Naši žiaci reprezentovali školu na podujatí Špeciálnych olympiád v atletike na atletickom štadióne TUKE v Košiciach. Prvý deň, 09.06.2021, absolvovali registráciu. Po nej sme si išli pozrieť historické centrum Košíc. Druhý deň sa z našich žiakov stali úspešní atléti, ktorí súťažili v behu na 25m, 50m, 100m a 200m, vo vrhu guľou a skoku do výšky. Každý z nich si odniesol medailu spojenú s neopakovateľným športovým zážitkom. Zlatú medailu si vybojoval v behu na 25m a 50m Ivan Stolár. Dievčatá Nikola Dudíková a Lea Sopóciová zo štafety 4x100m sa taktiež mohli popýšiť zlatou medailou. V skoku do výšky doniesla zlato Lea Sopóciová. Striebornú medailu vybojovala vo vrhu guľou Nikola Dudíková. Bronzová medaila sa ušla Lei Sopóciovej z behu na 200m. Štvrté miesto obsadila v behu na 100m Nikola Dudíková a v štafete 4x100m Ivan Stolár.

Všetkým pretekárom srdečne blahoželám a prajeme im ešte veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii našej školy.                                 

https://specialolympics.sk/hromadne-podujatie-specialnych-olympiad-slovensko-v-atletike-10-6-2021-kosice/?%3E

                             Mgr. Ivana Janošíková

Deň detí si žiaci 4., 5., 6., ročníka a Praktickej školy skutočne užili. Hneď po ranných aktivitách v kmeňových triedach a výdatnej desiate sme sa spoločne vydali na cestu do histórie. „Po stopách povestí Bytče a okolia,“ v spolupráci s organizáciou Ruka v ruke, sme spoznávali dejiny nášho mesta. Najprv sme si vyzdvihli mapu a podľa indícií sme napätí a dobre naladení hľadali zaujímavé aktivity a plnili veselé nenáročné úlohy. Spolu sme i tancovali, lietali ako orol, skákali na jednej nohe. . . . . Bola to naozaj zábava! Veľmi veľa sme sa aj naučili. Posledná nápoveda nás priviedla k obchodíku na námestí so zdravými potravinami, kde deti dostali odmenu, ktorou bola krásna magnetka mesta Bytče.

Milé deti, prajeme vám, aby ste boli zdravé, šťastné, veselé a ľúbené!

                                                                                      Mgr. Martina Koišová, Mgr. Jozefína Novotná, Mgr. Ivana Janošíková

Otec nablízku je názov celoslovenskej umeleckej súťaže, ktorú pri príležitosti Dňa rodiny 2021 vyhlásilo Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Podľa vyjadrenia organizátorov je cieľom súťaže poskytnúť priestor deťom, mladým i dospelým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich životoch. Svojimi prácami sa do výtvarnej časti uvedenej súťaže zapojili aj žiaci našej ŠZŠ. Okrem výtvarnej  tvorby si spolu s vyučujúcimi našli priestor aj na diskusiu o dôležitosti a výnimočnej úlohe otca v každej  rodine. Téma žiakov zaujala a vytvorili naozaj krásne práce. Zaslané výtvarné práce našich žiakov si môžete pozrieť TU.

Mgr. Božena Bašová, Ing. Pavol Bilas

Pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu je veľmi dôležitý. Je veľa možností realizácie environmentálnej výchovy na školách. Medzi najzaujímavejšie patria súťaže, ktoré vedú k zvyšovaniu environmentálneho povedomia žiakov a podnecujú ich záujem o tému ochrany životného prostredia. Naši učitelia sa spolu so žiakmi každoročne zapájajú v rámci environmentálnych aktivít aj do mnohých výtvarných súťaží. Jednou z nich bola súťaž, ktorú vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. k príležitosti Svetového dňa vody 2021. Vedeniu spoločnosti záleží na čistom životnom prostredí, preto do svojich aktivít zapája aj deti a mládež s cieľom viesť ich k ochrane životného prostredia. Tohtoročná téma znela: Čo pre Teba znamená voda. Žiaci sa mali možnosť v rámci súťaže vyjadriť textom (poézia, próza) alebo výtvarným spracovaním a vyjadriť svoj vzťah k nenahraditeľnej tekutine, akou je voda. Do súťaže sme sa zapojili výtvarnými prácami žiakov našej špeciálnej základnej školy. S potešením sme prijali správu organizátorov o udelení ceny za 1. miesto. Ocenenou bola Pamela Štrkáčová za svoju kresbu s názvom „Každý potrebuje vodu“. Srdečne blahoželáme!

