Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov každoročne organizuje Výstavu výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením. Sme radi, že aj my patríme medzi tie školy, ktoré sú každoročne pozývané prezentovať práce svojich žiakov na tomto podujatí. Pandemické opatrenia neumožnili organizátorom priamu účasť žiakov, rodičov a širokej verejnosti na výstave. Výborný nápad prezentovať výtvarné práce online elektronickou formou sme preto všetci s potešením uvítali. 

Virtuálnu výstavu Výtvarné dielničky si môžete pozrieť  na tomto linku:

https://youtu.be/Os3PhxN-4Jk

Ocenenie za výtvarné práce získali títo žiaci a žiačky našej školy:

  • prvák Samuel Sič
  • deviatačka Silvia Majerová
  • tretiačka Dominika Babčanová
  • žiak praktickej školy Miroslav Malý

Ďakujeme organizátorom, učiteľom a všetkým žiakom za krásny umelecký zážitok. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

Mgr. Božena Bašová