ŠZŠ zavítalo Bábkové divadielko Lienka a našim zvedavým žiačikom zahrali veľmi poučné predstavenie O pyšnej Dorotke. Deti sa pohodlne usadili a so zatajeným dychom sledovali, ako si musel čert odviezť pyšnú a trucovitú princeznú Dorotku rovno do pekla. Až v pekle sa Dorotka polepšila a uvedomila si, ako sa neslušne a drzo správala voči svojmu kráľovskému otcovi. Zrazu sa zo sebeckej, namyslenej a samoľúbej dievčinky stala pracovitá, nápomocná a milá princeznička. Všetkým ukázala, aké má dobré srdiečko. A ako to už v rozprávke býva, tak aj táto sa dobre skončila nádhernou svadbou Dorotky a Mateja. Nadšené deti odmenili hercov dlhým potleskom a odchádzali plné dojmov a zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalšie divadelné predstavenie.

Mgr. Martina Koišová

image009Vianočný čas, opäť prišiel k nám. My v triedach C variantu sme si toto prichádzajúce obdobie spríjemnili rôznymi aktivitami. Našimi triedami zneli koledy, skrášlili sme si ich stromčekmi, ktoré sme spoločne s deťmi vyzdobili a rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a tradíciách.  Nesmela chýbať vôňa medovníčkov a škorice ale aj písanie a vyrábanie vianočných pozdravov pre Ježiška či našich najmilších rodičov. Ako zlatý klinec sme zažili spoločnú ,,štedrú večeru“ v našej školskej jedálni a cítili sme sa naozaj ako jedna veľká rodina.

Mgr. Hrobáriková, Mgr. Kalmanová, Mgr. Hujová

                                                               Trh

UF Mikulas„Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?
  Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky.“

A veruže v našej škole máme len samé dobré detičky. O tom sa presvedčil aj sám Mikuláš, ktorý si vypočul od detí krásne básničky a pesničky a tak mohol rozdať všetky sladké balíčky. Nezostal ani jeden jediný. A čerti, Tí si tohto roku žiadne dieťa so sebou do vreca nezobrali.

Mikuláš náš tešíme sa na Teba o rok zas !

Ing. Bilas, Bc. Játiová