Zdobenie medovníkov

Dňa 10.12.2014 sa naše žiačky Karmen Balážová a Lenka Labudíková zúčastnili zdobenia medovníkov v Spojenej škole v Čadci. Súčasťou tvorivých dielní bol aj krásny program, ktorý nám navodil atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.  

Tvorivé dielne v Žiline

Dňa 27.11.2014 sa žiačky I. ročníka Nikolka Kamasová a Mária Jašíková zúčastnili na regionálnom podujatí s názvom Tvorivé dielne. Toto podujatie organizovala Spojená škola na Hurbanovej ulici v Žiline.

V príjemnom prostredí  s kamarátmi z iných špeciálnych škôl si Nikolka a Majka zhotovili z odpadových materiálov po 2 kusy výrobkov s vianočnou tematikou.

Na motýlích krídlach

Dňa 24.11.2014 sa v DK Bytča uskutočnila prezentácia Enviroprojektu Na motýlích krídlach. Bola  spojená s vernisážou výtvarnej súťaže Motýle – poznaj a chráň!  Hostí a pozvané školy sme informovali o aktivitách, uskutočnených počas trvania projektu. Diplomy a ceny za výtvarnú súťaž oceneným žiakom odovzdali vedúci odboru školstva Okresného úradu Žilina  Ing. Viliam Rojko a riaditeľka školy Mgr. Anna Ďurajková. Zúčastneným školám a hosťom ďakujeme.

Stretnutie s Mikulášom

Dňa 05.12.2014 k nám už tradične zavítal Mikuláš z Dopravnej akadémie v Žiline. Študenti 2. ročníka pod vedením p. profesoriek Bučkovej a Černekovej obdarovali žiakov našej školy skvelým hudobným, divadelným a zábavným programom. Nezabudli ani na sladké mikulášske balíčky. Za nezabudnuteľné mikulášske dopoludnie im zo srdca ďakujeme.

Deň otvorených dverí v SŠ Kysucké Nové Mesto

Vo štvrtok, 20.11.2014, sme prijali pozvanie a zúčastnili sa so žiakmi 8. a 9. ročníka A variantu a 10. ročníka B variantu Dňa otvorení dverí v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto.