Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ponúklo žiakom a žiačkam základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva. Cieľom súťaže je osveta v rámci dodržiavania ľudských práv a nediskriminácie, tolerancie, rešpektu a všeobecného uplatňovania ľudských práv a základných slobôd v reálnom živote. Tento rok organiozátori pre deti vybrali tri tematické okruhy:

1. Spolu dokážeme veľké veci

2. Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena

3. Kalendár ľudských práv.

Do súťaže sa zapojilo celkom 128 škôl s 727 výtvarnými prácami.

S uvedenými témami sme so žiakmi na vyučovacích hodinách pracovali aj v našej špeciálnej základnej škole. Do súťaže sme zaslali 10 prác. Môžete si ich pozrieť TU.

S veľkým potešením sme prijali informáciu o tom, že v  kategórii  žiaci a žiačky špeciálnej základnej školy sa na druhom mieste umiestnila kolektívna práca žiakov štvrtého a piateho ročníka našej špeciálnej základnej školy, ktorí pod vedením Mgr. Koišovej a Ing. Bilasa vytvorili edukačné leporelo.

 Výsledky súťaže a všetky ocenené práce si môžete pozrieť na

http://www.snslp.sk/moje-ludske-prava-2021-vysledky/

Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zapojili do súťaže Moje ľudské práva ďakujeme a oceneným štvrtákom a piatakom srdečne gratulujeme.

                                                                                                                                                             Mgr. Božena Bašová