Pri príležitosti 420. výročia narodenia Imricha Turzu sa uskutočnila v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči prvá odborná historická prednáška. Prednášku viedla PhDr. Jana Kurucárová, riaditeľka štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči. Zúčastnili sa jej žiaci 8. a 9. ročníka a Praktickej školy.

Prednáška priblížila detstvo, štúdium a krátky život Imricha Turzu. Imrich Turzo bol vytúžený syn a dedič oravsko-bytčianskej vetvy rodu Turzovcov. Narodil sa urodzenej a vznešenej Alžbete Czoborovej, manželke neskoršieho grófa a uhorského palatína Juraja Turza.

Mgr. Viera Kalmanová

Letný vánok, slnečné lúče, prázdninové chvíle s najbližšími...To všetko ukončil zvuk zvončeka na školskej chodbe, dňa  03.09.2018, kde sme spoločne privítali nový školský rok 2018/2019.  Príhovorom sme si  zaspomínali  na minuloročné úspechy a riaditeľka školy Mgr. Anna Ďurajková úprimnými slovami všetkým zaželala veľa radosti, spokojnosti a úspechov na novej ceste za poznaním.

Mgr. Linda Cigániková

Projekt realizujeme na základe grantového programu podpory lokálnych komunít vyhláseného Nadáciou COOP Jednota

Touto cestou chceme poďakovať nadácii COOP Jednota za pridelenie finančných prostriedkov na projekt, ktorého cieľom je rozšíriť a doplniť voľnočasové zariadenia pre deti a žiakov školy prostredníctvom vybudovania detského ihriska.

Spojená škola internátna Bytča získala od Nadácie COOP Jednota 5918€, ktoré chce použiť na dobudovanie bezpečného detského ihriska, ktoré sa nachádza na  školskom dvore. V rámci projektu chceme umiestniť dopadové plochy pod hracie prvky, osadiť fitnes stroje a postaviť prístrešok vo forme altánu, ktorý bude slúžiť deťom a  žiakom na rozvoj psychomotorických aktivít počas vyučovania a ako priestor na relax po vyučovaní. Taktiež obnovíme plechový plot pozdĺž školského dvora a dotvoríme ho veselými farbami s detskými motívmi.

 Začiatok projektu: júl 2018           Ukončenie projektu: november 2018

Srdečne ďakujeme Nadácii COOP Jednota za podporu nášho projektu.

Mgr. Ľubomíra Kucková

Vo štvrtok, 28. júna 2018, sa uskutočnil už piaty ročník stolnotenisového turnaja zamestnancov SŠI za aktívnej účasti 25 súťažiacich, ostatní boli povzbudzujúci. Akcia mala športovo-kultúrny rozmer ukončenia školského roka 2017/2018. Prvé miesto obhájil Miroslav Kurinský, striebro získala Martina Kurejová - Melocíková, z bronzu sa tešil Patrik Čička. Všetci ostatní súťažiaci získali 4. miesto :-).

Dovidenia na šiestom ročníku na konci budúceho školského roka.

Miroslav Kurinský

Školský rok 2017/2018 sme slávnostne ukončili všetci spolu - veľkí aj malí - v hlavnej budove školy. Program uvádzala pani učiteľka Mgr. Miladka Randová. Vystúpili v ňom naši škôlkari a žiaci prvého stupňa tak, ako sa patrí: zarecitovali, zatancovali, zaspievali...

Pani riaditeľka odovzdala žiakom, ktorí si to zaslúžili a reprezentovali našu školu počas celého školského roka na rôznych súťažiach a podujatiach, pochvaly i sladké odmeny. Mnohí žiaci si pochvalu vyslúžili za výborný prospech, vzornú dochádzku či správanie.

Rozlúčili sa s nami i naši deviataci, ktorým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu i živote.

Všetkým deťom a žiakom prajeme krásne prázdniny plné nových zážitkov a dobrodružstiev a tešíme sa na nich 3. septembra 2018.

Mgr. Júlia Moravíková

 

Deň 26. jún 2018 patril pretekom v ľahkej atletike. V tomto školskom roku to bol už jubilejný X. ročník. Pretekali  žiaci B a C variantu ŠZŠ Žilinského kraja spolu so žiakmi Trenčianskeho kraja. Zúčastnilo sa ho celkom 9 škôl. Súťažili v behu na 15 m, skoku z miesta a v hode na cieľ. Pretekárov bolo celkom 43. Mestá, ktoré reprezentovali: Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján, Turzovka, Čadca, Bytča, Púchov a Považská Bystrica.

