Bábkové divadlo BABADLO otvorilo svoju čarovnú oponu 1. júna 1995 so snahou obnoviť tradíciu bábkarstva v šarišskej oblasti. Babadlo je jediným profesionálnym divadlom svojho druhu v celom Prešovskom kraji. Svojou tvorbou sa zameriava predovšetkým na detského diváka. Divadlo sa usiluje priblížiť hlavne pôvodnú slovenskú tvorbu, svetovú klasiku a autorské divadlo. Prostredníctvom hry a divadla rozvíja cit pre umenie (zdroj: https://babadlo.sk). 

Herec bábkového divadla sa nám s rozprávkou KRÁĽ DROZDIA BRADA predstavil na pôde našej školy vo štvrtok 16. mája 2019. Svojím hereckým výkonom, bábkami a kulisami zaujal všetkých divákov. Spolu sme sa zasmiali, chvíľkami aj zamysleli, poučili a veľmi dobre pobavili. Ďakujeme za hodnotný umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie s rozprávkou Divadla Babadlo z Prešova.

Mgr. Božena Bašová

V dňoch 06.-07. mája 2019 reprezentovali našu školu na 19. Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v stolnom tenise v Bratislave: Pamela Štrkáčová, Lea Sopóciová, Enrik Baláž a Milan Klunda. Výsledky:

Pamela Štrkáčová – 1. miesto v dvojhre a v štvorhre

Lea Sopóciová – 3. miesto v štvorhre

Enrik Baláž – 3. miesto v dvojhre a 4. miesto v štvorhre

Za vzornú reprezentáciu ďakujeme a blahoželáme!

Miroslav Kurinský

Dňa 29.04.2019 sa v kultúrnom dome v Bytči uskutočnil pre našich žiakov výchovný koncert. Pedagógovia a žiaci ZUŠ Bytča pripravili pre nás príjemné chvíle plné hudby, tanca a spevu. Všetci sme si z koncertu odniesli hlboký umelecký zážitok.

Mgr. Katarína Valíčková

Prvýkrát sme sa zúčastnili na 2. ročníku Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád vo florbale v Modre. Z ôsmich tímov (Spišská Nová Ves, Prešov, Rožňava, Považská Bystrica, Námestovo, Pezinok, Bratislava a Bytča) sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Našu školu reprezentovali: Mário a František Rástočný, Enrik Baláž, Adam Šušola, Marián Rác a Milan Klunda. Ďakujeme chlapci, všetci ste boli skvelí!

Mgr. Zdenka Počarovská

Tvorili sme pred Veľkou nocou v Sobášnom paláci v Bytči 16.04.2019, pričom sme sa od etnologičky z Považského múzea dozvedeli o zvykoch, tradíciách, obradoch, poverách a symboloch veľkonočného obdobia. Naši žiaci sú veru zruční, vyrobili prekrásne veľkonočné dekorácie, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Zdenka Počarovská

Nezabudnuteľné zážitky, výnimočné chvíle a množstvo energie sme opäť zažili na ďalšom ročníku tanečnej súťaže Pohyb bez bariér 2019. Súťaž sa konala v sobotu 13.04.2019 v Dome odborov v Žiline. Výkony našich žiakov chytili každého za srdce. Ich nefalšovaná radosť a skvelé tanečné výkony rozburácali celé obecenstvo. Sme nesmierne pyšní, že naše Bodky a Pastelky získali 1. miesto s choreografiou Farebný svet1. miesto s choreografiou Bláznivý deň.

Tanec dáva deťom možnosť prežiť úspech. Ďakujeme organizátorom, najmä Alici Hammerovej, že našim výnimočným deťom dáva priestor a možnosť zažívať pocit šťastia, radosti a úspechu.

Hurá o rok na Pohybe bez bariér!                                

Mgr. Mária Holáčiková

Krajské kolo súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava 2019 sa konalo 17.04.2019 v krásnych priestoroch synagógy v Ružomberku. Žiaci našej školy sa v silnej konkurencii umiestnili nasledovne:

V prednese poézie v I. kategórii na 3. mieste Marko Kresáň, v II. kategórii na 2. mieste Alexandra Pajgertová a v III. kategórii na 4. mieste Nikolka Kulíšková.

V prednese prózy v I. kategórii na 1. mieste Ivan Stolár, v II. kategórii na 2. mieste Tomáš Rychtarčík a v III. kategórii na 3. mieste Patrik Čerňan.

Ceny im osobne odovzdala riaditeľka našej školy. Gratulujeme!                            

Mgr. Zdenka Počarovská

Dňa 17. apríla 2019 sa uskutočnil Veľkonočný turnaj žiakov v stolnom tenise. Zápasilo sa v 3 kategóriách – žiačky, žiaci a dorast.

