Pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu je veľmi dôležitý. Je veľa možností realizácie environmentálnej výchovy na školách. Medzi najzaujímavejšie patria súťaže, ktoré vedú k zvyšovaniu environmentálneho povedomia žiakov a podnecujú ich záujem o tému ochrany životného prostredia. Naši učitelia sa spolu so žiakmi každoročne zapájajú v rámci environmentálnych aktivít aj do mnohých výtvarných súťaží. Jednou z nich bola súťaž, ktorú vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. k príležitosti Svetového dňa vody 2021. Vedeniu spoločnosti záleží na čistom životnom prostredí, preto do svojich aktivít zapája aj deti a mládež s cieľom viesť ich k ochrane životného prostredia. Tohtoročná téma znela: Čo pre Teba znamená voda. Žiaci sa mali možnosť v rámci súťaže vyjadriť textom (poézia, próza) alebo výtvarným spracovaním a vyjadriť svoj vzťah k nenahraditeľnej tekutine, akou je voda. Do súťaže sme sa zapojili výtvarnými prácami žiakov našej špeciálnej základnej školy. S potešením sme prijali správu organizátorov o udelení ceny za 1. miesto. Ocenenou bola Pamela Štrkáčová za svoju kresbu s názvom „Každý potrebuje vodu“. Srdečne blahoželáme!

   Mgr. Jana Frniaková