Mgr. Zdena Počarovská

Dňa 26. júna 2018 absolvovali žiaci štvrtého, šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka letné účelové cvičenie. Pani učiteľky pripravili k témam civilná ochrana, riešenie mimoriadnych udalostí, dopravná výchova, pobyt a pohyb v prírode a zdravotná príprava videoprezentácie. Teoretická časť deti zaujala a aktívne sa zapájali. Po nástupe a kontrole pripravenosti sa žiaci v dobrej nálade vydali na turistickú vychádzku na futbalové ihrisko do Hliníka nad Váhom. Praktickú časť plnili na troch stanovištiach. Precvičili si úlohy vyplývajúce z teoretickej časti a cvičenie ukončili testom. Napriek daždivému ránu nakoniec tohtoročnému účelovému cvičeniu prialo aj počasie, cvičenie dopadlo na výbornú a splnilo všetky stanovené ciele.

Mgr. Jana Zlochová

Dňa 22.06.2018 našu školu navštívilo divadlo Na hojdačke s divadelným predstavením s názvom Žabí kráľ. Námetom divadelného predstavenia bola rozprávka od známych rozprávkarov bratov Grimmovcov. Bábkoherci spolupracovali s deťmi a zapojili ich do deja rozprávky. Z dievčat sa tak stali princezné, ktoré svojim bozkom chceli premeniť žabiaka na krásneho princa.

Mgr. Zdena Počarovská

Dňa 27.06.2018 sme si so žiakmi školy spríjemnili dopoludnie účasťou na koncerte Tomáša Bezdedu, ktorý sa konal na školskom dvore ZŠ Eliáša Lániho.

Žiaci mohli spievať, tancovať a zabávať sa, a tak si spríjemniť posledné dni školského roka a naladiť sa na letné prázdniny.

Nechýbala ani autogramiáda či fotenie so známym spevákom.

Mgr. Júlia Moravíková

Lea Sopóciová, Pamela Štrkáčová, Juraj Ďuraj, Jean Baláž, Enrik Baláž a Ján Jašík – to sú naši športovci, ktorí reprezentovali školu v štvorboji v Púchove 19.06.2018. Súťažili v behu na 60 m, 200 m, v skoku do diaľky a v hode granátom. Pamela Štrkáčová a Enrik Baláž sa umiestnili vo svojej kategórii na 1.mieste a Lea Sopóciová na 3.mieste.

Mgr. Zdena Počarovská

Žiaci II. stupňa a Praktickej školy sa zúčastnili dňa 20.06.2018 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči odbornej etnologickej prednášky s názvom Ľudová kultúra. Prednáška priblížila žiakom tradičnú ľudovú kultúru regiónu Horné Považie.

Prostredníctvom ukážok v prezentácii a skutočných krojov z depozitu Považského múzea v Žiline mohli žiaci spoznať tradície v odievaní.

Ľudovú kultúru tanca a spevu sprostredkovali žiakom členovia folklórneho súboru Štiavničan, ktorí ich po skončení prednášky naučili základné kroky viacerých tancov.

Mgr. Júlia Moravíková

Dňa 19.06.2018 sa naši šiestaci spolu s triednou učiteľkou a pani zástupkyňou vybrali do mesta Trenčín na poznávací výlet.

Pred cestou si všeličo o Trenčíne zistili. Vyhľadávali informácie na internete, vypracovali si finančný rozpočet  a kreslili miesta, ktoré by chceli v Trenčíne navštíviť. Rozmýšľali aj o tom, čo na výlet potrebujú, spísali si zoznam potrebných vecí...

Cestovali osobným vlakom, čo bolo pre viacerých z nich po prvýkrát. Počasie sa im vydarilo a tak im nič nestálo v ceste, aby si výlet naplno užili.

Ako prvý cieľ si stanovili prehliadku Trenčianskeho hradu – dominanty Trenčína i celého Považia. Hrad strážil pradávne obchodné trasy, spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Dozvedeli sa, že dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších rokoch sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sú v jeho priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.

