Deň mladých športovcov

13. jún 2018 si užili naši žiaci vo veku do 12 rokov predpoludnie plné radosti z pohybu v rámci Metlife Dňa mladých športovcov Špeciálnych olympiád. Podujatie svojou účasťou prišli podporiť aj ambasádori Špeciálnych olympiád Slovensko Martina Kohlová (kajakárka) a strieborný medailista z Ria, Matej Beňuš. Cieľom tohto podujatia je ukázať deťom, aký šport je pre nich najvhodnejší. Vo vybranom športe môžu mladí športovci súťažiť na súťažiach Špeciálnych olympiád nielen doma, ale aj v zahraničí.

Mgr. Zdena Počarovská

Unifikovaný futbal dievčat

Unifikovaný futbalový turnaj dievčat v Bytči sa konal 25. mája 2018 na futbalovom ihrisku s umelou trávou v priestoroch Gymnázia v Bytči. Zúčastnili sa ho štyri unifikované dievčenské futbalové tímy z Trenčína, Púchova, Považskej Bystrice a Bytče. Po napínavých vzájomných futbalových zápasoch sa umiestnili nasledovne: 1.miesto – Púchov, 2.miesto – Považská Bystrica, 3.miesto – Bytča, 4.miesto – Trenčín.

Mgr. Zdena Počarovská

Dopravná výchova žiakov I. stupňa ŠZŠ

Dopravná výchova má svoje nezastupiteľné miesto už aj pri vzdelávaní žiakov na prvom stupni. Preto sme sa rozhodli, spolu so žiakmi 1., 2. a 3. ročníka, navštíviť Dopravné ihrisko v Považskej Bystrici. Úlohou dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke, či už ako chodcov alebo cyklistov a osvojenie si základných pravidiel cestnej premávky.

Vo štvrtok, 07.06.2018, absolvovali žiaci praktický výcvik pod vedením skúsenej inštruktorky. Žiaci mali k dispozícii bicykle, motokáry i kolobežky. Jazdili po ceste s reálnymi dopravnými značkami, so semaforom, s kruhovým objazdom aj s vlakovým priecestím. Veríme, že aj vďaka tomuto krátkemu výcviku sa stanú z našich žiakov zodpovednejší účastníci cestnej premávky.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

Kysucký jarmok hier

Dňa 30.mája 2018 sa konal 11. ročník športových hier – Kysucký jarmok hier, ktorý organizuje ŠZŠ s MŠ v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovali žiaci z 2. a 3. ročníka, ktorí súťažili v dvoch kategóriách - ako jednotlivci a neskôr ako tím.  V kategórii jednotlivcov získal tretí najvyšší počet bodov Filip Motl. Súboj tímov bol veľmi napínavý. Rozhodovali sekundy. Našim žiakom sa podarilo obsadiť 4.miesto. Aj napriek tomu si odniesli veľa hodnotných cien a odchádzali spokojní a šťastní.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

Divadelné predstavenie

Dňa 5. júna sme prijali pozvanie na divadelné predstavenia, ktorá sa konali v KD Bytča pod názvom Dividlo 2018.

Mali sme možnosť pozrieť si predstavenie Polepetko v podaní Dramaťákov zo ZUŠ Bytča, sprevádzané doprovodom hudobného odboru. Druhým výborným predstavením bolo vystúpenie Divadla mladých pri GVOZA (Veľká okružná, Žilina).

Našim žiakom sa výkony mladých hercov veľmi páčili, prežili sme s nimi príjemné dopoludnie plné rozprávkových bytostí a kúziel, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. Júlia Moravíková