Majstrovstvá SR v stolnom tenise

Spojená škola internátna v Bytči zorganizovala v spolupráci s Okresným úradom Žilina, odborom školstva, jubilejný X. ročník Majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise žiakov špeciálnych základných škôl. Vo štvrtok,  9. novembra 2017, zavítalo do Bytče  60 žiakov zo 16 ŠZŠ z celého Slovenska.  Žiačky a žiaci  z Piešťan, Trenčína, Púchova, Považskej Bystrice, Bytče, Žiliny, Turzovky, Čadce, Ružomberka, Spišských Vlachov, Prešova, Levíc, Rožňavy, Dobšinej a Veľkej Lomnice boli rozdelení do nasledujúcich kategórií: mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci, dorastenky a dorastenci. Rozhodcami boli učitelia z Gymnázia Bytča, Mgr. Jozef Švrhovný a Mgr. Pavol Hrobárik, so svojimi študentmi a pán vychovávateľ Miroslav Kurinský zo SŠI Bytča. Jednotlivé zápasy sa hrali v dvoch telocvičniach. V telocvični ZŠ E. Lániho hrali dievčatá a mladší žiaci, v telocvični Gymnázia Bytča starší žiaci a dorastenci.

Majstrovstvá SR sme tradične zahájili hymnou SR. Po nej hostia podujatia PhDr. Michal Lavrík, prednosta Okresného úradu v Žiline a PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý PhD., vedúci odboru školstva v Žiline, zaželali súťažiacim v slávnostných príhovoroch veľa úspechov. Pani riaditeľka, Mgr. Anna Ďurajková, vo svojom príhovore okrem iného stručne zhodnotila športovú činnosť žiakov  Spojenej školy internátnej v Bytči a  športové úspechy, ktoré žiaci školy dosiahli  za  ostatných desať rokov. Osobitne  vyzdvihla najmä vzornú a úspešnú reprezentáciu SR  na súťažiach v zahraničí. Futbalisti získali medaily v Taliansku, Maďarsku a Česku, plavci v Monaku, atléti v Belgicku a stolní tenisti v Kalifornii. Primátor Bytče, Bc. Miroslav Minárčik, privítal v meste Bytča všetkých zúčastnených a spolu s PhDr. Michalom Lavríkom otvorili X. ročník Majstrovstiev SR v dvojhre, aby tak ukázali žiakom, že aj dospelí majú vzťah k športu.  

Všetky stretnutia sa odohrali v duchu fair play. Žiaci s nadšením a športovým nasadením bojovali o každú loptičku. Ako to už v športe býva, vyhrali len tí najlepší. Umiestnenie žiakov podľa jednotlivých kategórii nájdete TU.

Za pomoc a spoluprácu pri organizovaní podujatia patrí poďakovanie aj členom DHZ z Hliníka nad Váhom, ktorí sú našimi pomocníkmi, významnými partnermi a sponzormi pri rôznych spoločných podujatiach už dlhoročne.

Mgr. Zdena Počarovská

Prednáška Čím kŕmiť vtáky

Žiaci vybraných tried sa v stredu, 08.11.2017, zúčastnili v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči ďalšej zo série prednášok, na ktorú nás pozvali zamestnanci Považského múzea v Žiline. Prednáška bola venovaná problematike prikrmovania vtákov počas zimného obdobia. RNDr. Ladislav Hlôška oboznámil žiakov prostredníctvom prezentácie s druhmi vtákov, ktoré u nás prezimúvajú a porozprával im rôzne zaujímavosti zo vtáčej ríše. Žiaci mali možnosť vypočuť si aj spev vtákov a rôzne druhy signálov "vtáčej reči". Po ukončení prednášky si mohli naši žiaci vyrobiť jednoduché kŕmidlo. Potrebovali na to len plastovú fľašu, kus drôtu a nožnice. Kŕmidlá si odniesti so sebou, aby tak "pohostili" vtáčikov v zime aj v mieste svojho bydliska.

Mgr. Júlia Moravíková

Návšteva družobnej školy

V mesiaci október ( 23.10.-26.10. )sme znova navštívili partnerskú školu vo Weissenburgu.  Naši žiaci  boli aktívne zapojení  do vyučovacieho procesu. Počas zážitkového učenia vyrábali výrobky z odpadového materiálu.  Vyrobili si nákupné tašky z použitého trička, svietnik zo zaváraninovej fľaše, hudobný nástroj z plastovej rúrky,  zo zvyšku priadze uplietli náramky priateľstva. Žiaci zažili skutočné separovanie odpadov a mali možnosť spoznať environmentálnu výchovu v praxi. Už tradične sa žiaci tešili na futbalový zápas, ktorý skončil remízou. V stredu sme spolu so žiakmi partnerskej školy navštívili  ZOO, kde sme videli   rôzne druhy  exotických zvierat,  stromov a krov, ktoré sa v areáli nachádzali. Večer naši žiaci počas rozhovoru s učiteľmi zhodnotili  priebeh celého ich pobytu a ich zážitky budú uverejnené v školskom  časopise partnerskej školy. Vo štvrtok ráno nás čakala rozlúčka  so žiakmi  partnerskej školy, ktorí  si pre nás pripravili kultúrny program. Po rozlúčke nás čakala dlhá cesta na  Slovensko, ktorú sa nám aj  pomocou nových zážitkov  podarilo hravo zvládnuť. 

Ing. Emília Šulajová

Deň otvorených dverí

Naši deviataci, jedna ôsmačka a jeden žiak Praktickej školy sa zúčastnili „Dňa otvorených dverí“ v SŠI Fatranská v Žiline, ktorý sa konal 3. novembra 2017. V odbornom učilišti sa oboznámili s učebnými odbormi, ktoré sa otvárajú v školskom roku 2018/2019. Žiaci si prezreli učebne a dielne, videli výrobky žiakov, ktoré vyrobili na hodinách odborného výcviku. Tiež mali možnosť  ochutnať cukrárske výrobky, ktoré pre nich pripravili žiaci učebného odboru cukrár.  Žiačky učebného odboru ošetrovateľ im zmerali  krvný  tlak.  Nechty na rukách si mohli dať upraviť u žiačok z odboru pedikúra a manikúra. Žiaci, plní nových zážitkov, ešte dlho o prehliadke učilišťa diskutovali.

Ing. Emília Šulajová

Výchovný koncert

Hneď po jesenných prázdninách k nám do školy zavítala dvojica skvelých hudobníkov - Radko Pažej a Jaro Gažo z Občianskeho združenia Škola Života. V duchu hesla svojich programov: "Niečo sa naučiť, ale aj srdce potešiť" sa nieslo aj ich vystúpenie, ktoré bolo plné krásnych slovenských piesní, ľudových aj autorských. Naši žiaci nelenili, mnohí z nich sa nenechali prehovárať a spolu s hudobníkmi si zaspievali a zatancovali. Priebeh podujatia si môžete pozrieť vo Fotogalérii.

Mgr. Júlia Moravíková