Ocenenie pánom ministrom

Dňa 11.11.2014 prevzal náš žiak siedmeho ročníka Štefan Biznár cenenie z rúk pána misinstra školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenenie - Pamätný list sv. Gorazda. Ocenenie nu bolo udelené v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a to za reprezentáciu školy na rôznych športových podujatiach, najmä v plávaní:

Návšteva družobnej školy vo Weissenburgu

V dňoch 20. – 23. októbra 2014 navštívili niekoľkí pedagogickí zamestnanci spolu s 11 žiakmi našej školy nemeckú partnerskú školu vo Weissenburguv Bavorsku. Cieľom tejto zahraničnej cesty bolo vymeniť si skúsenosti v oblasti edukácie zdravotne postihnutých žiakov,  skvalitniť a zefektívniť vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím na našej škole. Počas pobytu v Nemecku sme spoznávali mentalitu národa partnerskej krajiny, oboznamovali sme sa s ich jazykom a kultúrou.

Aktivity v spolupráci s DgC Lietavská Lúčka

Dňa 06.11.2014 sa uskutočnilo dopoludnie aktivít s pedagógmi a žiakmi Diagnostického centra z Lietavskej Lúčky. Podľa plánu práce drogovej prevencie bola na programe prednáška s besedou Preventívno-výchovný program agresívneho správania pre žiakov II. stupňa, vedená Mgr. Maníkovou, špeciálnou pedagogičkou DgC. Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná. Žiaci sa aktívne zapájali do rozhovoru.

Beh o jablko

V našej škole sa dňa 29.10.2014 všetci žiaci zúčastnili  športovej akcie s názvom Beh o jablko.  Toto podujatie je v našej škole tradíciou už niekoľko rokov. Ako „o život“ bežali naši najmenší škôlkari. Radosť z akcie mali aj žiaci prvého a druhého stupňa. Odmenou pre nich boli krásne červené jabĺčka, do ktorých sa hneď s chuťou pustili. Určite si túto vydarenú akciu zopakujeme aj v budúcom školskom roku.

Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 27. októbra 2014 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica 10. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Aj naša školská knižnica pri tejto príležitosti pripravila pre žiakov podujatie, ktoré bolo  venované knihám a vzdelávaniu žiakov v školskej knižnici.  Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia.