Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Slovenská pedagogická knižnica na 22. októbra 2018 vyhlásila 14. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Projekt sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok  pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.  Do vyhláseného projektu sa zapojila aj naša školská knižnica v spolupráci s koordinátorom čitateľskej gramotnosti a učiteľmi slovenského jazyka a literatúry.  Tohoročná téma bola: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.“

Počas pondelkového predpoludnia boli naši žiaci rozdelení do štyroch skupín. Postupne navštevovali jednotlivé stanovištia v triedach a v telocvični, kde boli pre nich pripravené rôzne zaujímavosti.

V triede 1. a 2. ročníka  sa dozvedeli, že si pripomíname 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. Pozreli si krátky film venovaný spomienke na 1. Československú republiku a na Milana Rastislava Štefánika. Páčil sa im aj nemý film spred 100 rokov. Spoločne sme sa porozprávali  o knihách,  ako vzniká kniha, ako sa o knihy staráme, kde si ich môžeme kúpiť alebo požičať a kde je školská knižnica. Pomocníček Knihovníček si pripravil pre žiakov aj hádanky, kreslené rozprávky a pesničky.  Potom si žiaci pozreli vystavené knižky a záložky do kníh. Vystavené záložky vytvorili naši žiaci  v rámci projektu „Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.“

 Záložky do kníh si vymeníme s partnerskou Spojenou školou – ŠZŠI v Trnave.

V triede prípravného ročníka ožili bábky. Prišiel nás navštíviť Hugo, trpaslík, ktorý pricestoval z Rozprávkova. Hugo poznal množstvo príbehov a jeden nám vyrozprával. Bol to príbeh o Maruške a havkovi Lapajkovi. Neskôr si spolu so žiakmi zaspieval a zatancoval.

Žiaci siedmeho ročníka sa na podujatie Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  pripravovali už vopred. Rozhodli sa totiž, že si nacvičia divadlo. Na hodinách výtvarnej výchovy si namaľovali kulisy a nakreslili hlavné postavy rozprávky od  A. S. Puškina O rybárovi a rybke. Na hodinách čítania si usilovne čítali texty rozprávky a jednotlivých postáv, aby im všetci, aj tí najmenší kamaráti z našej školy, prváci a  deti   zo ŠMŠ, dobre rozumeli. Divadlo odohrali v telocvični, kde si museli vopred pripraviť kulisy a všetky rekvizity. Diváci boli rozdelení do štyroch skupín, preto mali siedmaci so svojim divadelným predstavením okrem premiéry aj tri reprízy. Herci boli za svoj výkon ocenení veľkým potleskom od pozorných divákov. Siedmaci pochopili, že príprava a realizácia divadla je  náročná, ale veľmi zaujímavá a obohacujúca práca.  Hneď v deň odohrania divadla spoločne rozmýšľali nad tým, aké rozprávky, bájky či povesti  si prečítajú, aby si mohli nacvičiť nové divadelné predstavenie.

Naši žiaci II. stupňa  tento deň strávili netradične v Štátnom archíve v Bytči, kde im riaditeľka PhDr. Jana Kurucárová pútavým rozprávaním priblížila historické udalosti, ktoré vznik Československej republikysprevádzali. Návšteva v archíve všetkých žiakov veľmi zaujala.  Pútavé rozprávanie približujúce obdobie vzniku Česko – Slovenska, spôsob života ľudí  tohto obdobia, ako aj rôzne životné osudy bytčianskych rodákov  žiaci pozorne počúvali,  veľa sa pýtali, čítali a s úctou sa dotýkali historických dokumentov. Na záver sme spoločne na základe videného, počutéhoa  zmyslami vnímaného dedičstva našich predkov diskutovali o udalostiach pamätného roku 1918  a porovnávali sme ich so súčasným životom bratských národov Slovákov a Čechov. 