V rámci prehliadky mali žiaci možnosť vidieť v priestoroch kasárne hradu výstavu Aký kroj, tak sa stroj... a interaktívnu výstavu Da Vinciho lietajúcich strojov Aeronautica.

Na hrade mali možnosť nazrieť do Studne lásky, ktorá je spätá s povesťami o láske Omara a Fatimy; hladomorňu, Ľudovítov palác, Barborin palác, Rotundu a Matúšovu vežu.

Na nádvorí si prezreli viacerých dravých vtákov a samozrejme mali možnosť zakúpiť si suveníry.

Po vyčerpávajúcej prehliadke hradu navštívili aj Katov dom, ktorý ako kamenný dom existoval pravdepodobne už v roku 1607. Katov dom predstavuje jedinú zachovanú stavbu takéhoto typu v Trenčíne. Predstavuje meštiansky dom s okružnou pavlačou, v ktorom sa nachádzali obytné priestory, čierna kuchyňa a hospodársko-výrobná časť. Katov dom je spájaný s výkonom spravodlivosti a väzením. Podľa niektorých údajov býval v tomto dome koncom 19. storočia mestský dráb a istý čas tu bolo i väzenie. Niektoré zdroje uvádzajú, že v 16. – 17. storočí skutočne slúžil ako obydlie mestského kata.

Ďalším cieľom šiestakov bola prechádzka po trenčianskych námestiach a samozrejme krátke občerstvenie.

To, ako im bolo super, si môžete pozrieť vo fotogalérii :-)

Mgr. Júlia Moravíková

13. jún 2018 si užili naši žiaci vo veku do 12 rokov predpoludnie plné radosti z pohybu v rámci Metlife Dňa mladých športovcov Špeciálnych olympiád. Podujatie svojou účasťou prišli podporiť aj ambasádori Špeciálnych olympiád Slovensko Martina Kohlová (kajakárka) a strieborný medailista z Ria, Matej Beňuš. Cieľom tohto podujatia je ukázať deťom, aký šport je pre nich najvhodnejší. Vo vybranom športe môžu mladí športovci súťažiť na súťažiach Špeciálnych olympiád nielen doma, ale aj v zahraničí.

Mgr. Zdena Počarovská

Unifikovaný futbalový turnaj dievčat v Bytči sa konal 25. mája 2018 na futbalovom ihrisku s umelou trávou v priestoroch Gymnázia v Bytči. Zúčastnili sa ho štyri unifikované dievčenské futbalové tímy z Trenčína, Púchova, Považskej Bystrice a Bytče. Po napínavých vzájomných futbalových zápasoch sa umiestnili nasledovne: 1.miesto – Púchov, 2.miesto – Považská Bystrica, 3.miesto – Bytča, 4.miesto – Trenčín.

Mgr. Zdena Počarovská

Dňa 30.mája 2018 sa konal 11. ročník športových hier – Kysucký jarmok hier, ktorý organizuje ŠZŠ s MŠ v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovali žiaci z 2. a 3. ročníka, ktorí súťažili v dvoch kategóriách - ako jednotlivci a neskôr ako tím.  V kategórii jednotlivcov získal tretí najvyšší počet bodov Filip Motl. Súboj tímov bol veľmi napínavý. Rozhodovali sekundy. Našim žiakom sa podarilo obsadiť 4.miesto. Aj napriek tomu si odniesli veľa hodnotných cien a odchádzali spokojní a šťastní.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

Dopravná výchova má svoje nezastupiteľné miesto už aj pri vzdelávaní žiakov na prvom stupni. Preto sme sa rozhodli, spolu so žiakmi 1., 2. a 3. ročníka, navštíviť Dopravné ihrisko v Považskej Bystrici. Úlohou dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke, či už ako chodcov alebo cyklistov a osvojenie si základných pravidiel cestnej premávky.

Vo štvrtok, 07.06.2018, absolvovali žiaci praktický výcvik pod vedením skúsenej inštruktorky. Žiaci mali k dispozícii bicykle, motokáry i kolobežky. Jazdili po ceste s reálnymi dopravnými značkami, so semaforom, s kruhovým objazdom aj s vlakovým priecestím. Veríme, že aj vďaka tomuto krátkemu výcviku sa stanú z našich žiakov zodpovednejší účastníci cestnej premávky.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová