O výsledkoch medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2020 sme Vás už informovali v predošlom príspevku. Chceme sa s Vami podeliť o milé prekvapenie, ktoré pre nás 9. februára 2021 pripravili organizátori Zeleného sveta zo Slovenskej agentúry životného prostredia MSc. Jana Rajnohová a Mgr. Andrej Šijak. Oceneným deviatakom ŠZŠ Erikovi Ďurkechovi a Silvii Majerovej priviezli okrem diplomov aj hodnotné ceny, ktoré im v priestoroch našej školy osobne odovzdali. Verní myšlienke efektívneho využitia vecí obdarovali žiakov praktickými športovými, školskými a umeleckými potrebami. Škole podarovali knižné publikácie s environmentálnou tematikou. Silvia Majerová, víťazka hlavnej ceny Zeleného sveta, získala okrem uvedených cien aj  krásny, novučičký bicykel. Vzhľadom na preventívne pandemické opatrenia sa odovzdávania cien nemohli zúčastniť všetci žiaci školy, preto svojou prítomnosťou podporili spolužiakov iba deviataci, ktorí sa spolu s pani riaditeľkou Mgr. Ďurajkovou, pani zástupkyňou Mgr. Bašovou a triednym učiteľom Ing. Bilasom spoločne tešili z tejto milej, pre všetkých nezabudnuteľnej chvíle. Ďakujeme!

Fotografie z odovzdávania ocenení si môžete pozrieť TU.

Viac informácií o súťaži Zelený svet a všetky ocenené práce účastníkov si môžete pozrieť na: https://www.ewobox.sk/clanok/vysledky-25-rocnika-umeleckej-sutaze-zeleny-svet.

Mgr. Božena Bašová