                                                                     Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Magdaléna Tóthová

Zážitkové učenie v prírode

Krásna jesenná príroda vylákala našich štvrtákov a piatakov do Súľovských skál. 1. októbra 2018 sa les stal našou triedou,  privítal nás nádhernou vôňou  a pestrou paletou farieb. Pri prechádzke sme spoznávali naše druhy pôvodných stromov: buk, smrek, borovicu a iné. Z krov sme našli  liesku, trnku, kalinu, bršlen, dráč a svíb. Na lúkach sme videli posledné lúčne kvety a liečivé rastliny: zvončeky, klinčeky, materinu dúšku, repík, čakanku. Dozvedeli sme sa o nich veľa zaujímavých informácií. Pani učiteľka nás upozornila aj na veľmi pekné druhy rastlín, napríklad jesienku a bršlen európsky, ktoré sú pre človeka nebezpečné lebo môžu spôsobiť otravu až smrť človeka. V lone prírody sme sa cítili veľmi dobre a z potuliek sme si priniesli aj prírodniny, ktoré využijeme na pracovnom vyučovaní. Tešíme sa na ďalšiu enviro vychádzku spojenú so zážitkovým učením. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

Ing. Emília Šulajová

Jesenné účelové cvičenie

Dňa 21. septembra 2018 sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie za účasti žiakov 3.-9. ročníka ŠZŠ a Praktickej školy. V teoretickej časti sa žiaci formou prezentácie oboznámili s topografiou, pobytom a pohybom v prírode, zdravotnou prípravou, dopravnou výchovou a CO.

Po podaní hlásenia a presune po trase SŠI Bytča - ihrisko Malá Bytča plnili žiaci úlohy na jednotlivých stanovištiach. Jesenné účelové cvičenie splnilo všetky stanovené ciele.

Miroslav Kurinský

Za športom a poznaním

Desať našich žiakov reprezentovalo školu na 22. ročníku Majstrovstiev Slovenska v atletike na štadióne FK Slávia TUKE v Košiciach v dňoch 12.09. – 13.09.2018. V prvý deň si športovci urobili prehliadku druhého najväčšieho mesta Slovenska – Košíc. Druhý deň športovali. Súťažili v behu na 25 m, 50 m, 200 m, 800 m, v skoku do diaľky z miesta, v skoku do diaľky s rozbehom, v skoku do výšky, vo vrhu guľou, ale aj v chôdzi na 400 a 800 m. Každý si domov priniesol nielen krásny zážitok, ale aj cenné kovy. Súťažilo celkom 120 športovcov. Vo fotogalérii si môžete pozrieť prežité dva dni našich športovcov v Košiciach.

Medailisti:

Zlatú medailu si priniesol Milan Klunda za chôdzu na 800 m, Juraj Ďuraj za beh na 200 m a 400 m, Enrik Baláž za vrh guľou, Lea Sopóciová za beh na 50 m, Pamela Štrkáčová za skok do diaľky.

Striebornú medailu získal Ján Jašík za beh na 400 m, Vanesa Martinková za beh na 25 m, Pamela Štrkáčová za skok do výšky a Nikola Dudíková za beh na 50 m.

Bronzovú medailu vybojoval Branislav Štruml za skok z miesta.

Gratulujeme.

Mgr. Zdena Počarovská

Prednáška Imrich Turzo

Pri príležitosti 420. výročia narodenia Imricha Turzu sa uskutočnila v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči prvá odborná historická prednáška. Prednášku viedla PhDr. Jana Kurucárová, riaditeľka štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči. Zúčastnili sa jej žiaci 8. a 9. ročníka a Praktickej školy.

Prednáška priblížila detstvo, štúdium a krátky život Imricha Turzu. Imrich Turzo bol vytúžený syn a dedič oravsko-bytčianskej vetvy rodu Turzovcov. Narodil sa urodzenej a vznešenej Alžbete Czoborovej, manželke neskoršieho grófa a uhorského palatína Juraja Turza.

Mgr. Viera Kalmanová