Jedinečnosť, rozmanitosť, vzácnosť. Aj takto by sme mohli opísať našich skvelých spolužiakov a kamarátov s Downovým syndrómom. Možno pre niekoho sú iní, no my to tak nevnímame. Pre nás sú rovnakí ako my všetci. Sú veľkí milovníci hudby, tanca a športu. Sú veľmi šikovní v učení a zúčastňujú sa rôznych súťaží, kde ukazujú svoju jedinečnosť. Aj keď nám koronavírus momentálne plány zamotal a na niektoré aktivity nie je ten správny čas, naši žiaci sa spolu s pani učiteľkami zapojili do Ponožkovej výzvy. Chceli sme dať najavo, že si uvedomujeme odlišnosť našich spolužiakov, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme.

Svojou radosťou a smiechom obohacujú naše životy. Učia nás byť k sebe milí, láskaví, tolerantní. Dávajú nám priestor, aby sme všetci mohli osobnostne rásť a dokázali pochopiť tento zložitý svet.

Mgr. Mária Holáčiková, Mgr. Paulína Hujová