Žiaci našej školy sa zúčastnili 25. ročníka celoslovenského festivalu „Dni nádeje“, ktorý organizuje Nadácia Lúč pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja. Dni nádeje sa zameriavajú na problematiku závislostí, týraných a zneužívaných klientov. Problematika závislostí, týrania a zneužívania nie je ľahostajná ani našim žiakom, preto sa zapojili do výtvarnej súťaže.

Celý festival vyvrcholil „Oskarom nádeje“ vo štvrtok 17.10.2019 v Mestskom divadle Žilina. Úspešným žiakom sa odovzdávali ceny v rôznych kategóriách, medzi ktoré patrili športové, výtvarné a literárne súťaže. Z našej školy nás úspešne reprezentovali žiaci vo výtvarnej súťaži, Erik Ďurkech získal 1. miesto, Marián Rác sa umiestnil na 2. mieste a Filip Motl si odniesol 3. miesto. Celý gala program úsmevne a vtipne moderovali kakaovníci Martin Vanek a Igor Adamec. Nádhernú atmosféru umocnili naši žiaci tanečným vystúpením s choreografiou Farebný svet. Humornou prózou sa prihovorili Ivan Stolár a Tomáš Richtarčík.

Ďakujeme organizátorom, pani riaditeľke Ing. Anne Halečkovej, že sme sa mohli byť súčasťou zmysluplného projektu, ktorého myšlienka robí nás ľudí lepšími. Prajeme Vám veľa šťastných a úspešných životných príbehov.                                                                                                        

Mgr. Mária Holáčiková

Dňa 16. októbra 2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy s odborníkmi, na tému Nebojme sa hovoriť – protidrogová prevencia,  v rámci „Dní nádeje 2019“, konanej v Mestskom divadle v Žiline. Na besede vystúpila hlavná sestra Centra pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci a zamestnanec centra, abstinujúci alkoholik, ktorý sa v danom centre liečil. Vo veľmi spontánnom a pútavom vystúpení nás previedol úskaliami svojho života, keď požíval alkohol. V závere uviedol, že jeho plnohodnotný život sa začal až odo dňa abstinovania. Beseda pokračovala diskusiou, kde žiaci položili veľa zaujímavých otázok.

Ing. Pavol Bilas

Aj tento rok sme sa zúčastnili už VII. ročníka súťažno-vzdelávacích aktivít zameraných na potraviny, zdravie a výživu. Zapojili sme sa do dennej témy: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Cieľom súťaže je iniciovať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní žiakov o potravinách, správnych stravovacích návykoch ako súčasť zdravého životného štýlu. Dôležitá je úloha potravín pri ochrane zdravia, pri obezite a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia.

Okrem zrealizovaných aktivít, ktoré boli zamerané na zdravé jedlo, žiaci so svojimi pani učiteľkami navštívili aj ovocno-zeleninovú záhradu, kde mali možnosť  spoznať a ochutnať rôzne druhy domácej zeleniny. Žiaci boli nadšení a obohatení o nové vedomosti.

Bc. Marta Játiová

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadacia pre deti Slovenska                    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt johnson controls             Súvisiaci obrázok

V marci 2019 sa traja pedagogickí zamestnanci zúčastnili vzdelávania „Život mladých pod kontrolou“. Tento projekt realizovala Nadácia pre deti Slovenska a bola podporená Johnson Controls International v Nadácii Pontis.

Od mája do októbra 2019 sme svoje vedomosti a skúsenosti zo vzdelávania šírili ďalej medzi žiakov našej školy. Zakúpili sme pokladne, tovar do obchodu, kalkulačky, matematické hry a ďalšie školské potreby. Žiaci s nimi pracujú priebežne na hodinách matematiky, vlastivedy, geografie či vecného učenia. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, že nové školské pomôcky sa im páčia a radi s nimi pracujú.

Za zapojenie do projektu ďakujeme riaditeľke školy Mgr. Anne Ďurajkovej, Nadácii pre deti Slovenska, dobrovoľníkom Johnson Controls International.

                                                                                                                  Mgr. Valéria Kuceljová

XII. ročník M SR žiakov špeciálnych základných škôl v stolnom tenise sa uskutočnil 24. októbra 2019 tradične v priestoroch telocvične Gymnázia a ZŠ Ul. Lániho v Bytči. Žiaci boli rozdelení podľa vekových kategórií v dvojhrách a štvorhrách. XII. ročníka sa zúčastnilo celkom 13 škôl z Trenčína, Považskej Bystrice, Púchova, Prešova, Bielych Vôd, Rožňavy, Detvy, Dobšinej, Prievidze, Vráblí, Ružomberka, Bytče a Zvolena. Vo fotogalérii si môžete pozrieť priebeh turnaja. Ďakujeme tanečníkom zo SŠI v Bytči za kultúrny program a spestrenie M SR.

