Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ sa uskutočnilo dňa 03.12.2018 o 10,00 hodine v zasadačke Okresného úradu v Bytči. Z našej školy boli v kategórii špeciálne školy komisiou vybrané výtvarné práce týchto žiakov: Lea Sopóciová, Mária Polhošová a Patrik Čerňan. Víťazné práce boli odmenené aj zaujímavými vecnými cenami a budú odoslané na celoslovenské kolo súťaže. Dúfame, že výtvarné práce našich žiakov získajú ocenenie aj v celoslovenskom kole. Fotografie zo slávnostného odovzdávania ocenení a víťazné práce našich žiakov si môžete pozrieť TU.

Už niekoľkokrát našu školu navštívili herci z divadla Portál z Prešova. Rovnako tomu bolo aj dňa 23.11.2018, kedy potešili deti a žiakov našej školy divadelným predstavením Pyšná princezná. Veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúcha svojho kráľovského otca a odmieta pytačov z celého sveta, rozosmialo nielen deti a žiakov, ale aj učiteľov. A kto si získal srde pyšnej princeznej? No predsa múdry a vynaliezavý kráľ, ktorý dobehol aj samotnú princeznú.

Mgr. Júlia Moravíková

Dňa 21.11.2018 sa žiaci 4. – 9. ročníka A variantu zúčastnili odbornej prednášky zoológa RNDr. Ladislava Hlôšku, PhD. Škola malého stopára. Prednáška sa konala v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Žiaci mali možnosť pozrieť si prezentáciu spolu s obrázkami, audioukážkami a krátkymi videoukážkami zo života našich lesných zvierat. Súčasťou prednášky bola prehliadka výstavy „Lesné zverstvo našich hôr“, ktorá priblížila život tradičných druhov zvierat nášho regiónu. Žiaci sa zapojili aj do tvorivých dielní, v rámci ktorých sa učili určovať stopy zvierat a zhotoviť ich sadrové odliatky.

Mgr. Júlia Moravíková

Vo štvrtok 08.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili oblastnej súťaže tvorivosti žiakov špeciálnych základných  škôl ,,Svetlušky“ a výtvarnej súťaže ,,Krajina nádeje“.

Skvelo pripravenú súťaž organizovalo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, PX Centrum Považská Bystrica a Spojená škola internátna Považská Bystrica.

Oblastná súťaž je venovaná žiakom špeciálnych základných škôl Trenčianskeho a Žilinského kraja. Poskytuje priestor a vhodné podmienky na vzájomné stretnutia, prezentáciu vlastných výkonov v jednotlivých súťažných disciplínach. U žiakov podporuje tvorivosť, súťaživosť a pocit zdravého sebavedomia.

Naši žiaci opäť zažiarili a svoj talent predviedli v tanci, speve a modelovaní. Výkony žiakov boli očarujúce za čo si odniesli krásne prvé miesta v nasledovných kategóriách:

Spev

Alexandra Paigertová - 1.miesto

Tanec

Tanečná skupina Bodky, choreografia Rozprávkový sen - 1. miesto

Tanečná skupina Cesta, choreografia Bláznivý deň - 1. miesto

Tanečníci- Sára Dudíková, Vratko Čonka, Branislav Štruml, Ivana Stolárová, Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Lea Sopóciová, Patrik Čerňan, Pamela Štrkáčová

Modelovanie

Adrián Zajac - 1. miesto

Vo výtvarnej súťaži Krajina nádeje boli ocenené všetky zaslané práce.

Veľké poďakovanie patrí organizátorom za nezabudnuteľné chvíle plné emócií a zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

 

Projekt:  PRIBÍŽME SA K PRÍRODE

Projekt realizujeme na základe grantového programu "SPPravmeTo" vyhláseného Nadáciou SPP     

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť aktivity, ktoré pomôžu deťom zmysluplne tráviť voľný čas, rozvinú environmentálne cítenie, eliminujú pohybové bariéry, zlepšia psychomotorický vývin a naučia ich starať sa o prírodu v im dostupnom prostredí.


