V pondelok 22. marca sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň vody. Zopakovali sme si, že voda je základnou podmienkou všetkého života na našej planéte a bez nej by život nemohol existovať. Voda má pre človeka, zvieratá i rastliny nesmierny význam! S vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Naši usilovní žiaci pod vedením svojich učiteľov pozerali poučnú prezentáciu o tejto najvzácnejšej tekutine. Spoločne kreslili, maľovali kvapky vody a vypracovali si zaujímavé pracovné listy. Žiaci si osviežili staré známe pojmy ako pitná a úžitková voda, zdroje pitnej vody, slaná morská voda aj sladkovodné zásoby vody. Všetci sa aktívne a veselo zapájali a opäť nám žiaci dokázali, že sa v danej téme orientujú a že vodou skutočne šetria a neplytvajú. Všetci dobre vieme, že zdroje pitnej vody sú obmedzené, preto ochrana vody a šírenie pozitívneho povedomia už u malých detí je nesmierne dôležité. Musíme si uvedomiť, že znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i pre ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť a pristupovať k nim rozumne.

 Mgr. Jana Frniaková