Deň Zeme

Na jar sa príroda začína prebúdzať z dlhého zimnom spánku. V apríli je už v plnej kráse  a my z nej môžeme čerpať energiu  a vyžívať ju na aktívny  oddych. Aby sme tak mohli robiť aj v budúcnosti, je dôležité  prírodu chrániť a starať sa o ňu.  U našich žiakov budujeme  kladný  vzťah k prírode a jej ochrane pomocou  environmentálnych aktivít. Jednou z takýchto aktivít bola aj beseda, ktorá sa konala  11. apríla pri  príležitosti „Dňa Zeme“ (22.04.). Na besedu sme si pozvali Mgr. Petra Pajgera  z CHKO Strážovské vrchy, od ktorého sme sa formou pútavého rozprávania a  prezentácie dozvedeli veľa nových informácií zo života zvierat a rastlín, ktoré žijú v okolí Bytče. Deň Zeme sme si  pripomenuli aj aktivitami, do ktorých sme museli zapojiť aj naše ruky. V školskej záhrade sme  vybudovali vyvýšené záhony, do nich sme vysadili bylinky a zeleninu. Ďakujeme aj pánovi školníkovi, že nám pohol záhony osadiť.  A ako každý rok, žiaci druhého stupňa prispeli k skrášleniu a vyčisteniu mesta Bytča tým, že sme  20. apríla  vyčistili priestory pri pošte.  Naši menší žiaci sa postarali o vyčistenie areálu školy. Všetkým ďakujeme a dúfame, že sa budú aj naďalej  starať o čistotu a krásu našej prírody.

Ing. Emília Šulajová

Bronzové medaily z ďalekého Petrohradu

V dňoch 22. – 27. apríla 2018 sa v ruskom Petrohrade konal európsky turnaj v unifikovanom futbale chlapcov vo vekovej kategórii 16 - 25 rokov. Slovenskú republiku na základe nominácie Special Olympics Slovakia reprezentovali chlapci z Bytče.

Žiaci Spojenej školy internátnej Bytča spolu so študentmi Gymnázia Bytča reprezentovali v Petrohrade svoje školy a zriaďovateľov – Okresný úrad Žilina, odbor školstva a VÚC Žilina.

Európskeho turnaja v unifikovanom futbale sa zúčastnilo spolu 16 družstiev z Európy a Ázie. Spojenú školu internátnu Bytča reprezentovalo šesť  hráčov: Jaroslav Rác, Branislav Sládeček, Jakub Štrkáč, Erik Baláž, Štefan Biznár, Michal Štrkáč a Gymnázium Bytča reprezentovali štyria hráči. Za najlepšieho hráča tímu Slovenska  bol vyhlásený Michal Štrkáč.

V zaraďovacích kolách sa naši hráči prebojovali do najlepšej výkonnostnej skupiny, do skupiny  A. V tejto skupine sa náš tím umiestnil na 3. mieste, čo považujeme v rámci európsko-ázijskej konkurencie za mimoriadny úspech. Veľkou mierou k nemu prispelo trénerské vedenie Miroslava Kurinského (vychovávateľ SŠI Bytča) a Mgr. Jozefa Švrhovného (učiteľ Gymnázia Bytča), ale najmä športový výkon a  športové správanie hráčov celého slovenského  tímu.

Za reprezentáciu a dosiahnuté umiestnenie športovcom a ich trénerom ďakujeme a ku krásnemu umiestneniu im BLAHOŽELÁME!

Úspech žiakov v Trenčíne

Dňa 26.04.2018 sa naši žiaci Alexandra Pajgertová a Jean Baláž zúčastnili 20. ročníka speváckej súťaže ľudových piesní Trenčiansky slávik. Predviedli úžasný výkon, ktorý porota náležite ocenila. Saška obsadila so svojou piesňou A Ty psíča, malé šteňa 2. miesto v 1. kategórii a Jean získal krásne 1. miesto v 2. kategórii za spev piesne Ja som chlapec vrtký.  Žiakom blahoželáme a prajeme im ešte veľa podobných úspechov! Veríme, že týmto spôsobom sa mnohé ľudové piesne zachovajú aj pre budúce generácie.

Mgr. Linda Cigániková

Gaňova Tarnava

Dňa 18.04.2018 sa naši žiaci – Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Martin Mišík a Pamela Štrkáčová - zúčastnili recitačnej súťaže Gaňova Tarnava 2018 v Ružomberku. Súťažné dopoludnie sa konalo v krásnych priestoroch zrekonštruovanej synagógy na Panskej ulici. Recitačné výkony Alexandry, Jeana a Martina boli vynikajúce. Všetci traja obsadili prvé miesta a postupujú na celoslovenskú súťažnú prehliadku Gaňova Tarnava v Spišskej Novej Vsi. Pamelka Štrkáčová získala cenu poroty. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.  

                                                                                                                    Mgr. Milada Randová

Vernisáž výstavy v Púchove

Dňa 12.4.2018 sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorú každoročne organizuje Spojená škola Púchov. Tento rok bola výstava zameraná na tému „Rok v kuchyni“. Svojimi prácami sa zapojili aj žiaci z našej školy. Medzi ocenenými žiakmi boli Erika Garbierová a Juraj Ďuraj, ktorí získali cenu riaditeľky Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS Púchov. Výstava je prístupná verejnosti od 13. do 26. apríla.

 

                                                                                                                   Mgr. Zlochová Jana