Kolektív zanietených učiteľov v SŠI, ktorým nie je ľahostajný osud detí so zdravotným znevýhodnením, spoločne s detským EKO tímom a žiakmi školského klubu a internátu vo voľnom čase naplnili cieľ projektu. Vytvorili domčeky pre užitočný hmyz, náučné pexeso, zmyslový chodník, na vychádzkach nazberali a nasušili liečivé bylinky. Osadili „Hotely pre hmyz“, čím pritiahnu do záhrady užitočný hmyz, ktorý pomôže bojovať so škodcami. Z prírodnín vytvorili masážny zmyslový chodník na stimuláciu chodidiel a osadením náučného pexesa vytvorili pre žiakov živú učebňu, kde si budú môcť upevňovať poznatky o lesných zvieratách. Prínosom celého projektu je, že vyčistením a upravením záhrady sa podarilo prinavrátiť kúsok zelene a prírody do školského areálu priamo v centre mesta, kde naša škola sídli.

Začiatok projektu: júl 2018           Ukončenie projektu: november 2018
Prostredníctvom projektu sme získali:
finančné prostriedky v hodnote 1000 € na nákup hranatých dosiek, náterové hmoty, spojovací materiál, náučné kocky na pexeso, plátno, pastelky, diplomy, medaily.

Srdečne ďakujeme Nadácii SPP za podporu nášho projektu a všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli nápomocní pri jeho realizácii.

Mgr. Ľubomíra Kucková

 

Naša škola aj tento rok zorganizovala športové podujatie - štafetový beh o jablko, do ktorého sa aktívne zapojili všetky deti od najmenších škôlkarov po najstarších žiakov spolu s pani učiteľkami. Toto podujatie sprevádzalo nielen priaznivé počasie, ale aj dobrá nálada a usmiate tváre účastníkov. Za svoje bežecké výkony bol každý odmenený diplomom, medailou a sladkým jablkom, no hlavnou odmenou pre všetkých bol dobrý pocit z pohybu na čerstvom vzduchu a spoločne strávený čas s kamarátmi. Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Nadácie SPP.

Mgr. Marta Rakovanová

Dňa 15.11.2018 sa naši ôsmaci a deviataci a žiak Praktickej školy zúčastnili „ Dňa otvorených dverí“ v Odbornom učilišti v Kysuckom Novom Meste. Žiaci si prezreli dielne a práce žiakov, ktoré pripravili na odbornom výcviku. Videli sme aj žiakov pri vykonávaní praktickej činnosti v cukrárskej, maliarskej, zámočníckej dielni.  Žiaci boli oboznámení s učebnými odbormi, ktoré sa budú otvárať v školskom roku 2019/2020. K novému učebnému odboru gastronomické služby pribudne od budúceho školského roka ďalší nový učebný odbor stavebná výroba - stavebné práce, ktorý je zameraný na  remeslá murár - maliar - stolár.

Ing. Emília Šulajová

Dňa 14.11.2018 navštívila našu školu bývalá pani zástupkyňa, Mgr. Dana Strečanská, ktorá sa v súčasnosti venuje písaniu historických románov z regiónu Bytče, najmä obce Súľov. Žiakom i pedagógom predstavila svoju novú knihu PACIFISTA A JEHO DCÉRA, v ktorej opisuje obyčajných ľudí, ktorí prežili neobyčajné životy. Juraj Bojňák, hlavná postava prvej časti knihy, nás zavedie do bývalého Rakúsko-Uhorska, na bojiská I. svetovej vojny i do prvej Československej republiky. V druhej časti knihy je opísaný osud dcéry Juraja Bujňáka, Evy, i osud celej rodiny. Pani Strečanská nám porozprávala, odkiaľ čerpala podklady k napísaniu knihy a tiež nám prečítala úryvky z prvej i druhej časti jej najnovšieho diela. Po besede s pani spisovateľkou sme si pozreli aj dokumentárny film s tematikou prvej svetovej vojny, ktorej 100. výročie ukončenia si v roku 2018 pripomíname. Vo filme sme videli, akú vojenskú techniku používali pri bojoch vojaci. Dozvedeli sme sa, že vojna sa volala zákopová a tiež smutné údaje o tom, koľko vojakov v nej zahynulo. Skonštatovali sme, že ani jedna vojna nie je dobrá a sme radi, že teraz žijeme v mieri.