Výsledky:

Žiačky:

1. miesto – Pamela Štrkáčová

2. miesto – Lea Sopóciová

3. miesto – Veronika Hýčková

Žiaci:

1. miesto – Enrik Baláž

2. miesto – Ján Jašík

3. miesto – František Rástočný

Dorast:

1. miesto – Peter Bohuš 

2. miesto – Milan Klunda

3. miesto – Jozef Papaj                

Miroslav Kurinský

Spojená škola v Púchove zorganizovala aj tento školský rok Výstavu výtvarných prác žiakov zo zdravotným znevýhodnením na tému „Čím chcem byť“. Vernisáž výstavy sa konala 15.04.2019 vo foyeri Divadla Púchov. Medzi ocenenými žiakmi nechýbali ani žiaci z našej špeciálnej základnej školy. Erik Ďurkech, Mirko Škoruba, Nikolka Kulíšková a Sidka Rácová si ocenenie v Púchove prevzali osobne. Krásny slnečný deň sme využili aj na prechádzku, ktorou sme náš výlet do Púchova ukončili. Peťko Gaňa a Aďko Zajac sa vernisáže nemohli zúčastniť, preto sme im ocenenie odovzdali  nasledujúci deň v škole. Ďakujeme organizátorom za zorganizovanie výstavy, ktorá je prístupná  verejnosti vo foyeri Divadla Púchov do konca apríla. Fotografie z výstavy si môžete pozrieť aj vo fotogalérii Spojenej školy v Púchove na ich webovom sídle www.spojenaskolapuchov.sk

Mgr. Božena Bašová

Na 21. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže s ekologickou tematikou „My sa nevieme sťažovať nahlas“ získali v kategórii špeciálne školy ocenenie aj žiaci našej špeciálnej základnej školy. Téma aktuálneho ročníka výtvarnej súťaže „Máme plán B“ umožnila žiakom prostredníctvom výtvarnej tvorby zobraziť vo svojich prácach nadšenie a radosť z čistej prírody, ale aj apelovať na jej krehkosť a potrebu ochrany. Šiestak Mário Rástočný získal individuálne ocenenie Slovenskej agentúry životného prostredia za výtvarnú  prácu s názvom „Naozaj chceme takto žiť?“. Veľkú radosť sme mali aj z udelenia čestného uznania za kolekciu našich výtvarných prác. Vernisáže výstavy, ktorá sa uskutočnila 11. apríla 2019 vo výstavných priestoroch Berggerichtu v Banskej Štiavnici, sme sa zúčastnili aj my. Po jej skončení sme prijali pozvanie vedúcej Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici Ing. arch. Ivety Chovanovej na prehliadku galérie. Touto cestou sa jej chceme poďakovať za hodnotný umelecký zážitok, ako aj jej odborný a ľudský prístup.

Ďakujeme aj organizátorom súťaže: Slovenskému banskému múzeu - Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, BBSK - Pohronskému osvetovému stredisku Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, Slovenskej agentúre životného prostredia Banská Bystrica a Mestu Banská Štiavnica za zorganizovanie výtvarnej súťaže, pozvanie na vernisáž a udelenie ocenenia.

Mgr. Božena Bašová

Pod názvom „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“ sa na našej škole uskutočnila výtvarná a literárna súťaž v rámci aktivít na podporu výchovy k ľudským právam, tolerancii, formám diskriminácie. Odlišujeme sa od seba farbou pleti, výzorom, rečou, ale aj povahovými vlastnosťami. To, že sme rôzni je prirodzené a prirodzené je aj rešpektovať to! Na svete žijú ľudia, ktorí sa od seba odlišujú jazykom, náboženstvom, kultúrou. Je však veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že oni sú dokonalí a ostatní sa im nemôžu rovnať. Neuvedomujú si nesprávne zmýšľanie. Veď všetci chceme žiť v mieri, byť šťastní, mať svoju rodinu, priateľov.

Nad týmto všetkým sa zamysleli aj naši žiaci a svoj názor a postoj vyjadrili formou výtvarných a literárnych prác, ktoré boli naozaj pekné a výstižné. Všetky práce boli vystavené. Žiaci, ale aj rodičia odovzdávali svoj hlas tým najkrajším.

Výsledky sú nasledovné:

1. miesto – Juraj Ďuraj,  6. roč.

2. miesto – Mário Rástočný,  6. roč.

3. miesto – trieda B prípravného ročníka, spoločná práca

Zvláštne ocenenie a pochvalu získali žiaci 6. a 7. ročníka za veľmi peknú spoločnú literárnu prácu.

Všetkým blahoželáme!                                  