   Mgr. Jana Frniaková

Ak by sme mali definovať tanec, hovoríme o fyzickom vyjadrení vzťahov a nápadov prostredníctvom pohybu. Nikto ho nevytvoril ani nevymyslel. Je zarytý hlboko v srdci a prináša nám potešenie. Ladnosť, jedinečnosť, rozmanitosť, fantázia, radosť, víťazstvo, čaro okamihu, úsmev. To všetko môžu zažívať naši žiaci, ak okúsili kúzlo tanečných pohybov. Veľakrát im tanec pomáha vyjadriť pocity a emócie, na ktoré slová nestačia. Nielen tanec, ale všetky športové a pohybové aktivity nám pomáhajú už niekoľko rokov realizovať inklúziu. Naši žiaci svojou jedinečnosťou, odhodlaním a výkonmi dokážu ohúriť aj intaktnú populáciu. Ako inak, keď nie tancom sme si mohli pripomenúť 29. apríl, Medzinárodný deň tanca. Pri dodržaní všetkých opatrení školský dvor na chvíľu ožil smiechom, radosťou a tancom. Mohli by sme povedať, že tanec a umenie je len pre talentovaných ľudí, ale práve naopak. Umenie by malo byť dostupné pre všetkých, aby kvalitne formovalo každého z nás. Práve tanec, ako umelecký výrazový prostriedok, umožňuje našim žiakom zažívať pocit šťastia a úspechu.

                                                    Mgr. Mária Holáčiková

22. apríla sme si spolu so žiakmi pripomenuli a oslávili našu krásnu Zem. Tento deň je v súčasnosti veľmi populárny na celom svete. Všetky akcie a podujatia podporujú u ľudí ekologické správanie. Naši učitelia sa každoročne snažia žiakom vštepiť, že každý z nás môže svojím konaním a správaním v niečom prispieť. Pretože, aj malý krôčik jedného z nás zmôže veľkú vec! Žiaci sa zúčastnili poučných aktivít zameraných na ochranu a lásku k našej planéte. Pozreli si prezentáciu o dôležitosti ochrany Zeme a tiež o potrebe separácie odpadu. Zahrali si odpadové človeče i pexeso. Absolvovali aj vychádzky do blízkeho okolia a zbierali porozhadzované odpadky. Ďalšie skupinky upratovali a zveľaďovali školský pozemok, okopávali vyvýšené záhony a vytrhávali burinu. Veríme, že všetky činnosti, ktoré žiaci absolvovali ich motivujú nielen k zamysleniu sa, ale aj hľadaniu riešenia, ako pomôcť našej Zemi. Majme radi našu Zem i prírodu a dary, ktoré nám dáva. Je našou povinnosťou robiť všetko pre to, aby tu bola aj pre ďalšie generácie.

Mgr. Jana Frniaková

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Je to jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už po 25-krát a 11. apríl sa už klasicky nesie v žltej farbe. Symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia v tento deň pripínajú na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu a podporu onkologickým pacientom.

Žiaľ, tento rok sa kvôli Covid-19 nemôže konať tento výnimočný deň, v ktorom by sme sa všetci spojili a opäť priniesli medzi ľudí malé kvietky symbolizujúce nádej, morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

Napriek tomu si žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami pripomenuli tento deň. Porozprávali sa o zdravom spôsobe života, o starostlivosti o vlastné zdravie, o prevencii proti chorobám a aj o tom, prečo je potrebné pomáhať chorým ľudom. Zapojili sa aj prostredníctvom tvorivých aktivít – vyrábali narcisy, modelovali, maľovali, strihali, lepili, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili podporu a empatiu ľudom, ktorí bojujú s rakovinou.

                                                                                                                      Bc. Marta Játiová

Pozývame Vás na virtuálnu výstavu 25. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet na tému: Je to v mojich rukách! Nahliadnite spolu s nami do sveta detskej fantázie žiakov a študentov z materských, základných, stredných, špeciálnych a umeleckých škôl z celého Slovenska, medzi ktorými sú aj štyri výtvarné práce žiakov našej školy.

Virtuálnu výstavu si môžete pozrieť na: https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/galeria

Prajeme vám krásny umelecký zážitok!

