Aj v roku 2020 sa traja pedagogickí zamestnanci zúčastnili vzdelávania „Život mladých pod kontrolou“. Tento projekt realizovala Nadácia pre deti Slovenska a bola podporená Johnson Controls International v Nadácii Pontis.

 

Z finančných zdrojov získaných na realizáciu projektu sme sa rozhodli vybudovať pre žiakov vyvýšené záhony, pomocou ktorých sme chceli žiakom školy zabezpečiť vzdelávanie formou zážitkového učenia. Počas letnej školy sa nám podarilo zrealizovať prvé aktivity na rozvoj sociálno – finančnej gramotnosti. Žiaci absolvovali športové dopoludnie, boli sme na výlete v „rozprávkovom lese“ a hľadali sme poklad na Bytčianskom zámku. Žiaci školského internátu v jedno popoludnie pripravili „ovocné dobroty“ pre svojich kamarátov. Predtým urobili nákup potravín, pri ktorom museli preukázať svoje znalosti z finančnej gramotnosti a matematiky. V septembri, keď nastúpili žiaci do školy čakalo ich na školskom dvore prekvapenie – nové „vyvýšené záhony“. Keďže sme nestihli na jar nasiať semienka ani nasadiť sadenice, ktoré by nás v jeseni obdarili  úrodou, rozhodli sme sa so žiakmi vyzdobiť si tieto záhony úrodou zo školského pozemku či z domácej úrody. Žiaci prípravných ročníkov a prvého – tretieho ročníka A variantu ako aj trieda B1 ukázali svoje schopnosti na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. Čo sa im nepodarilo dopestovať, vlastnoručne nakreslili či vyrobili. Starší žiaci vyzdobili vyvýšené záhony tekvicami, zeleninou a výrobkami z odpadového materiálu. Žiaci školského internátu skrášlili záhony aj farebnými vresmi a tak záhony nezívali prázdnotou. Či sme boli dostatočne usilovní posúďte sami.

                                    Mgr. Valéria Kuceljová, Bc. Mária Chabadová a Michaela Belúchová

Na nový celoškolský projekt „Deň s pohybom a bez sladkostí“ sme sa všetci zodpovedne pripravili. Pre žiakov to bola nová výzva. Na desiatu si doniesli len ovocie, celozrnné výrobky, zeleninu a mliečne výrobky. Žiaci s pani učiteľkami prežili príjemný deň. Spoločne si pripravili zdravé pokrmy, upevnili si vedomosti o ovocí, zelenine, naučili sa ich rozlišovať, ochutnávali ich, triedili, pozreli si zaujímavé dokumenty o zdravej strave, vymaľovali si obrázky s danou zeleninou a ovocím.                                                                         

Porozprávali sa aj  o nezdravých potravinách a sladkostiach, ktoré negatívne ovplyvňujú vývoj detí. Samozrejme, nezabudli sme ani na pohyb, ktorý sme prispôsobili súčasným opatreniam. Niektorí žiaci si už ráno urobili v triede krátku "rozcvičku" a počas dňa sa poprechádzali po školskom dvore a v blízkom parku, kde si ponaťahovali svaly a nadýchali sa čerstvého vzduchu. Všetky tieto aktivity boli zamerané na zdravú stravu, podporu zdravia a prevenciu obezity. Cieľom tohto dňa bolo motivovať žiakov k zmene stravovacích návykov, k obmedzeniu konzumácie nezdravých potravín, k dodržiavaniu správneho pitného režimu a k zvýšeniu pravidelnej účasti detí pri športe či iných fyzických aktivitách.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Bc. Marta Játiová

Každoročne si žiaci našej školy pripomínajú Svetový deň mlieka v školách, ktorý tento rok pripadol na 30. septembra. Vyzdvihli sme význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložky výživy, propagáciu a podporu Slovenských výrobcov. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúci organizmus. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu, sú zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov. Pre žiakov sme si pripravili prezentáciu o mlieku a mliečnych výrobkoch, povedali sme si, ktoré zvieratá nám dávajú mlieko a rozprávali sme sa o tom, aké je mlieko a výrobky z mlieka prospešné pre naše zdravie, a práve preto by sme ho mali konzumovať každý deň. Vedia to aj pani kuchárky, ktoré nám v tento deň pripravili dobroty z mlieka. Naši šikovní štvrtáci a piataci si pod vedením pedagógov Mgr. Martiny Koišovej a Ing. Pavla Bilasa vytvorili zaujímavý a poučný projekt o mlieku, jeho produktoch, naučili sa rozlišovať mliečne výrobky, ochutnať ich a aj takýmto spôsobom si nadobudli nové vedomosti a zručnosti.