                                                                                                                               Mgr. Magdaléna Tóthová

V mesiacoch marec a apríl 2019 boli ocenení naši kolegovia pán Miroslav Kurinský a Mgr. Zdenka Počarovská za dlhoročnú, obetavú a na vysokej ľudskej i profesionálnej úrovni vykonávanú pedagogickú prácu so zdravotne znevýhodnenými žiakmi, najmä v oblasti športu na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.

Pán Miroslav Kurinský si ocenenie prevzal dňa 25.03.2019 priamo z rúk JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD., ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mgr. Zdene Počarovskej bolo ocenenie odovzdané dňa 04.04.2019 v Dolnom Kubíne. Ocenenie prevzala z rúk generálneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Mária Schrenkela a tiež prednostu Okresného úradu Žilina PhDr. Michala Lavríka. Podujatie organizoval Okresný úrad Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci programu sa na slávnostnom podujatí s prednesom prózy predstavil aj žiak piateho ročníka našej školy Jean Baláž.

Pán Miroslav Kurinský sa výchove zdravotne znevýhodnených detí a žiakov venuje už 39 rokov. V špeciálnych školách pracuje ako pedagogický zamestnanec od roku 1980. V Špeciálnej základnej škole internátnej v Krpeľanoch, ktorú z dôvodu reštrukturalizácie školstva zrušili, pracoval ako hlavný vychovávateľ 28 rokov. Pravidelne sa so žiakmi venoval športovým aktivitám, pripravoval ich na rôzne športové podujatia, organizoval týždenné turistické tábory. Od roku 2012 pracuje v našej Spojenej škole internátnej v Bytči ako vychovávateľ. Hneď od nástupu na pracovisko aktívne podporoval u žiakov záujem o šport, rozvíjal ich schopnosti a talenty v rôznych športoch, najmä v stolnom tenise, vo futbale a v atletike. Trénoval viacerých zdravotne znevýhodnených majstrov Slovenska v stolnom tenise. Pripravoval aj dvoch žiakov Špeciálnej základnej školy v Bytči na reprezentáciu Slovenska v stolnom tenise, ktorí na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Los Angeles vybojovali v dvojhrách zlato a bronz, v zmiešanej štvorhre zlato. Každoročne organizuje Majstrovstvá školy v stolnom tenise a tréningu žiakov venuje aj svoj voľný čas. Spolu s Mgr. Počarovskou organizujú Majstrovstvá Slovenska žiakov špeciálnych škôl v stolnom tenise, kde si plní aj hlavné rozhodcovské povinnosti. Okrem stolného tenisu dosahuje výborné výsledky aj pri príprave atlétov a futbalistov. V apríli 2018 sa zúčastnil spolu s unifikovaným družstvom chlapcov na európskom turnaji v unifikovanom futbale v Petrohrade. Európskeho turnaja v unifikovanom futbale sa zúčastnilo spolu 16 družstiev z Európy a z Ázie. Slovenskú republiku na základe nominácie Special Olympics Slovakia reprezentovali chlapci zo Špeciálnej základnej školy a Gymnázia z Bytče. V zoraďovacích kolách sa naši hráči prebojovali do najlepšej výkonnostnej skupiny A. V tejto skupine sa náš tím umiestnil na treťom mieste, čo je v rámci európsko-ázijskej konkurencie mimoriadny úspech. Veľkou mierou k nemu prispelo práve trénerské vedenie Miroslava Kurinského a Mgr. Jozefa Švrhovného (Gymnázium Bytča), ale najmä športový výkon a športové správanie hráčov celého slovenského tímu. Všetky športové úspechy žiakov, ktorým sa pán Kurinský venuje, nemôžeme vymenovať. Do Bytče cestuje pán Miroslav Kurinský každý deň až z Lipovca (okr. Martin). Napriek tomu sa stále vo svojom voľnom čase venuje rozvíjaniu športových aktivít zdravotne znevýhodnených žiakov.

