Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Je to jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už po 25-krát a 11. apríl sa už klasicky nesie v žltej farbe. Symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia v tento deň pripínajú na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu a podporu onkologickým pacientom.

Žiaľ, tento rok sa kvôli Covid-19 nemôže konať tento výnimočný deň, v ktorom by sme sa všetci spojili a opäť priniesli medzi ľudí malé kvietky symbolizujúce nádej, morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

Napriek tomu si žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami pripomenuli tento deň. Porozprávali sa o zdravom spôsobe života, o starostlivosti o vlastné zdravie, o prevencii proti chorobám a aj o tom, prečo je potrebné pomáhať chorým ľudom. Zapojili sa aj prostredníctvom tvorivých aktivít – vyrábali narcisy, modelovali, maľovali, strihali, lepili, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili podporu a empatiu ľudom, ktorí bojujú s rakovinou.

                                                                                                                      Bc. Marta Játiová