 A preto: ,,Keď chcete byť zdraví, s mliečkom sa to darí. Na zdravie!”.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Bc. Marta Játiová

Kto chce pekné zúbky mať,

musí si ich umývať.

Zober kefku raz, dva, tri

a na paste nešetri.

Či je večer a či ráno,

zúbky umy - Zuzka, Braňo!

Na hodine pracovného vyučovania sa štvrtáci a piataci učili o osobnej hygiene. Prečo je každodenná hygiena dôležitá a čo všetko sa nám môže stať, keď ju nebudeme dodržiavať. Rozprávali sme sa o umývaní rúk a vlasov, o sprchovaní a o dôležitosti výmeny spodnej bielizne. Deti si doniesli svoje zubné kefky a pastu. Vysvetlili sme si, ako sa zúbky správne čistia, čo je dentálna hygiena, zubná niť, medzizubné kefky i ústna voda. Každý si umyl zúbky šikovnými krúživými pohybmi. Na záver sme vytvorili pomocou bielych a hnedých fazuliek veľký úsmev. Na ňom nám deti ukázali, ako vyzerá zdravý a ako pokazený chrup. Mať správne hygienické návyky a dodržiavať ich je predsa polovica zdravia! ,,Šťastie sa nemeria podľa peňazí, ale podľa zdravia a spokojnosti.“ (Quintus Horatius Flaccus)

 

Mgr. Martina Koišová, Ing. Pavol Bilas

Jeseň je obdobie, ktoré so sebou prináša nielen krásne farebné listy, gaštany a zubaté slniečko, ale aj rôzne prechladnutia a nádchy. Všetky deti dobre vedia, že na takéto choroby je najlepší zdravý bylinkový čajík s medom a citrónom. A presne taký sme si uvarili na pracovnom vyučovaní so štvrtákmi a piatakmi. Spoločne sme si zopakovali postup varenia čaju, že pochádza z ďalekej Číny a že existujú rôzne druhy čaju: zelený i biely, čierny i ovocný a pochutili sme si aj na ľadovom čaji. Deti nakreslili svoju obľúbenú šálku a vlepili sme do nej obal z čajíku. Šikovné dievčatá nám predviedli, že sa v kuchyni nestratia a budú z nich dobré usilovné gazdinky. Čajík od našich spolužiačok chutil na výbornú. A všetci sme sa zhodli na tom, že: ,,Čaj je vždy dobrý nápad a na pitie čaju je vždy vhodná doba.“ (Lewis Carroll)

Mgr. Martina Koišová

 

 

 

 

 

 

I keď slnko chodí skôr spať,

jeseň radosť tiež môže dať,

stromom dáva farby krásne,

že sa o nich píšu básne.

 

Žltá, hnedá, oranžová,

tá sa dlho nezachová,

ale i tú krátku chvíľu,

tá krása dá žitia silu.

Jeseň je naozaj čarovné krásne pestrofarebné obdobie. A tento rok opäť zavítala aj do našej školy. Žiaci ju srdečne a radostne privítali svojimi veselými prácami, kresbami a milými výtvormi. Fantázii sme popustili uzdu a vznikli naozaj úžasné dielka. Nápady sme čerpali z prírody a jej darov. Nechýbali tekvice, strukoviny či uhorky. Veľkým ochrancom našich prác bol strašiak, ktorému sme dali meno Šašo Jašo. S pani učiteľkami sme sa dozvedeli i o tom, prečo listy žltnú a hnednú a prečo lastovičky odlietajú do teplých krajín. A vieme aj to, čo je babie leto a ako púšťať šarkany. A aby sme sa o našu radosť a pýchu podelili s celým mestom, zúčastnili sme sa tejto krásnej výstavy ovocia a zeleniny v Kultúrnom dome v Bytči. Už teraz sa tešíme na ďalšiu magickú pani jeseň.

Mgr. Jana Frniaková

Žiaci 4. a 5. ročníka si dali spolu s pani učiteľkou veľkú septembrovú výzvu na celý školský rok. Každý deň prečítajú zo svojej rozprávkovej knižky minimálne 1-2 strany. A aby sa im dobre čítalo, na hodine PVC si vlastnoručne vyrobili krásne farebné veselé záložky. Tak, príjemné čítanie kamaráti!

Pretože: ,,Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta!” (Jeanette Winterson)

Mgr. Martina Koišová

 

 

Naša škola nezatvorila svoju bránu dňom rozdania vysvedčení, ale žiaci mali možnosť odštartovať nezabudnuteľné prázdniny. Nádherných osem dní, ktoré boli plné smiechu, šantenia, hier a dobrodružstiev, zažili naši žiaci v tvorivej letnej škole. Veríme, že spoločne sme si odnášali príjemné pocity, množstvo zážitkov a krásnych chvíľ. Prostredníctvom krátkej prezentácie si pripomenieme tieto dni plné radosti a nezabudnuteľných spomienok.