Mgr. Božena Bašová, Ing. Emília Šulajová

V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne sa dňa 7. novembra 2018 o 14,00 hodine konalo slávnostné oceňovanie žiakov prednostom Okresného úradu Žilina Michalom Lavríkom.

Podujatie zorganizoval Okresný úrad Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej.

Na základe návrhu pedagogických zamestnancov a vedenia Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča udelil Okresný úrad Žilina Ďakovný list žiačke 8. ročníka Pamele Štrkáčovej, ktorá už niekoľko rokov úspešne reprezentuje našu školu, mesto Bytča, Okresný úrad Žilina a Žilinský kraj na rôznych športových, recitačných, tanečných a výtvarných súťažiach.

Prehľad ocenení Pamely Štrkáčovej za  školský rok 2017/2018:

1. miesto v okresnom kole výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, kategória Špeciálne základné školy.           

1. miesto v internetovom hlasovaní, z víťazných prác žiakov z celého Slovenska v kategórii Špeciálne základné školy, vo výtvarnej súťaži „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.

Špeciálne ocenenie v celoslovenskej výtvarnej súťaži Rodina a základné ľudské právo na život.                                                                                                                  

1. miesto s tanečnou skupinou Cesta v oblastnej súťaži tvorivosti žiakov ŠZŠ Svetlušky.

Cena poroty v krajskom kole recitačnej súťaže Gaňova Tarnava v  prednese poézie a prózy žiakov Žilinského kraja.

1. miesto v dvojhre i štvorhre, kategória staršie žiačky, na X. ročníku Majstrovstiev Slovenskej republiky v stolnom tenise žiakov ŠZŠ v Bytči.

1. miesto v dvojhre, 1. miesto v štvorhre starších žiačok, kategória A, 2. miesto v unifikovanom MIXE a  3. miesto v MIXE na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v stolnom tenise v Bratislave. Organizátor: Special Olympics Slovakia.

1. miesto v atletickom štvorboji, kategória staršie žiačky, v  Púchove.

Tri 1. miesta na Športových hrách žiakov ŠZŠ Žilinského regiónu, kategória staršie žiačky.

1. miesto a ocenenie najlepšia brankárka na 25. ročníku Vianočného medzinárodného turnaja v unifikovanom futbale Vyšehradský pohár – súčasť Grassroots programu SFZ. Organizátor: Special Olympics Slovakia.

3. miesto na turnaji v unifikovanom futbale dievčat v Bytči. Organizátor: SŠI Bytča a Special Olympics Slovakia.

V  školskom roku 2018/2019 sa v dňoch 12.09.-13.09.2018 zúčastnila na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike, ktoré sa konalo v Košiciach. V skoku do výšky obsadila 2. miesto, v skoku do diaľky vybojovala zlatú medailu. Organizátor súťaže: Special Olympics Slovakia.                                                          

Na Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov ŠZŠ v stolnom tenise, ktoré sa konali 25.10.2018 v Bytči, získala 1. miesto v dvojhre, kategória staršie žiačky a  rovnako 1. miesto v štvorhre, kategória žiačky.

Pamelke srdečne blahoželáme a dúfame, že nám bude robiť radosť aj naďalej a bude pozitívnym príkladom hodným nasledovania aj pre ostatných žiakov našej školy.

Mgr. Božena Bašová

 

Okresný úrad Bytča vyhlásil aj tento školský rok okresné kolo výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ v termíne od 12. septembra do 12. novembra 2018. Poslaním  súťaže  je vykonávať osvetu  civilnej  ochrany a  jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských škôl, žiakov základných a špeciálnych škôl. 

