Ak by sme mali definovať tanec, hovoríme o fyzickom vyjadrení vzťahov a nápadov prostredníctvom pohybu. Nikto ho nevytvoril ani nevymyslel. Je zarytý hlboko v srdci a prináša nám potešenie. Ladnosť, jedinečnosť, rozmanitosť, fantázia, radosť, víťazstvo, čaro okamihu, úsmev. To všetko môžu zažívať naši žiaci, ak okúsili kúzlo tanečných pohybov. Veľakrát im tanec pomáha vyjadriť pocity a emócie, na ktoré slová nestačia. Nielen tanec, ale všetky športové a pohybové aktivity nám pomáhajú už niekoľko rokov realizovať inklúziu. Naši žiaci svojou jedinečnosťou, odhodlaním a výkonmi dokážu ohúriť aj intaktnú populáciu. Ako inak, keď nie tancom sme si mohli pripomenúť 29. apríl, Medzinárodný deň tanca. Pri dodržaní všetkých opatrení školský dvor na chvíľu ožil smiechom, radosťou a tancom. Mohli by sme povedať, že tanec a umenie je len pre talentovaných ľudí, ale práve naopak. Umenie by malo byť dostupné pre všetkých, aby kvalitne formovalo každého z nás. Práve tanec, ako umelecký výrazový prostriedok, umožňuje našim žiakom zažívať pocit šťastia a úspechu.

                                                    Mgr. Mária Holáčiková