Dňa 26.03.2015 bola pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená p. riaditeľka našej školy Mgr. Anna Ďurajková. Medailu sv. Gorazda jej odovzdal minister školstva Juraj Daxler v Bratislave.

Mgr. Anna Ďurajková od ukončenia školy (od roku 1986) zodpovedne a obetavo, na vysokej profesionálnej  úrovni, vykonáva prácu špeciálneho pedagóga. Vo svojom profesijnom raste vo výchovno- vzdelávacom procese prešla všetkými pedagogickými pozíciami a každú vykonávala zodpovedne a naplno. Jej zodpovedný, tvorivý a profesionálny  prístup k vykonávaniu svojho povolania sa najvýraznejšie prejavil od jej nástupu do funkcie riaditeľky školy:

Dňa 30.03.2015 udelil pri príležitosti Dňa učiteľov primátor mesta Bytča p. Bc. Miroslav Minarčík plakety J. A Komenského pedagogickým pracovníkom. Z našej školy boli ocenení Mgr. Zdena Počarovská a p. Miroslav Kurinský. 

Slávnostné popoludnie sa konalo v Dome kultúry v Bytči a bolo spestrené pekným kultúrnym programom.

Dňa 24.03.2015 naša škola v priestoroch Domu kultúry v Bytči zorganizovala XX. ročník regionálnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín a speve ľudových piesní Bytčiansky slávik. Naše pozvanie prijali pedagógovia a žiaci zo špeciálnych základných škôl z Kysuckého Nového Mesta, Čadce, Púchova, Žiliny, Turzovky a Trenčianskej Teplej. Recitačné výkony prezentovalo 25 žiakov - víťazi školských kôl.  V úvode súťažnej prehliadky sa všetkým prítomným prihovoril primátor mesta Bytča Bc. Miroslav Minárčik.

Dňa 25. marca 2015 sme v priestoroch našej školy opäť privítali hercov z divadla Portál z Prešova. V ich podaní sme si mohli pozrieť zaujímavo naštudovanú rozprávku Pyšná princezná, ktorá zaujala nielen tých najmenších, ale všetkých divákov v hľadisku. Za svoj výkon si zaslúžia naše uznanie a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Aj tento rok sme prijali pozvanie od pedagógov Spojenej školy na Hurbanovej ulici v Žiline na podujatie Môj priateľ počítač. Tento raz sa ho zúčastnili dvaja žiaci deviateho ročníka - Veronika Kováčová a Jozef Veizer. V rámci hodín informatickej výchovy spolu so spolužiakom Erikom Balážom spracovali videoprezentáciu Zo života našej školy, v ktorej zachytili autentické zábery vyučovacieho procesu či materiálno-technického zabezpečenia školy. Na stretnutí v Spojenej škole v Žiline videoprojekt prezentovali a vytvorili ďalšiu prezentáciu v programe MS Office PowerPoint na tému Veľká noc.

Zamestnancom Spojenej školy na Hurbanovej ulici ďakujeme za pozvanie a tešíme sa o rok na ďalšie stretnutie.