Mgr. Zdena Počarovská

Sedemnásty október sa niesol v znamení ochrany prírody. Spolu s vybranými žiakmi šiesteho až deviateho ročníka sme sa vydali do krásnej súľovskej prírody. Lúky v Prírodnej rezervácii Súľovské skaly sú miestom, kde rastú mnohé zákonom chránené rastliny (napr. prvosienka holá, poniklec prostredný) a tiež tu žije veľa vzácnych motýľov (jasoň červenooký, dúhovec väčší a iné). Mnohé druhy sú výnimočné a vyskytujúce sa iba v tomto regióne. Ako už niekoľko rokov po sebe, aj tento rok, naši žiaci vyčistili lúku od náletových drevín, a tým prispeli k ochrane prirodzeného biotopu potrebného pre život týchto vzácnych druhov. Počasie aj slniečko nám po celý čas prialo a spolu so žiakmi sme si užili krásy jesennej prírody.

Mgr. Jana Frniaková

V dňoch 11. - 13. októbra sa uskutočnil XIII. ročník Medzinárodného turnaja v unifikovanom futbale v Zlíne. Zúčastnilo sa na ňom 14 družstiev chlapcov z Rakúska, San Marína, Litvy, Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska. Práve Slovenskú republiku reprezentovalo družstvo chlapcov SŠI Bytča a Gymnázia Bytča. Podali kvalitný výkon a v silnej medzinárodnej konkurencii obsadili krásne druhé miesto, hneď za ich jediným premožiteľom Litvou. K výbornému výkonu a striebru srdečne blahoželáme!

Miroslav Kurinský

Minulý rok sme po triedach a na chodbách našej školy rozmiestnili nádoby na triedený odpad – plast a papier. Aj v tomto školskom roku pokračujú naši žiaci a zamestnanci v zbere a triedení odpadu. Vo štvrtok 03.10.2019 sme si prednáškou pripomenuli, prečo je dôležité triediť odpad, ako ho správne triediť, a ktorá farba kontajnera je na aký odpad. Žiaci si v praxi otestovali triedenie odpadu, recyklačné značenie a boli oboznámení o zbere ďalších druhov odpadu na našej škole (elektro odpad, zber batérií a zubných kefiek). Na záver sme vyhlásili súťaž v zbere papiera, ktorá potrvá do konca mája.

Mgr. Jana Frniaková

Európsky týždeň športu sa konal v 40 krajinách Európy od 23. do 30. septembra 2019. Tento týždeň bol určený naozaj pre každého bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatností. Naša škola 26. septembra 2019 zorganizovala pre žiakov so stredným stupňom MP ŠZŠ Žilinského kraja už XI. ročník atletického trojboja. Túto peknú akciu prišli podporiť aj dve školy z Trenčianskeho kraja, za čo im patrí veľká vďaka. Žiaci súťažili v behu na 15 m, v skoku z miesta a v hode na cieľ.

Mgr. Zdena Počarovská

Každoročne sa na školách na počesť Terryho Foxa uskutočňuje symbolický beh, ktorým sa pripomína hrdinstvo mladého Kanaďana. Aj tento rok sa žiaci a učitelia našej školy spolu s malými škôlkarmi zapojili do tohto krásneho športového podujatia, čím vyjadrili solidaritu s ľuďmi chorými na rakovinu. Počasie nám prialo a navodilo príjemnú atmosféru. Všetky deti sa postavili na štart a dobehli šťastne do cieľa, za čo boli odmenené červeným jabĺčkom a medailou. Už teraz sa opäť tešíme na ďalšie športové aktivity.

Bc. Marta Játiová, Mgr. Katarína Valíčková

Posledné slnečné lúče sme využili na účelové cvičenie, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 2019. Na jesennom účelovom cvičení sa zúčastnili žiaci 3.-9. ročníka A variantu. Teoretická časť pozostávala z prezentácií na témy základy civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi, základy prvej pomoci, orientácia v prírode – topografia a dopravná výchova. Následne v praktickej časti žiaci plnili jednotlivé úlohy na určených stanovištiach. Je namieste poďakovať všetkým cvičiacim za dodržiavanie disciplíny a riadiacim za perfektnú organizáciu a riadenie cvičenia. Jesenné účelové cvičenie splnilo všetky stanovené ciele. 

Mgr. Jana Frniaková, Ing. Pavol Bilas

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi sme si dňa 23. septembra 2019 pripomenuli tento deň na triednickej hodine, na pracovnom vyučovaní a na hodine výtvarnej výchovy. Deti sú obzvlášť zraniteľné, keďže sa nedokážu adekvátne brániť praktikám dospelého páchateľa v prípade porušovania ich ľudských práv. Spôsobená trauma má ďalekosiahle dôsledky na zdravý psychický a fyzický vývin aj v dospelosti. Práce k pripomenutiu tohto dňa sme vystavili aj vo vestibule školy.

Ing. Pavol Bilas

Druhého septembra naša škola otvorila brány novému školskému roku 2019/2020. Po dvoch mesiacoch priestory školy opäť ožili a boli plné života a detskej vravy. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas povinností, školských aktivít, ale i dobrodružstiev našich žiakov, ktorí okrem chuti nazbierať veľa nových vedomostí, skúseností a zručností sa tiež chcú venovať svojim záľubám, chcú sa hrať, zabávať, súťažiť, odhaľovať tajomstvá a zažiť nezabudnuteľné chvíle. Pani riaditeľka Mgr. Anna Ďurajková všetkých srdečne privítala a popriala veľa radostných školských dní, nových kamarátov a úspechov na našej škole, aby školský rok bol pestrý, veselý, plný nových objavov a krásnych zážitkov.
 