Mgr. Božena Bašová

V pondelok 22. marca sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň vody. Zopakovali sme si, že voda je základnou podmienkou všetkého života na našej planéte a bez nej by život nemohol existovať. Voda má pre človeka, zvieratá i rastliny nesmierny význam! S vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Naši usilovní žiaci pod vedením svojich učiteľov pozerali poučnú prezentáciu o tejto najvzácnejšej tekutine. Spoločne kreslili, maľovali kvapky vody a vypracovali si zaujímavé pracovné listy. Žiaci si osviežili staré známe pojmy ako pitná a úžitková voda, zdroje pitnej vody, slaná morská voda aj sladkovodné zásoby vody. Všetci sa aktívne a veselo zapájali a opäť nám žiaci dokázali, že sa v danej téme orientujú a že vodou skutočne šetria a neplytvajú. Všetci dobre vieme, že zdroje pitnej vody sú obmedzené, preto ochrana vody a šírenie pozitívneho povedomia už u malých detí je nesmierne dôležité. Musíme si uvedomiť, že znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i pre ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť a pristupovať k nim rozumne.

 Mgr. Jana Frniaková

Jedinečnosť, rozmanitosť, vzácnosť. Aj takto by sme mohli opísať našich skvelých spolužiakov a kamarátov s Downovým syndrómom. Možno pre niekoho sú iní, no my to tak nevnímame. Pre nás sú rovnakí ako my všetci. Sú veľkí milovníci hudby, tanca a športu. Sú veľmi šikovní v učení a zúčastňujú sa rôznych súťaží, kde ukazujú svoju jedinečnosť. Aj keď nám koronavírus momentálne plány zamotal a na niektoré aktivity nie je ten správny čas, naši žiaci sa spolu s pani učiteľkami zapojili do Ponožkovej výzvy. Chceli sme dať najavo, že si uvedomujeme odlišnosť našich spolužiakov, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme.

Svojou radosťou a smiechom obohacujú naše životy. Učia nás byť k sebe milí, láskaví, tolerantní. Dávajú nám priestor, aby sme všetci mohli osobnostne rásť a dokázali pochopiť tento zložitý svet.

Mgr. Mária Holáčiková, Mgr. Paulína Hujová

Cieľom tohto dňa je motivovať žiakov k zmene stravovacích návykov, k obmedzeniu konzumácie nezdravých potravín a k dodržiavaniu správneho pitného režimu. 10.3.2021 sme v rámci ,,Dňa bez sladkostí“ so žiakmi realizovali aktivity zamerané na tému: Zdravé a nezdravé jedlo. Žiaci sa s pani učiteľkami porozprávali o význame zdravých potravín pre ľudské telo a aj o rizikách, ktoré sa môžu vyskytnúť pri častom jedení nezdravých potravín. Žiaci s autizmom si v letákoch vyhľadávali potraviny, triedili ich podľa prospešnosti pre organizmus, povystrihovali si zdravé aj nezdravé potraviny a tie nalepili do ,,brušiek“ namaľovaných medvedíkov – usmiaty medvedík predstavoval zdravé potraviny, smutný nezdravé potraviny.

Starší žiaci si vytvorili zaujímavý a poučný projekt zameraný na správne stravovacie návyky. Porozprávali sa o význame ovocia, zeleniny a vymenili si navzájom domáce recepty na zdravé nátierky. Žiaci druhého a tretieho ročníka s pani učiteľkami prežili tiež príjemný deň. Spoločne si v kuchynke pripravili zdravé pokrmy – upiekli si kváskové rožky, posypané semienkami. Na ne si natreli nátierku z pečenej zeleniny a všetko zapili voňavým bylinkovým čajíkom. Našim malým kuchárom nielenže veľmi chutilo, ale naučili sa, že chlebík a rožky sa môžu upiecť aj bez kvasníc a sú veľmi zdravé. Všetky tieto aktivity boli zamerané na zdravú stravu, podporu zdravia a prevenciu obezity.

                                                                                                                      Bc. Marta Játiová

Vtáčik, vtáčik, prileť k nám,

ja ti niečo prichystám.

Trochu hrachu, trochu krúp,

prileť vtáčik, dupi, dup.

Žiaci zo špeciálnej základnej školy majú dobré srdiečka a nápady. Veľmi im záleží na prírode a zvieratách, zvlášť na vtáčikoch, ktoré to majú počas zimy ťažké. Keďže je všetko pokryté bielym snehom, potravy majú naozaj málo. Naši žiaci sa rozhodli pomôcť vtáčikom a pod vedením pána učiteľa vyrobili nielen krásne, ale hlavne funkčné vtáčie búdky. Vtáky sa v tomto príbytku cítia bezpečne a pohodlne, preto im búdky poskytnú domov a môžu sa v nich zahniezdiť. Spoločne so žiakmi sme vtáčie búdky rozmiestnili na školskom dvore a vysvetlili si, na čo slúžia. Po stromoch žiaci rozvešali aj vlastnoručne vyrobené kŕmidlá, ktoré sme počas zimy kontrolovali a plnili rôznymi semienkami. Na ich zostrojenie použili odpadový materiál. Opäť sme si zopakovali, čo je recyklácia a že aj odpadovému materiálu môžeme vdýchnuť nový život.