Cieľmi súťaže sú:

a)   priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami, tematiku civilnej  ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ďalšieho využitia výtvarných prác v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa,

b)  motivovať k  záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu,  účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času,

c)  vytvárať pre školy a pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu obohateného o atraktívne prvky vo vzťahu k prierezovej téme na základných školách „Ochrana života a zdravia“ v rámci štátnych vzdelávacích programov a zapojiť vhodnými formami do tejto osvetovej činnosti aj materské školy a špeciálne školy.

Do uvedenej súťaže sme sa zapojili aj my so žiakmi 1. - 9. ročníka A a B variantu. Výbornou motiváciou k tvorbe výtvarných prác bol okrem iného aj deň prežitý so záchranármi zo spoločnosti Falck Záchranná, a.s. a Falck Academy, s.r.o., ako súčasť odmeny za výhru v súťaži Záchrana som ja. Náročnú prácu záchranárov priblížili žiakom priamo profesionáli a deti si tak lepšie uvedomili, aká je ich práca náročná a zároveň záslužná. Žiakom zároveň vysvetlili, že záchranný systém a číslo  tiesňového volania 112 sa nesmie zneužívať, pretože by sme tým mohli ohroziť ľudské životy.  Práce žiakov, ktoré sme zaslali do okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, si môžete pozrieť TU. Vyhodnotenie súťaže bude 3. decembra 2018 na Národnom dni čísla tiesňového volania 112.

Mgr. Božena Bašová

 

„Pomáhať naozaj nebolí.“ To je hlavná myšlienka, ktorú sme sa rozhodli šíriť aj na našej škole zapojením sa do projektu Záchrana som ja. Žiaci spojeného 6. a 7. ročníka opísali svoje skúsenosti a príbehy o tom, ako pomohli iným, či ako sa sami ocitli v nebezpečných situáciách. Príbehy ilustrovali a vytvorili tak kolektívnu prácu s názvom Záchrana som ja – vlastne my! Žiaci triedy boli zaradení medzi 50 víťazných škôl na Slovensku a vyhrali tak pre našu školu automatický externý defibrilátor (AED) ako aj ukážky prvej pomoci pre žiakov a kurz prvej pomoci pre pedagógov.

AED je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej i odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Prístroj je tak prístupný v čase školského vyučovania nie len pre žiakov a pedagógov našej školy, ale aj pre okolie školy v prípade potreby.  

Partnermi projektu Záchrana som ja sú nezisková organizácia FALCK a nadácia Allianz.

Cieľom organizácie FALCK je vzdelávať a šíriť osvetu v oblasti prvej pomoci za podpory skúsených inštruktorov – záchranárov zo spoločnosti Falck Záchranná, a.s. a Falck Academy, s.r.o. – aby všetky deti vedeli poskytnúť prvú pomoc.

Poslaním nadácie Allianz je prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, teda aj deti.

Dňa 7.11.2018 nám prišli odovzdať výhru štyria úžasní záchranári – Ing. František Glončák, Mgr. Michal Haluška, Mgr. Silvia Janolková a Mgr. Peter Glemba. Vysvetlili žiakom, na čo slúži defibrilátor a ako ho správne použiť. Odovzdali žiakom víťaznej triedy diplomy a následne pracovali so skupinami žiakov na troch stanovištiach. Na každom z nich  záchranári oboznamovali žiakov s iným druhom prvej pomoci a všetci žiaci  sa pri nich vystriedali. Praktickými ukážkami učili žiakov, ako  privolať  zložky záchranného systému a poskytnúť  prvú pomoc, ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám či správať sa zodpovedne v cestnej premávke. Žiaci mali možnosť prezrieť si sanitku a oboznámiť sa s jej vybavením. Mladším žiakom sa najviac páčil maskot Falcko, ktorý ich sprevádzal počas dňa.

V popoludňajších hodinách sa záchranári venovali  pedagógom pri kurze poskytovania prvej pomoci. Počas kurzu získali pedagógovia cenné informácie a zručnosti pri záchrane života a poskytovaní pomoci pri rôznych úrazoch a v tých najrozmanitejších situáciách. Kurz bol obohatený prezentáciou a možnosťou aplikovania naučených zručností na figurínach.

