Vtáčik, vtáčik, prileť k nám,

ja ti niečo prichystám.

Trochu hrachu, trochu krúp,

prileť vtáčik, dupi, dup.

Žiaci zo špeciálnej základnej školy majú dobré srdiečka a nápady. Veľmi im záleží na prírode a zvieratách, zvlášť na vtáčikoch, ktoré to majú počas zimy ťažké. Keďže je všetko pokryté bielym snehom, potravy majú naozaj málo. Naši žiaci sa rozhodli pomôcť vtáčikom a pod vedením pána učiteľa vyrobili nielen krásne, ale hlavne funkčné vtáčie búdky. Vtáky sa v tomto príbytku cítia bezpečne a pohodlne, preto im búdky poskytnú domov a môžu sa v nich zahniezdiť. Spoločne so žiakmi sme vtáčie búdky rozmiestnili na školskom dvore a vysvetlili si, na čo slúžia. Po stromoch žiaci rozvešali aj vlastnoručne vyrobené kŕmidlá, ktoré sme počas zimy kontrolovali a plnili rôznymi semienkami. Na ich zostrojenie použili odpadový materiál. Opäť sme si zopakovali, čo je recyklácia a že aj odpadovému materiálu môžeme vdýchnuť nový život.

                                                                                                                                 Mgr. Jana Frniaková