UF ukončenie šk roka 202021Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa nieslo v príjemnej atmosfére v areáli školy aj za prítomnosti vedúceho odboru školstva Okresného úradu Žilina PhDr. PaedDr. Dušana Galbavého, PhD. a prednostu Okresného úradu Žilina Mgr. Kamila Rumana.

Slniečko nás svojimi lúčmi šteklilo po tvári, ako by nám chcelo povedať, že prázdniny už klopú na dvere. So školským rokom sa spevom a tancom rozlúčili najmenší škôlkari, malí aj veľkí žiaci. Riaditeľka školy Mgr. Anna Ďurajková zhodnotila školský rok, ktorý bol vplyvom pandémie pomerne náročný. Slová vďaky patrili všetkým zamestnancom školy, žiakom, rodičom, ktorí i napriek sťaženým podmienkam tento rok úspešne zvládli. Posledný deň na našej škole patril aj našim deviatakom a predškolákom. Prajeme vám veľa šťastia, úspechov, nech je váš život radostný a krásny. Príjemnú atmosféru umocnilo odovzdávanie ocenení našim žiakom za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy v rôznych súťažiach. Po ukončení slávnostného programu sa žiaci vrátili do tried, kde si z rúk triednych učiteľov prevzali vysvedčenia.

Všetkým prajeme krásne prázdniny plné oddychu, slnka, dobrodružstiev, s množstvom nezabudnuteľných okamihov. Pavol Hamel spieva ,,keď máme ústa od malín čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo a nie tak zradne rýchlo“   Tešíme sa v septembri!

 Mgr. Mária Holáčiková