Gaňova Tarnava

Dňa 18.04.2018 sa naši žiaci – Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Martin Mišík a Pamela Štrkáčová - zúčastnili recitačnej súťaže Gaňova Tarnava 2018 v Ružomberku. Súťažné dopoludnie sa konalo v krásnych priestoroch zrekonštruovanej synagógy na Panskej ulici. Recitačné výkony Alexandry, Jeana a Martina boli vynikajúce. Všetci traja obsadili prvé miesta a postupujú na celoslovenskú súťažnú prehliadku Gaňova Tarnava v Spišskej Novej Vsi. Pamelka Štrkáčová získala cenu poroty. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.  

                                                                                                                    Mgr. Milada Randová

Úspech žiakov v Trenčíne

Dňa 26.04.2018 sa naši žiaci Alexandra Pajgertová a Jean Baláž zúčastnili 20. ročníka speváckej súťaže ľudových piesní Trenčiansky slávik. Predviedli úžasný výkon, ktorý porota náležite ocenila. Saška obsadila so svojou piesňou A Ty psíča, malé šteňa 2. miesto v 1. kategórii a Jean získal krásne 1. miesto v 2. kategórii za spev piesne Ja som chlapec vrtký.  Žiakom blahoželáme a prajeme im ešte veľa podobných úspechov! Veríme, že týmto spôsobom sa mnohé ľudové piesne zachovajú aj pre budúce generácie.

Mgr. Linda Cigániková

Svetový deň zdravia

7. apríla sme si pripomenuli Svetový deň zdravia a 70. výročie založenia WHO. Realizovali sme s deťmi ŠMŠ a žiakmi školy diskusiu, aktivity a tvorivé hry zamerané na ochranu a upevnenie zdravia, prevenciu, správnu výživu, pitný režim, pravidelný pohyb, hygienu a ďalšie zásady ovplyvňujúce zdravý spôsob života. Snažíme sa účinne ovplyvňovať alebo zmeniť životný štýl našich žiakov k ich prospechu zaujímavými informáciami, aktivitami a hravými formami. Osveta a informovanosť je veľmi dôležitá, najmä ak je zameraná na deti a žiakov. Chceme ich naučiť od útleho veku zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu lebo vieme, že zdravý životný štýl nie je nič iné, ako naučené cieľavedomé a systematické činnosti, ktoré človek vykonáva pre svoje zdravie, fyzickú zdatnosť i psychickú pohodu.

Viac v priloženej prezentácii.

Mgr. Alena Korduljaková

Vernisáž výstavy v Púchove

Dňa 12.4.2018 sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorú každoročne organizuje Spojená škola Púchov. Tento rok bola výstava zameraná na tému „Rok v kuchyni“. Svojimi prácami sa zapojili aj žiaci z našej školy. Medzi ocenenými žiakmi boli Erika Garbierová a Juraj Ďuraj, ktorí získali cenu riaditeľky Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS Púchov. Výstava je prístupná verejnosti od 13. do 26. apríla.

 

                                                                                                                   Mgr. Zlochová Jana

Výhra!

Naši šiestaci sa zapojili do "facebookovej" súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Premiumxl - Slovensko. Oslovili rodičov, kamarátov, známych a širokú verejnosť a podarilo sa im vyhrať 20 skateboardov za najvyšší počet komentárov pod súťažným príspevkom. Ďakujeme menovanej spoločnosti a deťom a žiakom školy prajeme veľa zábavy a radosti z výhry. 

Mgr. Júlia Moravíková