                   Mgr. Paulína Hujová, Mgr. Mária Holáčiková

Nadácia Kia - Pohnime svetom spoločne!Nadácia Pontis – Srdce pre deti - APPA

Škola je miestom, ktoré má poskytovať priestor na rozvoj schopností človeka a pomáhať tak deťom adaptovať sa na život v spoločnosti o to viac, ak ide o handicapované deti. Touto cestou chceme poďakovať NADÁCII KIA MOTORS SLOVAKIA a NADÁCII PONTIS, že práve v našej škole môžeme prostredníctvom schváleného rozvojového projektu v oblasti podpory športu Šport v regióne 2020, zlepšiť kvalitu života detí s postihnutím. 

Hlavným cieľom projektu je oprava školského ihriska, oprava chodníka, zakúpenie športového náčinia pre hru Boccia pre potreby rozvoja motoriky handicapovaných žiakov. Projektom chceme pomôcť deťom s mentálnym postihnutím, aby si našli cestu k pohybovým aktivitám, získali sebavedomie a zažili pocit úspechu. Aktivitami, ktoré budeme v projekte realizovať chceme zabezpečiť deťom a mládeži športové vyžitie, upevňovať u nich vzťah k športu a v konečnom dôsledku zlepšovať ich zdravotný stav.

V priebehu nasledujúcich mesiacov nás čaká: opraviť oplotenie na školskom ihrisku a prístupový chodník k ihrisku pre imobilných žiakov, pravidelnými aktivitami vytvoriť pozitívny vzťah zdravotne znevýhodnených k športu, naučiť sa základné pravidlá hry Boccia, zvládnuť základy techniky a taktiky v Boccii cez pravidelnú kondičnú prípravu, športovými a pohybovými aktivitami rozvíjať oslabenú telesnú - hrubú a jemnú motoriku detí a žiakov, rozvíjať a podporovať u detí pohybové zručnosti cez skákanie, hádzanie, behanie, chytanie, kopanie. Následne zrealizjeme Športový deň pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Zamestnanecký grantový program je zameraný na zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít a na dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov. Aktivity projektu sa budú realizovať od mája 2020 do septembra 2020.

Tak neváhajte, tešte sa s nami, ukážme svetu náš záujem o zmenu a rozvoj postoja v oblasti športu a zdravého životného štýlu!

 Mgr. Ľubomíra Kucková

V prílohe sa nachádza textový materiál, v ktorom sa môžete oboznámiť so súčasnými podmienkami vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v triede Špeciálnej základnej školy v Bytči. Od septembra 2020 bude trieda pre žiakov s poruchou autistického spektra súčasťou Základnej školy pre žiakov s autizmom. Sme jediná škola tohto druhu v okrese Bytča, ktorá bude od 1. septembra 2020 vzdelávať žiakov s poruchou autistického spektra aj bez mentálneho postihnutia. Možno práve vďaka uvedeným informáciám sa rozhodnete umiestniť Vaše dieťa v školskom roku 2020/2021 do našej školy.

              5,318 Autism Stock Illustrations, Cliparts And Royalty Free Autism ...

Téma VII. ročníka výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" pre školský rok 2019/2020 bola: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom prostredí“. Slávnostné vyhodnotenie národného kola sa uskutočnilo 11. februára 2020, v Európsky deň čísla tiesňového volania 112, v priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica. Ocenenie si za svoje výtvarné práce prevzali deti a žiaci z okresov Krupina, Brezno, Žarnovica, Revúca, Lučenec, Detva, Michalovce, Sobrance, Topoľčany, Komárno, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Kežmarok, Snina, Trnava, Galanta, Žilina, Čadca a Bytča.

S radosťou sme prijali správu, že práve náš žiak 7. ročníka Marián Rác sa v internetovom hlasovaní národného kola umiestnil na 2. mieste. Ocenenie v podobe hodnotných vecných cien a diplomu si prevzal osobne. Blahoželáme mu a prajeme ešte veľa nápadov v jeho ďalšej tvorbe a ich úspešnú realizáciu. Výsledkovú listinu národného kola si môžete pozrieť TU

Všetky zaslané práce našich žiakov si môžete pozrieť TU

Mgr. Božena Bašová, Ing. Pavol Bilas

Dňa 05. marca 2020 sme sa zúčastnili už 13. ročníka regionálneho podujatia Môj priateľ počítač. Cieľom tejto akcie je prezentácia schopností a zručností pri práci s PC žiakov špeciálnych základných škôl zo žilinského regiónu. Úlohou žiakov je každý rok si samostatne pripraviť prezentáciu na určenú tému a odprezentovať ju na pôde školy J. M. Hurbana v Žiline. Téma 13. ročníka bola NAŠA ZEM JE ÚŽASNÁ.