Mgr. Zdena Počarovská pracuje ako pedagogický zamestnanec v špeciálnych školách už od roku 1978. V Považskej Bystrici pôsobila 20 rokov, 9 rokov pracovala v  Púchove a od roku 2007 pracuje v Bytči. Okrem vzorného plnenia povinností, ktoré jej vyplývajú z pracovnej pozície učiteľky, sa mimoriadne aktívne venuje športovým aktivitám zdravotne znevýhodnených žiakov. Je aktívnou členkou Special Olympics Slovakia a  Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím. V týchto organizáciách pôsobila aj ako členka Výkonného výboru. Aktívne sa zapája do rôznych športových súťaží nielen v rámci regiónu či Slovenska, ale aj v zahraničí. V belgických Antverpách sa so žiakom a žiačkou zúčastnila na Európskej letnej špeciálnej olympiáde v ľahkej atletike. V konkurencii 58 krajín získali žiaci pod jej trénerským vedením dve 4. miesta, jednu striebornú a jednu zlatú medailu. S jedným žiakom sa zúčastnila aj na Plaveckých pretekoch princeznej Charlene v Monaku, ktorých sa zúčastnilo 25 štátov. V disciplíne 25 m prsia získali zlatú medailu a v disciplíne 50 m voľný spôsob bronz. Už 11 rokov je hlavnou organizátorkou Majstrovstiev Slovenskej republiky mentálne postihnutých žiakov. So stolnými tenistami (so žiakom a žiačkou) bola aj na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Los Angeles. Pre Slovensko vybojovali v dvojhrách zlato a bronz, v zmiešanej štvorhre zlato. Okrem toho sa mimoriadne aktívne pričinila o vytvorenie chlapčenského a dievčenského unifikovaného futbalového družstva. Tieto unifikované futbalové družstvá, ktoré sú vytvorené z hráčov špeciálnej základnej školy a študentov gymnázia z Bytče, úspešne reprezentovali Bytču a Žilinský kraj nielen doma, ale aj v zahraničí: v Ríme, v Maďarsku, v Česku a v Petrohrade. Pri športovej príprave žiakov a počas športových podujatí aktívne spolupracuje najmä s kolegom pánom Kurinským. Mgr. Počarovská svoju prácu vykonáva so zápalom, venuje jej veľa energie a voľného času. Pre šport už nadchla veľa žiakov, ktorí sa vďaka tomu naučili zmysluplne využívať voľný čas, zažili pocit úspechu, hrdosti z reprezentácie Slovenskej republiky a spolupatričnosti. Okrem športovcov vychováva tiež Mgr. Zdenka Počarovská zo žiakov aj výborných recitátorov, ktorí sa každoročne úspešne zúčastňujú nielen na regionálnych, krajských ale aj celoslovenských súťažiach a prehliadkach v prednese poézie a prózy.

Mgr. Božena Bašová

Dňa 11.04.2019 sa naše žiačky Lívia Michálková, Alexandra Pajgertová a Izabela Balážová zúčastnili 21. ročníka speváckej súťaže ľudových piesní Trenčiansky slávik. V silnej konkurencii „spevákov“ z ďalších špeciálnych škôl trenčianskeho kraja sa Izabela Balážová umiestnila s piesňou „Číže si šuhajko“ na 2. mieste v 2. kategórii a Saška Pajgertová získala cenu poroty v 2. kategórií za spev piesne „Limbora, Limbora“. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k ich výkonom!

Mgr. Valéria Kuceljová 

Dňa 10. apríla 2019 sa uskutočnil stolno-tenisový turnaj „O putovný pohár riaditeľky školy“ v Ilave. Po úspešných rokoch v minulosti naši reprezentanti Pamela Štrkáčová a Enrik Baláž nenašli premožiteľa ani tento rok. Obaja získali zlaté medaily a vydobyli aj putovný pohár. Blahoželáme!
 
Miroslav Kurinský

Jar je spojená s prebúdzaním života v prírode, a zároveň nás pozýva k aktivite a k pohybu. Dňa 09.04.2019 sa chlapci zo 6. až 9. ročníka A variantu zúčastnili zážitkového učenia v prírode. Navštívili Prírodnú rezerváciu Súľovské skaly, kde si na náučných tabuliach prečítali, aké zvieratá a rastliny sa vyskytujú v tejto lokalite. Niektoré rastlinky napr. prvosienka holá, poniklec prostredný, fialka lesná sa im predstavili v plnej kráse na skalách, lúkach a okolo turistických chodníkov. Žijú tu aj mnohé druhy motýľov ako napr. jasoň červenooký, dúhovec väčší či babôčka pávooká. Za štebotu vtáčikov chlapci čistili lúku od náletových drevín, čím prispeli k ochrane prirodzeného biotopu potrebného pre život týchto vzácnych druhov motýľov.

Mgr. Valéria Kuceljová

Už 24. ročník oblastnej súťaže v prednese poézie a prózy pod názvomOtvorené srdcia" sa konal tradične v kine Mier v Považskej Bystrici dňa 03.04.2019. Žiaci našej školy, ktorí nás reprezentovali sa umiestnili nasledovne:

I. kategória B variant: Nikola Kulíšková - 2. miesto

II. kategória praktická škola: Júlia Oláhová - 1. miesto

III. kategória: 1.-3.ročník: Branislav Štruml - 3. miesto

IV. kategória: 4.-6. ročník: Jozef Papaj - 2. miesto

V. kategória:  7.-9. ročník: Patrik Čerňan - 3. miesto

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

Mgr. Zdenka Počarovská