Mgr. Mária Holáčiková

Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo dňa 28. júna 2019 na školskej chodbe aj za účasti vedúceho odboru školstva Okresného úradu Žilina PhDr. PaedDr. Dušana Galbavého, PhD.. Ani v tento významný deň nechýbal pestrý kultúrny program, v ktorom vystúpili deti zo špeciálnej materskej školy, deti z krúžku anglického jazyka, z tanečného a z dramatického krúžku. Rozlúčili sa s nami žiaci deviateho ročníka, žiaci tretieho ročníka praktickej školy aj predškoláci zo špeciálnej materskej školy, ktorým prajeme do budúcnosti veľa šťastia. Pani riaditeľka sa v závere všetkým prihovorila, vyhodnotila školský rok a zaželala pekné prázdniny. PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD. poďakoval všetkým zamestnancom za vykonanú prácu a tiež poprial všetkým zaslúžený oddych. Mnohí žiaci boli ocenení pochvalou riaditeľky školy za výborný prospech, vzorné správanie alebo reprezentáciu školy. Potom sa už všetci žiaci spolu s učiteľmi ponáhľali do tried po vysvedčenia. Stretneme sa opäť v septembri!

Mgr. Katarína Valíčková

Dňa 25. júna 2019 sa na našej škole uskutočnili letné účelové cvičenia so žiakmi 4. až 10. ročníka variantu A a variantu B. V teoretickej aj praktickej časti účelového cvičenia sa žiaci dozvedeli ako postupovať pri mimoriadnych udalostiach, upevnili si základné vedomosti a postupy pri záchrane života i zdravia a samozrejme nemohla chýbať ani orientácia v prírode či dopravná výchova. Žiaci plnili na siedmich stanovištiach rôzne úlohy – hod na cieľ, skákanie vo vreci, balenie evakuačnej batožiny, použitie trojrohej šatky, ošetrenie zlomeniny, prenos raneného, chemický únik a iné. Vďaka krásnemu počasiu sa nám podarilo splniť všetky stanovené ciele a spolu so žiakmi sa už tešíme na budúcoročné účelové cvičenie.

 Mgr. Jana Zlochová

Ani sme sa nenazdali ako ten čas letí. Tento rok je to už neuveriteľných desať rokov, kedy vznikol projekt "Sme iní, nie horší“, ktorého súčasťou bolo vytvorenie partnerstva medzi našou Spojenou školou internátnou v Bytči a družobnou školou vo Weissenburgu. Výročie sme si pripomenuli návštevou družobnej školy v Nemecku v termíne od 03.06. do 06.06.2019. Po dlhej ceste nás privítal riaditeľ Thomas Geyer s učiteľmi partnerskej školy. Nasledujúce ráno nás privítala hudobná skupina z nemeckej školy piesňou "Dobre, že tu si". Následne sme realizovali v triedach spoločné skupinové aktivity s rozličným materiálom na tému "Mesto Weissenburg". Žiaci si mohli oddýchnuť v snoezelen miestnosti na vodnej posteli, zahrali si biliard a futbal. V odpoludňajších hodinách sme navštívili miestny aquapark, kde si deti zaplávali, šmýkali sa na šmýkačkách a skákali do vody, z čoho mali veľkú radosť. V stredu sme absolvovali celodenný výlet do Dopravného múzea v Nürnbergu, kde si mali možnosť žiaci z oboch škôl prezrieť zbierku od prvých parných vlakov až po moderné aerodynamické tvary vlakov. Nachádzala sa tam aj zbierka bicyklov, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Na koľajisku mohli žiaci vidieť výber parných, motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel nemeckých železníc. Jedna z výstavných hál múzea bola vyhradená expozícii železničnej signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre údržbu trate, rovnošatám a ďalším predmetom z histórie železničnej dopravy na území Nemecka. Vo večerných hodinách sme mali stretnutie s učiteľmi a zamestnancami partnerskej školy. Naši žiaci im rozprávali zážitky z pobytu, ktoré budú uverejnené v školskom časopise. Posledný deň návštevy sa niesol v znamení rozlúčky, na ktorej sme sa pozdravili a vymenili si darčeky. Našich nemeckých priateľov sme pozvali na budúcoročnú návštevu Slovenska, čím začneme druhú dekádu partnerstva prekračujúceho hranice.

Boli sme ešte na ďalších pekných miestach, zažili sme veselé príhody, rozprávali inými jazykmi, a predsa sme si rozumeli. Celý náš pobyt môžeme zhrnúť do jedného odkazu: „Všetkým zážitkom nech dominuje pocit vďačnosti za pretrvávajúce priateľstvo, pohostinnosť a osobný vklad, ktorými naši nemeckí priatelia nešetrili.“

Mgr. Ľubomíra Kucková