Našu školu reprezentovali žiaci Patrik Čerňan a Matúš Horčičák. Pripravili si prezentáciu o environmentálnych aktivitách v našej škole. Predstavili ostatným tému ochrany životného prostredia a odpadov. Prostredníctvom fotografií a videí žiaci ukázali, ako sme v našej škole zrecyklovali niektoré odpadové materiály, dali sme im druhú šancu a vyrobili sme z nich edukačné pomôcky pre spolužiakov z B a C variantu.

         Mgr. Jana Frniaková, Mgr. Viera Kalmanová

Od začiatku školského roka sa spolu so žiakmi venujeme problematike odpadov a možnostiam jeho znižovania. Našim hlavným cieľom je naučiť žiakov triediť odpad a vytvoriť u nich návyky triedenia odpadu. V mesiaci február si žiaci spolu s triednymi učiteľmi zopakovali recyklačné symboly, ktoré sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si uľahčia rozhodovanie, či majú výrobok vhodiť do nádoby na separovaný zber alebo do komunálneho odpadu. Spolu s enviro pomocníkmi sme vyhotovili nové označenia na zberné nádoby papieru a plastov. Následne sme spoločne po celej škole vymenili staré označenia za nové. Toto označenie nádob žiakom tiež uľahčuje, aby vedeli, do ktorej nádoby patrí aký odpadový materiál.

Touto cestou by som chcela poďakovať žiakom za ich ochotu a nadšenie sa zúčastňovať a pomáhať pri environmentálnych aktivitách, tiež všetkým pedagógom a zamestnancom školy za zapájanie sa do separácie. Verím, že spoločnými silami, krok po kroku dosiahneme očakávané výsledky.

Mgr. Jana Frniaková

Sezóna karnevalov je v plnom prúde. Čas, na ktorý sa už každoročne tešia veľkí aj malí. Čas, kedy sa vymýšľajú masky, šijú kostýmy, zhotovujú škrabošky... Ľudia sa prezliekajú za rozprávkové bytosti a aspoň na chvíľu sa stávajú niekým iným - krásnymi princeznami, odvážnymi rytiermi či tajomnými tvormi s nadprirodzenými schopnosťami. Aj u nás sa dňa 21.02.2020 konal školský karneval. Tento rok si žiaci pripravili veľa originálnych masiek, ktoré si tu môžete pozrieť.

                   Mgr. Daniela Vyšná

 

 

Dňa 18.02.2020 sme sa zúčastnili prednášky a tvorivých dielní v Sobášnom paláci v Bytči. Pani etnologička Mgr. Adriana Bárdyová z Považského múzea v Žiline nám porozprávala o fašiangoch. Žiaci sa dozvedeli, že fašiangy sú obdobím, ktoré predstavuje prechod medzi zimou a jarou, medzi vianočnými sviatkami a obdobím pôstu. Trvajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Je to obdobie, ktoré sa spája s veselosťou, zábavami a plesmi. Neodmysliteľnou súčasťou sú masky a maskované sprievody. Konali sa zabíjačky, svadby, piekli sa šišky a fánky. Po zaujímavej prednáške si žiaci vytvorili fašiangové masky a do školy sa vracali zamaskovaní v novovyrobených škraboškách.

Mgr. Martina Koišová, Mgr. Ivana Janošíková

Výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Trenčianskeho a Žilinského kraja, ktorú každoročne organizuje Spojená škola v Púchove, nám v tomto školskom roku priniesla veľa radosti z ocenení. Vo štvrtok 13.02.2020 sa v Divadle Púchov konalo vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s vernisážou výstavy výtvarných prác žiakov. Úspešné zobrazenie témy Karneval prinieslo ocenenia nasledovným žiakom našej školy:

Diplom a cenu za kolektívnu plošnú prácu žiakov B variantu, z triedy B1: Matúš Bača, Paulína Mohyláková

Diplomy a ceny za individuálne práce žiakom B variantu, z triedy B1: Jakub Brezáni, Silvia Voloníková

Diplom a cenu za kolektívnu trojrozmernú prácu žiakom 9. ročníka A variantu: Matúš Horčičák, Pamela Štrkáčová

Diplomy a ceny za individuálne práce žiakom 8. ročníka A variantu: Adrián Zajac, Erik Ďurkech, Silvia Majerová

Kresba je v živote hendikepovaných detí niečo magické a dieťa v nej vyjadruje všetko, čo v živote prežíva. Ich kresby sú výnimočné a vypovedajú o pocitoch, postojoch, predstavách, náladách a snoch. Každé jedno  ocenenie ich posúva vpred a stávajú sa z nich veľkí maliari.

                                                                                                     Mgr. Božena Bašová, Mgr. Mária Holáčiková