                                                                                                                                 Mgr. Jana Frniaková

                                                                                                                                               

O výsledkoch medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2020 sme Vás už informovali v predošlom príspevku. Chceme sa s Vami podeliť o milé prekvapenie, ktoré pre nás 9. februára 2021 pripravili organizátori Zeleného sveta zo Slovenskej agentúry životného prostredia MSc. Jana Rajnohová a Mgr. Andrej Šijak. Oceneným deviatakom ŠZŠ Erikovi Ďurkechovi a Silvii Majerovej priviezli okrem diplomov aj hodnotné ceny, ktoré im v priestoroch našej školy osobne odovzdali. Verní myšlienke efektívneho využitia vecí obdarovali žiakov praktickými športovými, školskými a umeleckými potrebami. Škole podarovali knižné publikácie s environmentálnou tematikou. Silvia Majerová, víťazka hlavnej ceny Zeleného sveta, získala okrem uvedených cien aj  krásny, novučičký bicykel. Vzhľadom na preventívne pandemické opatrenia sa odovzdávania cien nemohli zúčastniť všetci žiaci školy, preto svojou prítomnosťou podporili spolužiakov iba deviataci, ktorí sa spolu s pani riaditeľkou Mgr. Ďurajkovou, pani zástupkyňou Mgr. Bašovou a triednym učiteľom Ing. Bilasom spoločne tešili z tejto milej, pre všetkých nezabudnuteľnej chvíle. Ďakujeme!

Fotografie z odovzdávania ocenení si môžete pozrieť TU.

Viac informácií o súťaži Zelený svet a všetky ocenené práce účastníkov si môžete pozrieť na: https://www.ewobox.sk/clanok/vysledky-25-rocnika-umeleckej-sutaze-zeleny-svet.

Mgr. Božena Bašová

Ako plesknutím čarovného prútika sme našu triedu zmenili na rozprávkovú krajinu. Odrazu sme sa ocitli vo svete splnených prianí, kedy sa na chvíľu môže stať každý tým, čím chce. Žiaci sa zmenili na batmanov, čarodejníkov, šašov, princezné a iné rozprávkové postavičky. Aj napriek všetkým hygienickým opatreniam a nariadeniam si žiaci užili krásne chvíle plné zábavy a šantenia. V týchto ťažkých časoch sa nám podarilo vytvoriť jeden zázračný rozprávkový svet plný fantázie a hlavne úsmevu.

 

 

 

 

Dnes sme naše školské učenie,

zmenili na karnevalové šantenie.

A že to bola riadna paráda,

smiechom sa nám dvíhala nálada.

 

V triede sa odrazu všetko zmenilo

a v rozprávkovej ríši sa žiakom páčilo.

Na matematiku k nám zavítala lienka,

na písanie zas krásna Snehulienka.

 

Verte, že sme to riadne roztočili

a úsmev sme všetkým vyčarili.

Veríme, že o rok zase,

zažijeme karneval v plnej kráse.

 

                                                                                        Mgr. Mária Holáčiková

 

Žiaci 4.a 5. ročníka nastúpili 8. februára do školy skutočne pravou nohou. Počas prvých hodín bolo naozaj veselo, tvorivo a pomocou hry sme sa veľa naučili a deti si utvrdili svoje vedomosti, ktoré v poslednej dobe získavali na online vyučovaní. Na slovenčine sme si zopakovali abecedu a písanie vlastných mien pomocou plastelíny. Spojili sme jemnú motoriku s vedomosťami a každý zapojil i svoju fantáziu. Dobrými pomocníkmi boli aj vlastnoručne vyrobené kartičky s mäkkým I a ypsilonom. Zistila som, že vybrané aj odvodené slová idú deťom veľmi dobre. Len sem-tam sa objavila maličká chybička. Na záver sme si zahrali obľúbenú hru s názvom Kolotoč. Deti vymýšľali slová na koncové písmeno predošlého slova, ktoré povedal ich spolužiak. A poviem vám, slovná zásoba našich usilovných žiakov je bohatá. Poznajú exotické zvieratká, členov rodiny, názvy krajín aj atypické krstné mená.

Milé deti, prajem vám, aby sa vám takto príjemne a veselo pracovalo počas celého 2. polroka. Robíte nám veľkú radosť! FOTO

 

Škola to je sranda veľká,

i keď do nás hučí učiteľka.

Naučí nás písať, čítať,

na matike aj počítať.

 

Uč sa, aby si bol šťastný

a nemusel tvrdo drieť!

Kým si mladý, tak sa nauč,

o čom všetko je náš svet.


Mgr. Martina Koišová