Osobitne oceňujeme najmä ľudský, ale zároveň profesionálny a odborný prístup  záchranárov k našim žiakom, ktorí sú sami  zdravotne znevýhodnení. Napriek tomu menovaní záchranári v každej situácii zareagovali naozaj ako na slovo vzatí odborníci. Teoretické informácie a praktické činnosti pri poskytovaní prvej pomoci prispôsobili schopnostiam a mentálnym možnostiam našich žiakov, pohotovo reagovali aj na nepredvídané okolnosti a trpezlivo  odpovedali na zvedavé otázky. Sympatie nás všetkých si získali od úvodných minút ich pobytu v našej škole.

Z celého srdca ďakujeme záchranárom za úžasný deň, ktorý sme s nimi prežili, za ich obetavú prácu a organizátorom súťaže za myšlienku šírenia poskytovania prvej pomoci ako aj poskytovania prístrojov AED pre verejnosť.

Mgr. Júlia Moravíková

Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Jednou z aktivít VI. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE bola aj výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej špeciálnej základnej školy.    Žiaci výtvarne spracovali týchto päť tém:

1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.

2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.

3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.

4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny.

5. téma: Cukry, tuky, soľ. 

Výtvarnej tvorbe predchádzala diskusia o význame zdravej výživy, vhodnom výbere potravín a správnom životnom štýle. Diskutovali sme aj o potrebe kupovania a konzumovania slovenských potravín, o využívaní potravín z domácich chovov, záhrad a sadov. Neobišli sme ani problematiku plytvania s potravinami.

Výtvarné práce našich žiakov si môžete pozrieť TU.                          

Mgr. Božena Bašová

XI.ročník Majstrovstiev Slovenska pre žiakov špeciálnych základných škôl v stolnom tenise sa konal 25.10.2018 v priestoroch telocvične Gymnázia a ZŠ Lániho v Bytči. Súťažilo celkom 65 žiakov z 18-tich ŠZŠ, ktorí reprezentovali svoju školu či mesto. Pretekári boli zaradení podľa vekových kategórií na mladšie žiačky, mladších žiakov, staršie žiačky, starších žiakov, mladšie dorastenky a mladší dorastenci. V dvojhre sa hralo na dva víťazné sety v dvojstupňovom systéme, v štvorhre vylučovacím systémom.

Majstrovstvá SR žiakov špeciálnych základných škôl 2018 boli financované  z projektu  nadácie Tesco: „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Organizátori ďakujú podporovateľom: MsÚ Bytča, SŠI Bytča, Gymnáziu Bytča,  ZŠ Lániho Bytča, hypermarketu Tesco.

Výsledková listina – dvojhry:

Kategória: mladšie žiačky

1.m.

Kristína Piačková

Považská Bystrica

2.m.

Lea Sopóciová

Bytča

3.m.

Elizabeth Michálková

Považská Bystrica

Kategória: mladší žiaci

1.m.

František Červenák

Dobšiná

2.m.

Dominik Záslav

Ružomberok

3.m.

Samuel Šibrík

Prešov

4.m.

Patrik Ferko

Rožňava

5.m.

Filip Szakács

Prievidza

6.m.

Jakub Parady

Handlová

7.m.

Andrej Parady

Handlová

8.m.

Mário Rástočný

Bytča

Kategória: staršie žiačky

1.m.

Pamela Štrkáčová

Bytča

2.m.

Katarína Žigová

Rožňava

3.m.

Sandra Michalíková

Považská Bystrica

4.m.

Ingrid Uhlichová

Turzovka

5.m.

Božena Šamková

Prešov

6.m.

Pamela Lišková

Trenčín

 

Kategória: starší žiaci

1.m.

Kevin Pollák

Mlynky

2.m.

Marek Kaločai

Vráble

3.m.

Anton Krištok

Vráble

4.m.

Patrik Gažík

Rožňava

5.m.

Roman Červenák

Dobšiná

6.m.

Marek Kováč

Ružomberok

7.m.

Jaroslav Rác

Púchov

8.m.

František Rástočný

Bytča

9.m.

Daniel Rác

Púchov

10.m.

Erik Balog

Prešov

11.m.

Maximilián Holub

Spišské Vlachy

12.m.

Michal Milo

Žilina

 

Kategória: dorastenky

1.m.

Nikola Mišalková

Spišské Vlachy

2.m.

Virgínia Janová

Rožňava

3.m.

Simona Pilná

Púchov

4.m.

Viktória Mintáchová

Kysucké Nové Mesto

5.m.

Denisa Polhošová

Veľká Lomnica

6.m.

Michaela Kaločanová

Trenčín

7.m.

Kristína Pretová

Považská Bystrica

 

Kategória: dorastenci

1.m.

Martin Šidelka

Mlynky

2.m.

Denis Pražienka

Vráble

3.m.

Stanislav Červenák

Dobšiná

4.m.

Horváth Gregor

Mlynky

5.m.

Branislav Petrovič

Vráble

6.m.

Marek Adamec

Bytča

7.m.

Rudolf Pišta

Veľká Lomnica

8.m.

Miroslav Kováč

Ružomberok

 

Štvorhry

Kategória: žiačky

1.m.

Pamela Štrkáčová

Lea Sopóciová

 

Bytča

2.m.

Katarína Žigová

Božena Šamková

Rožňava

Prešov

3.m.

Virgínia Janová

Denisa Polhošová

Rožňava

Veľká Lomnica

 

Kategória: žiaci

1.m.

Martin Šidelka

Kevin Pollák

 

Mlynky

2.m.

Roman Červenák

Stanislav Červenák

 

Dobšiná

3.m.

Anton Krištok

Denis Pražienka

 

Vráble

Mgr. Zdena Počarovská

Slovenská pedagogická knižnica na 22. októbra 2018 vyhlásila 14. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Projekt sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok  pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.  Do vyhláseného projektu sa zapojila aj naša školská knižnica v spolupráci s koordinátorom čitateľskej gramotnosti a učiteľmi slovenského jazyka a literatúry.  Tohoročná téma bola: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.“

Počas pondelkového predpoludnia boli naši žiaci rozdelení do štyroch skupín. Postupne navštevovali jednotlivé stanovištia v triedach a v telocvični, kde boli pre nich pripravené rôzne zaujímavosti.

V triede 1. a 2. ročníka  sa dozvedeli, že si pripomíname 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. Pozreli si krátky film venovaný spomienke na 1. Československú republiku a na Milana Rastislava Štefánika. Páčil sa im aj nemý film spred 100 rokov. Spoločne sme sa porozprávali  o knihách,  ako vzniká kniha, ako sa o knihy staráme, kde si ich môžeme kúpiť alebo požičať a kde je školská knižnica. Pomocníček Knihovníček si pripravil pre žiakov aj hádanky, kreslené rozprávky a pesničky.  Potom si žiaci pozreli vystavené knižky a záložky do kníh. Vystavené záložky vytvorili naši žiaci  v rámci projektu „Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.“

 Záložky do kníh si vymeníme s partnerskou Spojenou školou – ŠZŠI v Trnave.

V triede prípravného ročníka ožili bábky. Prišiel nás navštíviť Hugo, trpaslík, ktorý pricestoval z Rozprávkova. Hugo poznal množstvo príbehov a jeden nám vyrozprával. Bol to príbeh o Maruške a havkovi Lapajkovi. Neskôr si spolu so žiakmi zaspieval a zatancoval.

Žiaci siedmeho ročníka sa na podujatie Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  pripravovali už vopred. Rozhodli sa totiž, že si nacvičia divadlo. Na hodinách výtvarnej výchovy si namaľovali kulisy a nakreslili hlavné postavy rozprávky od  A. S. Puškina O rybárovi a rybke. Na hodinách čítania si usilovne čítali texty rozprávky a jednotlivých postáv, aby im všetci, aj tí najmenší kamaráti z našej školy, prváci a  deti   zo ŠMŠ, dobre rozumeli. Divadlo odohrali v telocvični, kde si museli vopred pripraviť kulisy a všetky rekvizity. Diváci boli rozdelení do štyroch skupín, preto mali siedmaci so svojim divadelným predstavením okrem premiéry aj tri reprízy. Herci boli za svoj výkon ocenení veľkým potleskom od pozorných divákov. Siedmaci pochopili, že príprava a realizácia divadla je  náročná, ale veľmi zaujímavá a obohacujúca práca.  Hneď v deň odohrania divadla spoločne rozmýšľali nad tým, aké rozprávky, bájky či povesti  si prečítajú, aby si mohli nacvičiť nové divadelné predstavenie.

Naši žiaci II. stupňa  tento deň strávili netradične v Štátnom archíve v Bytči, kde im riaditeľka PhDr. Jana Kurucárová pútavým rozprávaním priblížila historické udalosti, ktoré vznik Československej republikysprevádzali. Návšteva v archíve všetkých žiakov veľmi zaujala.  Pútavé rozprávanie približujúce obdobie vzniku Česko – Slovenska, spôsob života ľudí  tohto obdobia, ako aj rôzne životné osudy bytčianskych rodákov  žiaci pozorne počúvali,  veľa sa pýtali, čítali a s úctou sa dotýkali historických dokumentov. Na záver sme spoločne na základe videného, počutéhoa  zmyslami vnímaného dedičstva našich predkov diskutovali o udalostiach pamätného roku 1918  a porovnávali sme ich so súčasným životom bratských národov Slovákov a Čechov. 

                                                                     Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Magdaléna Tóthová

Krásna jesenná príroda vylákala našich štvrtákov a piatakov do Súľovských skál. 1. októbra 2018 sa les stal našou triedou,  privítal nás nádhernou vôňou  a pestrou paletou farieb. Pri prechádzke sme spoznávali naše druhy pôvodných stromov: buk, smrek, borovicu a iné. Z krov sme našli  liesku, trnku, kalinu, bršlen, dráč a svíb. Na lúkach sme videli posledné lúčne kvety a liečivé rastliny: zvončeky, klinčeky, materinu dúšku, repík, čakanku. Dozvedeli sme sa o nich veľa zaujímavých informácií. Pani učiteľka nás upozornila aj na veľmi pekné druhy rastlín, napríklad jesienku a bršlen európsky, ktoré sú pre človeka nebezpečné lebo môžu spôsobiť otravu až smrť človeka. V lone prírody sme sa cítili veľmi dobre a z potuliek sme si priniesli aj prírodniny, ktoré využijeme na pracovnom vyučovaní. Tešíme sa na ďalšiu enviro vychádzku spojenú so zážitkovým učením. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

Ing. Emília Šulajová

Desať našich žiakov reprezentovalo školu na 22. ročníku Majstrovstiev Slovenska v atletike na štadióne FK Slávia TUKE v Košiciach v dňoch 12.09. – 13.09.2018. V prvý deň si športovci urobili prehliadku druhého najväčšieho mesta Slovenska – Košíc. Druhý deň športovali. Súťažili v behu na 25 m, 50 m, 200 m, 800 m, v skoku do diaľky z miesta, v skoku do diaľky s rozbehom, v skoku do výšky, vo vrhu guľou, ale aj v chôdzi na 400 a 800 m. Každý si domov priniesol nielen krásny zážitok, ale aj cenné kovy. Súťažilo celkom 120 športovcov. Vo fotogalérii si môžete pozrieť prežité dva dni našich športovcov v Košiciach.

Medailisti:

Zlatú medailu si priniesol Milan Klunda za chôdzu na 800 m, Juraj Ďuraj za beh na 200 m a 400 m, Enrik Baláž za vrh guľou, Lea Sopóciová za beh na 50 m, Pamela Štrkáčová za skok do diaľky.

Striebornú medailu získal Ján Jašík za beh na 400 m, Vanesa Martinková za beh na 25 m, Pamela Štrkáčová za skok do výšky a Nikola Dudíková za beh na 50 m.

Bronzovú medailu vybojoval Branislav Štruml za skok z miesta.

Gratulujeme.

Mgr. Zdena Počarovská